Tájékoztató a Városligeti Építési Szabályzat készítéséről

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 7. § (4) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata a Városliget területére rendelet formájában Városligeti építési szabályzatot állapít meg. A törvény 16. §-a a Fővárosi Önkormányzat számára előírja, hogy a Városligeti Építési Szabályzatot 2014. június 30-ig kell megállapítania.

A Városligeti Építési Szabályzat (Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út – Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú területe által határolt területre vonatkozóan) egyeztetése és véleményezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt tárgyalásos eljárás szerint történik.

A Városligeti Építési Szabályzat tervezete, illetve valamennyi vizsgálati és alátámasztó munkarésze elkészült a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Hirdetmények, közlemények menüpontban feltöltésre kerültek.

A Városligeti Építési Szabályzat tervezetével kapcsolatban a partnerségi egyeztetés keretében javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

• elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
• postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
• a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges a véleményt adó teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.