Szálláshely-üzemeltetési engedély - Margitsziget

A szálláshely-üzemeltetés csak az engedélyezési eljárást lezáró szálláshely-üzemeltetési engedély birtokában végezhető.
 
A Margitszigeten üzemeltetett szállások engedélyezési eljárásában, valamint nyilvántartás vezetésében a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzője az illetékes, az erre irányuló kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3., hétfő 8-18, kedd, szerda, csütörtök 8-16:30, péntek 8-14).

Szálláshelytípusok:

• Szálloda
• Panzió
• Kemping
• Üdülőház
• Közösségi szálláshely
• Egyéb szálláshely
• Falusi szálláshely
 
Az egyes típusokra vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Illetékek

A szálláshely-üzemeltetési eljárás illetékköteles, melynek mértékét a vonatkozó jogszabályok határozzák meg:
• Új szálláshely-üzemeltetési engedély kérelem 3.000,- Ft. illetékbélyeg
• Igazolást érintő adatváltozás bejelentése 3.000,- Ft. illetékbélyeg

Az ügyintézéshez szükséges illeték befizetéséhez illetékbélyegre van szükség, melyet hivatalunkban nem, csak postán lehet megvásárolni.

A szükséges dokumentumok

• Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat
• Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező, hozzájárulását igazoló okirat
• Közös tulajdonban álló épület esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
• Helyszínrajz
• Vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
• Aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás

A résztvevő szakhatóságok

• Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Népegészségügyi Intézete – 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. (szakhatóság eljárási díja, amely csekken befizetendő 28.500 Ft.),
• Ha a szálláshelyen élelmiszer előállítás, feldolgozás is történik: Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc - biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága – 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.,
• 10 fő feletti befogadó képesség esetében: tűzvédelmi szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége – 1131 Budapest, Zsinór u. 8-12.,
• Építési hatóságként: Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály – 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Egyebek

Eljárási határidő: 30 nap.
 
A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a jegyző nyilvántartásba veszi a szálláshely-üzemeltetőt.

Az adatváltozást  ill. a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni!
 
Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
- fogadott vendégek száma,
- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Vonatkozó jogszabályok

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.

Letölthető dokumentumok