Tarlós István átadta a Csengery Antal Díjakat

Tarlós István főpolgármester a magyar sajtó napja alkalmából átadta a Városházán az idei Csengery Antal Díjakat. Az elismerésben részesült Hernádi Zsuzsanna a Demokrata című hetilap hasábjain hosszú időn át, magas színvonalon, hitelesen nyújtott tájékoztatásáért, Jobbágyi Zsófia a Magyar Hírlapban alapossággal, felkészültséggel és hitelesen nyújtott tájékoztató tevékenységéért, Rangos Katalin (Klubrádió) több évtizeden át, magas színvonalon, hitelesen végzett újságírói tevékenységéért, Zsuppán András a Fővárosi Önkormányzatot érintő hírekről a Heti Válasz című hetilap hasábjain magas színvonalon, hitelesen nyújtott tájékoztatásáért, valamint Vida István a Csepeli Hírmondónál hosszú időn át, kiemelkedő színvonalon, hitelesen nyújtott tájékoztatásáért. 
 
Alább közöljük Tarlós István főpolgármester ünnepi beszédét:
 
"Tisztelt Vendégeink, kedves Egybegyűltek!
 
Mint Budapest Főpolgármestere negyedik alkalommal köszöntöm Önöket a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított sajtódíj, a Csengery Antal díj átadásának ünnepségén!
 
Talán Önök előtt is ismert, a díj névadója nemcsak a reformkor egyik kiváló jurátusa, publicistája, idővel a Pesti Hírlap főszerkesztője volt, de igazi polihisztorként magas szinten művelte kedvenc tudományát, a történelmet, továbbá a közgazdaságtudományt is. Mint publicista írt újdonságot, irodalmi értesítőt, színi kritikát, külföldet, olykor megyei tudósítást Pest megyéből, azonban írt számos nagyobb cikket is: az átalakulás formái, a rendezési ügyek mellett, leginkább nemzetgazdasági kérdéseket tárgyalt, de – érdekes módon – majdnem mindig névtelenül. Mindezt pedig hihetetlen műgonddal, körültekintéssel és tényszerűen tette. Ugyanakkor nemcsak elméleti szakemberként, hanem a gyakorlati életben, mint számos szakmai társaság, egyesület és szervezet tagja, továbbá mint a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke, a Magyar Földhitelintézet igazgatójaként fejtette ki értékteremtő munkáját.        
 
Csengery munkásságának szellemében ezt a díjat abból a célból alapította a Fővárosi Önkormányzat, hogy példaképeket állítson a publicisztika művelőinek, valamint hogy a sajtótermékeket - az informatika vívmányának segítségével - egyre szélesebb körben olvasó, hallgató közönség figyelmét, a munkájukat a tényszerű tájékoztatás jegyében, precízen és legjobb szakmai ismereteik által ellátó képviselőire irányítsa.
 
Tisztelt Vendégeink!
 
Ahogy Csengery Antal budapesti, Almássy téren álló szobrán áll: „Hazáját szerető, öntudatos magyar polgári társadalom teheti naggyá és boldoggá az országot.”
 
Mindez napjainkra, illetve jelen díjátadó eseményre lefordítva azt jelenti, hogy az írott és elektronikus sajtó képviselőinek, akár mint szerkesztő és döntéshozó, akár mint szakértelemmel bíró publicista, a közösségért érzett elkötelezettséget kell célként és eszközként is szem előtt tartania.
 
Így a sajtó akkor tud hatékony építőkockájává válni a folyamatosan épülő polgári társadalmunknak, ha az igazat és a valót, nem a hamisat, és a félinformációt írja. Akkor segít a közösség tagjainak, a kétkezi tisztes munkásemberektől az értelmiséget képviselő rétegekig, ha tényszerű és nem szélsőséges, ha a közölni kívánt mondandó kiegyensúlyozott és nem részlehajló, ha reményt ad, nem pedig elvesz, ha az ’Együtt-et’ erősíti, és nem a széthúzást. A sajtó akkor teljesíti be feladatát, ha képviselőinek valós meggyőződése, hogy a közjóért cselekszenek, és éppen ezért nem áldozzák fel értékeiket filléres hatásvadász írásokban, vagy, ahogy gyakorta előfordul, rövidtávú politikai érdekeket szolgáló publicisztikákban.
 
Amint az információ, úgy az azokat közlő, megjelenítő sajtó is hatalom, amellyel építeni és rombolni is lehet. A szó, főleg a leírt szó vagy gondolatmenet veszélyes fegyver is lehet. Példaként említhetném a sajtó meghatározott szegmensében megjelenő szándékos félreértéseket, hangulatkeltő propagandát és felelőtlen hecckampányt a római-parti árvízvédelem vagy a 3-as metró ügyében. Nem lehet elégszer aláhúzni, hogy az újságírás felelősség is, nemcsak hivatás. Minden leírt szó, megfogalmazott gondolat eljut valakihez, akiből érzelmet, más esetben tettet vált ki. Ebben van a sajtó felelőssége.
 
Tisztelt Kitüntetettek!
 
Akiknek ma a Csengery-díjat átadjuk, azok teljesítménye kimagasló volt, mindenekelőtt tényszerű és felkészült, hiteles újságírói munkájukkal, emberi és a szakma által megkövetelt íratlan erkölcsi szabályok betartásával. A fővárosi önkormányzat nevében köszönöm, hogy napi feladataikat, tudósításaikat, publicisztikáikat, riportjaikat és beszámolóikat, a magyar nyelv magas szintű művelésével; munkájukat pedig a közösségért való cselekvés jegyében, magas szakmai színvonalon látják el és látták el eddig is. Hálás szívvel köszönöm munkájukat a magam és a fővárosiak nevében is!"
 

Hírek

RSS megtekintés