Szálláshely-üzemeltetési engedély - Margitsziget

A szálláshely-üzemeltetés csak az engedélyezési eljárást lezáró szálláshely-üzemeltetési engedély birtokában végezhető.
 
A Margitszigeten üzemeltetett szállások engedélyezési eljárásában, valamint nyilvántartás vezetésében a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzője az illetékes, az erre irányuló kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3., hétfő és szerda 12-16, kedd és csütörtök 8-12 óra között).
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bek. aa) pontja szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) ipari és kereskedelmi kérelmeiket kizárólag cégkapun keresztül nyújthatják be hatóságunkhoz.
 
Hivatali kapu neve: BPFPH Hivatali kapu kód: KRID: 108164188
 
Elektronikus ügyintézést az EPAPIR.GOV.HU oldalról, ügyfélkapus jelszó használatával is tudnak kezdeményezni
 
Akik cég nevében járnak el, szükséges a „cégkapu" fület bejelölni. Kérelmeik elküldéséhez első lépésként címzettként Budapest Főváros Önkormányzatát jelöljék meg. Ezt követően az ügytípusnál a „kereskedelmi ügyek", majd a témacsoportként az „önkormányzati igazgatás" megjelölést szíveskedjenek kiválasztani.
 
Az elektronikus ügyintézésről bővebb tájékoztatást ide kattintva talál.

A beazonosíthatóság hiánya miatt „sima" e-mail útján - az általános tájékoztatást, egyeztetést kivéve - eddig sem volt és mostantól sincs lehetőség hivatalos ügyeket intézni.

Szálláshelytípusok:

• Szálloda
• Panzió
• Kemping
• Üdülőháztelep
• Közösségi szálláshely
• Egyéb szálláshely
• Magánszálláshely
• Nyaralóhajó-szálláshely
 
Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.

Nyaralóhajó-szálláshely üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt követelményeknek.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát. https://szallashelyminosites.hu/

A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

Illetékek

A szálláshely-üzemeltetési bejelentési eljárás esetén az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért nem kell illetéket fizetni:

• Új szálláshely-üzemeltetési engedély kérelem illetékmentes

• Igazolást érintő adatváltozás bejelentése illetékmentes

A szükséges dokumentumok

• Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat

• Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező, hozzájárulását igazoló okirat

• Közös tulajdonban álló épület esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

• Helyszínrajz

• A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum

• A szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum

• Vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat

• Aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás

A résztvevő szakhatóságok

• Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Népegészségügyi Osztály – 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.,
 
• Ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba: Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály – 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
 
• 10 fő feletti befogadó képesség esetében: tűzvédelmi szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége – 1131 Budapest, Zsinór u. 8-12.,
 
• Építési hatóságként: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály – 1051 Budapest, Sas u. 19.
 
• Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület
Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Iroda: 1011 Budapest, Bem rakpart 26., IV. emelet 4., 44-es kapucsengő
info@szallashelyminosites.hu
 
• Magyar Turisztikai Ügynökség
1027 Budapest Kacsa u. 15-23.
info@mtu.gov.hu

Egyebek

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a jegyző nyilvántartásba veszi a szálláshely-üzemeltetőt.

Az adatváltozást haladéktalanul be kell jelenteni!
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított, a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek.
A közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése illetékmentes.
A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. Ezen eljárás illetékmentes. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.
A szálláshely-szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése esetén a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedélyt köteles leadni.​
 
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. §-a szerinti szálláshely-szolgáltató (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végzőket) köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.

Vonatkozó jogszabályok

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

• a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

• ​a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet

• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.

Letölthető dokumentumok