Reagálás a BKISZ beruházással kapcsolatos sajtóhírekre

Az elmúlt napokban megjelent téves híresztelésekkel szemben nem felel meg a valóságnak, hogy a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „9,5 milliárd forintért csatornázhatja Budapestet”.

A valóság ezzel szemben az, hogy a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt megvalósítása során ez idáig 8 közbeszerzési eljárásban illetve részben összesen 10 fővállalkozóval illetve konzorciumi partnerrel került eddig sor kivitelezési szerződés megkötésére. A költségvetési szempontokat figyelembe véve, szerződéskötésre minden esetben a legolcsóbb árat kínáló ajánlattevővel került sor.

A Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a BKISZ II. CDM Konzorcium tagjaként a tíz nyertes kivitelező vállalat egyike volt. A BKISZ II. CDM Konzorcium a projekt összes részfeladatára ajánlatot tett, ezek közül összesen csupán két részfeladat esetében nyerte is el a megbízást. A BKISZ beruházás teljes tervezett összköltsége nettó 34.145.136.540 Ft, melyből a Kft. a konzorciumi kötelezettségekből és jogokból eredően az egyik részfeladat esetében 846.868.154 Ft, míg a másik részfeladatban 2.000.121.841 Ft nettó értékű kivitelezési munkára, azaz a teljes beruházási becsült költség mindössze 8,3%-ra nyert megbízást.

Az eljárás nyílt közbeszerzés keretében zajlott, az érintett gazdasági szereplők a fenti két részfeladat egyikében sem kezdeményeztek jogorvoslati eljárást.

 

Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.