Tájékoztató a Városliget Építési Szabályzat tervezetének egyeztető tárgyalásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján egyeztető tárgyalást tartunk 2014.06.12-én, 9 óra 30 perctől a Belügyminisztérium Színháztermében.

Az egyeztető tárgyalásra meghívottak:
• az államigazgatási szervek [314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek a 9. melléklete szerint]
• az érintett önkormányzatok
• a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett – vagyis a korábban bejelentkezett – partnerek.

A meghívottak elektronikusan kapják meg a tárgyalási meghívót, amelynek melléklete a településrendezési eszköz tervezete.

Kérem, hogy meghívott szervezetenként egy képviselő részvételéről szíveskedjenek gondoskodni a bejelentkezett partnerek nagy száma és a terem korlátozott befogadó képessége miatt.

A tárgyalás helyszínére, a Belügyminisztérium épületébe belépni csak az előre leadott névsor szerint, személyi azonosság igazolása mellett lehetséges, a Belügyminisztérium épületének József Attila utcai bejáratánál. Kérem, hogy 2014. június 6-án 10 óráig szíveskedjenek a meghívott szervezetek képviselői nevüket és személyazonossági igazolvány számukat megküldeni a varosliget@bfkh.hu címre. Tájékoztatom Önöket, hogy az adatokat kizárólag a beléptetéshez továbbítjuk a Belügyminisztérium számára, majd megsemmisítjük.

Az eljárásba bejelentkezett jelentős számú partner beléptetése hozzávetőleg egy órát fog igénybe venni, emiatt kérem, hogy érkezésüknél ezt a körülményt vegyék figyelembe.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az egyeztető tárgyalás meghívóját csak elektronikusan lehet megküldeni.  Azoknak a korábban bejelentkezett partnereknek, akik csak papíralapon jelentkeztek be az eljárásba, elektronikus cím hiányában nem áll módunkban meghívót küldeni, de a tárgyaláson – a fent leírt előzetes bejelentkezést követően – részt vehetnek, a tárgyalandó dokumentációt a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Hirdetmények, közlemények menüpontban megismerhetik.
 
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
Állami Főépítész