Szálláshely-üzemeltetési engedély - Margitsziget

​​​A szálláshely-üzemeltetés csak az engedélyezési eljárást lezáró szálláshely-üzemeltetési engedély birtokában végezhető.
 

A Margitszigeten üzemeltetett szállások engedélyezési eljárásában, valamint nyilvántartás vezetésében a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzője az illetékes, az erre irányuló kérelmet a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához​ lehet benyújtani postai vagy elektronikus úton, illetve személyesen.​

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bek. aa) pontja szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók is) ipari és kereskedelmi kérelmeiket kizárólag cégkapun keresztül nyújthatják be hatóságunkhoz.

Hivatali kapu neve: BPFPH Hivatali kapu kód: KRID: 108164188

Elektronikus ügyintézést az EPAPIR.GOV.HU oldalról, ügyfélkapus jelszó használatával is tudnak kezdeményezni. 

Akik cég nevében járnak el, szükséges a „cégkapu" fület bejelölni. Kérelmeik elküldéséhez első lépésként címzettként Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalát jelöljék meg. Ezt követően az ügytípusnál a „kereskedelmi ügyek", majd a témacsoportként az „önkormányzati igazgatás" megjelölést szíveskedjenek kiválasztani.

Az elektronikus ügyintézésről bővebb tájékoztatást ide kattintva talál.

A beazonosíthatóság hiá​nya miatt „sima" e-mail útján - az általános tájékoztatást, egyeztetést kivéve - eddig sem volt és mostantól sincs lehetőség hivatalos ügyeket intézni.

Szálláshelytípusok:

• Szálloda
• Panzió
• Kemping
• Üdülőháztelep
• Közösségi szálláshely
• Egyéb szálláshely
• Magánszálláshely
• Nyaralóhajó-szálláshely​
 
Az egyes típusokra vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Illetékek

A szálláshely-üzemeltetési bejelentési eljárás esetén az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért nem kell illetéket fizetni:

• Új szálláshely-üzemeltetési engedély kérelem illetékmentes

• Igazolást érintő adatváltozás bejelentése illetékmentes​

A szükséges dokumentumok

• Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat
• Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező, hozzájárulását igazoló okirat
• Közös tulajdonban álló épület esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
• Helyszínrajz
• Vállalkozói igazolvány/ egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
• Aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás

A résztvevő szakhatóságok

• Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Népegészségügyi Osztály – 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.,

• Ha a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel, hoznak forgalomba: Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály – 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

• 10 fő feletti befogadó képesség esetében: tűzvédelmi szakhatóságként a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége – 1131 Budapest, Zsinór u. 8-12.,

• Építési hatóságként: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály – 1051 Budapest, Sas u. 19.

Egyebek

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg a jegyző nyilvántartásba veszi a szálláshely-üzemeltetőt.


Az adatváltozást haladéktalanul be kell jelenteni!

A közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése illetékmentes.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. Ezen eljárás illetékmentes. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

A szálláshely-szolgáltatás módosítása vagy megszüntetése esetén a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedélyt köteles leadni.

 

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

- fogadott vendégek száma és

- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

A fenti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Ez az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

 ​​​

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. §-a szerinti szálláshely-szolgáltató (kivéve a falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végzőket)  köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.​

Vonatkozó jogszabályok

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet.

Letölthető dokumentumok