Tarlós István nyílt levele a BÖSZ elnökségéhez

Tisztelt Elnökség!
 
Bár megkeresésem konkrét ügyre vonatkozott, de örömmel vettem a konzultáció megkezdésére tett javaslatukat is és kezdeményezem, hogy a találkozóra minél előbb kerüljön sor a fővárosi Városházán.
 
Mivel azonban az alapvető fontosságú fővárosi járműtender vonatkozásában konkrét állásfoglalást mai napig nem tettek, kérem, hogy a budapestiek érdekében ezügyben soron kívül szíveskedjenek támogató nyilatkozatot tenni – polgármesteri esküjüknek megfelelően.
 
Ugyancsak kérem támogatásukat a közlekedési díjtételek fogyasztói árkiegészítése tekintetében tervezett törvénymódosító javaslat ügyében.
 
Nem elfogadható, hogy matematikai összefüggések alapján is képtelen módon Budapest a kiegészítések növekményéből – szemben a vidéki városokkal – nulla mértékben részesüljön. Tekintettel arra, hogy nem releváns az egy főre jutó abszolút támogatási mérőszám, nem is értelmezhető az érvelés.
 
A budapesti szolgáltatás nyilván drágább, hiszen itt nem néhány km-t utazgatnak a közlekedők, hanem nagyságrenddel hosszabb távokat.
 
Így a mértékadó a bekerülési költség, illetve a nem finanszírozott rész aránya. Ebből a szempontból viszont Budapest brutálisan rosszul járna, míg például Debrecen olyan mértékben lenne szufficites, hogy csökkentenie kellene a bérletárakat.
 
Budapesten megválasztott politikusok ilyen helyzet előállításába nem nyugodhatnak bele.
 
Budapest, 2011.10.03.
 
Tisztelettel:
Tarlós István s.k.