Szigorúbb taxisszabályozás 2012-től

A vonatkozó rendelet értelmében 2012 januárjától Budapesten szigorodó feltételek mellett lehet taxizni. A BKK azt vallja, a fővárosi taxisok ideális létszámát indirekt eszközökkel, a szolgáltatás minőségét és a szabályok betartását szolgáló szabályozási eszközökkel lehet alkotmányosan kialakítani.
 
2012 januárjától a Budapesti Közlekedési Központ látja el a fővárosban a taxiközlekedéssel, taxiállomások üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, mellyel egyidejűleg szigorodik a budapesti taxizás feltételrendszere.  Januártól lépett hatályba a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: "Rendelet") módosítása. A módosítás hatására az eddiginél szigorúbb feltételekkel lehet csak taxizni Budapesten, a helyi iparűzési adó befizetése ugyanis előfeltétele a használati engedélyek kibocsátásának. A taxis érdekvédelmi szervezetek régóta követelik a taxisok számának csökkentését Budapesten, ez az intézkedés – mely alapvetően az adó-jogszabályok betartásának ellenőrzésére irányul, nem új szabályt ír elő – is várhatóan ezt a kívánt hatást éri el. A BKK kezdetektől fogva azt hangsúlyozza: a budapesti taxisok ideális létszámát direkt létszámkorlát helyett indirekt eszközökkel, a szolgáltatás minőségét és a szabályok betartását szolgáló szabályozási eszközökkel lehet alkotmányosan kialakítani.
 
Változás a rendeletben: adófizetés nélkül nincs taxiállomás-használati engedély
 
A legfőbb változás az adófizetési kötelezettség ellenőrzése a taxis vállalkozások körében. Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy számos vállalkozás végez kizárólag vagy túlnyomórészt a főváros utcáin személytaxi-szolgáltatást, de a helyi adókról szóló törvény rendelkezései ellenére a fővárosi önkormányzatnak egyáltalán nem fizetnek adót. E tevékenységükkel összefüggésben azonban a közút igénybevételére, a tömegközlekedési sávok terhelésére, a levegő-szennyezettség növelésére, továbbá a taxiállomások használatára a főváros területén kerül sor, tevékenységüket Budapesten végzik, és az iparűzési adót is a fővárosban kell megfizetniük a törvény szerint. Mindezen okok miatt indokolt volt azon szabályok kialakítása, amelyek egyensúlyt teremtenek e felbomlott rendszerben, és azt célozzák, hogy a jövőben ott kerüljön sor legalább részben az adófizetésre, ahol a tevékenységgel kapcsolatos költségek, károk és környezetterhelés keletkezik.
 
A fővárosi önkormányzat ennek nyomán módosította rendeletét, így 2012-től a taxis tevékenység végzésének, a taxiállomások használatának feltétele, hogy a vállalkozás a főváros területén helyi iparűzési adót fizessen. A rendelet alapján a Budapesti Közlekedési Központ 2012-től igazolást kér arról, hogy a kérelmező Budapest főváros területén végzett iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a fővárosi önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn, illetve adóelőleg-fizetési kötelezettségének eleget tett. Kizárólag a fenti tartalommal kiadott fővárosi adóhatósági igazolások fogadhatók el a BKK részéről. Amennyiben a vállalkozás ilyen nyilatkozatot a szerződéskötési kérelem előterjesztésénél nem tesz, és nem nyújt be fenti tartalmú igazolást, szerződéskötésre nem kerülhet sor, így a taxis a tevékenységét nem folytathatja Budapesten. Az új szabályozás értelmében annak a taxi-szolgáltató vállalkozásnak a taxiállomás-használati engedélye(i) visszavonható(ak), amely a helyi iparűzési adó hatálya alá adóalanyként nem jelentkezett be, illetve adóelőleg-fizetési kötelezettségének nem tett eleget, vagy rendezetlen adótartozása áll fenn.
 
A gyakorlati tapasztalatok és a visszaélések indokolták azon módosításokat, amely az ellenőrzések komplexitását, hatékonyságának növelését segíthetik elő. Számos esetben fordult elő, hogy a szolgáltató és vállalkozás között létrejött megállapodás megkötését követően történt olyan változás a vállalkozás jog- és adóalanyiságában, működési feltételeiben, amely változások bekövetkezte után a vállalkozás a taxiállomásokat jogszerűen nem használhatta volna. Ennek megfelelően mind a fővárosi önkormányzattól, mind a BKK-tól elvárható, hogy az érintett vállalkozások részére taxiállomásokhoz való hozzáférést csak akkor biztosítson, ha a vállalkozás jogszerű működésének feltételei a felek közötti megállapodás teljes időtartama alatt fennállnak, továbbá, ha a feltételek fennállását a szolgáltató - a rendelkezésre álló jogszabályi keretek között - átfogóan ellenőrizte. Ennek megfelelően 2012-től a fenti feltételek fennállását a BKK és a Közterület-felügyelet a taxiállomás-használati hozzájárulás érvényessége alatt is ellenőrizheti. Így nem elég csupán a kérelmezés időpontjában rendezett adóigazolással rendelkezni.
 
A taxiállomások használatáért fizetendő díjat jogszabály rögzíti. Tekintettel arra, hogy az utolsó alkalommal 2007. évben megemelt "taxiállomás-használati díj" a közszolgáltatási tevékenység költségeit - az inflációra is tekintettel - napjainkban már nem fedezte, az ellenőrzések számának, hatékonyságának növelése, a taxiállomások felszereltségének emelése egyéb forrásból nem volt finanszírozható, a Fővárosi Közgyűlés döntött a díj 30.000 Ft éves nettó összegre emeléséről 2012. január 1-jétől, amelynek beszedésére a BKK jogosult. Az új árakat a BKK 2012. január 1-től érvényesíti.
 
2012-ben folytatódik a budapesti taxiközlekedés átfogó újraszabályozása
 
A budapesti taxiközlekedés szabályozásában 2012-ben további lépések várhatók, hiszen a főváros és a BKK kezdeményezése nyomán az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, mely alapján a taxik alapvető műszaki jellemzőit, a járművek életkorát, környezetvédelmi besorolását, méretét a jövőben az önkormányzatok, így Budapesten a fővárosi önkormányzat szabályozhatja. Tarlós István főpolgármester a taxis érdekvédelmi szervezeteknek tett ígérete alapján ezen szabályozási lehetőséggel a főváros élni kíván, hogy egységesebb és átláthatóbb szabályozás jöjjön létre Budapesten a következő években. A szabályozási lehetőség áprilistól áll nyitva a főváros előtt, addig a BKK kidolgozza az új fővárosi taxirendelet koncepcióját, és megkezdi az egyeztetéseket az érdekelt felekkel, így a fuvarszervezők és a taxisok képviselőivel. A fenti rendeletmódosítás azonban ettől függetlenül 2012. január 1-jétől hatályos.
 
Budapesti Közlekedési Központ