Pályázati felhívás: Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2014.

​Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendelet 4.§ a) pontjára, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek 58. § (4) bekezdésére Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.

Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében:

• a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
• az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok támogatása;
• budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása, valamint a területek bemutatásával, szemléletformálással kapcsolatos programok támogatása;

A pályázat témaköreire összesen 35 852 ezer forint áll rendelkezésre.

A pályázat részletes kiírását és az űrlapokat a www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő és szerda: 8.00-18.00, kedd és csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00).

A pályázatokat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (Budapest, V. ker. Városháza u. 9-11.) kell 2014. július 31-ig benyújtani postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen. A borítékra kérjük ráírni:
 
Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2014.
 
A benyújtás határidejének Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalába történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.
 
A kiíró a pályázatokat legkésőbb 2014. november 30-ig elbírálja, a pályázók értesítéséről 2014. december 31-ig gondoskodik.

Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2014. évi pályázati kiírása

Támogatási szerződés minta