Budapest Portál

Gyorsmenü

Budapest III. kerület, Római-part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

 

Környezeti hatástanulmány

Mellékletek - előlap

Írott mellékletek

Előlap

   1. Aláíró lap, Tervezői jogosultság igazolása

   2. Érintett helyrajzi számok

   3. Tanulmányterv a fővárosi hullámterek beépítése következtében létrejövő
mederszűkítések árvízvédelmi hatásainak vizsgálata

   4. Kutatás jelentés – a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetében kialakuló szivárgási viszonyokról (BME)

        1. MELLÉKLET 1. SZAKASZ SZÁMÍTÁSAI

        2. MELLÉKLET 2. SZAKASZ SZÁMÍTÁSAI

        3. MELLÉKLET 3. SZAKASZ SZÁMÍTÁSAI

        IV. sz. melléklet - előlap

        IV. sz. melléklet - KUTATÁSI JELENTÉS a Budapest, III. Római parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetében kialakuló szivárgási viszonyokról

    5. Duna és ártere SCI Natura 2000 terület hatásbecslés

        Mellékletek előlapja

        1. számú melléklet - Referencia munkák

        2. számú melléklet - A tervezési terület által érintett Natura 2000-es területen (Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület) előforduló jelölő és/vagy közösségi jelentőségű fajok érintettségének bemutatása

        5. sz. melléklet - A 275/2004. Korm. rendelet szerinti, a Duna és ártere SCI Natura 2000 terület jelölő élőhelyeire és fajaira vonatkozó HATÁSBECSLÉS

Rajzi mellékletek

    Előlap

    1. Áttekintő helyszínrajz (1., 2., 3., 4.)

    2. Részletes helyszínrajz I.II.III.

    3. Részletes helyszínrajz IV., V., VI.

    4. Részletes helyszínrajz VII., VIII.

    5. Mintakeresztszelvények I., II.

    6. Hatásterület helyszínrajzai (1., 2., 3., 4.)

    7. Elöntési térkép

    8. Talajvízszint - figyelő kutak helyszínrajza

    9. Szentendrei - sziget Monostor II. Kútcsoport

    10. Favédelmi terv rajzai (1., 2., 3., 4., 5., 6.)

    11. Natura 2000-es terület részletes helyszínrajz

    12. Tároló épület helyének részletes helyszínrajza

Római-parti védmű módosított környezetvédelmi hatástanulmány