Nem állt le az M3-as metró felújításának előkészítése

A városvezetés a hivatalba lépése és a BKK létrejötte óta mindent megtett az M3-as metró felújításának megkezdése érdekében. Egy ilyen volumenű felújítási munka előkészítése a közbeszerzési eljárások, előkészítési és tervezési munkák, illetve az engedélyezési eljárások miatt a döntéstől a kivitelezés befejezéséig akár 7-10 év is lehet – ehhez képest 2010-ben egyetlen terv nem állt rendelkezésre, az előkészítés meg sem kezdődött.

A Főváros és a BKK 2011 óta pályázott az M3-as metró felújításának tervezésére, az uniós forrásokat a Kormány segítségével 2012 végén nyertük el. A BKK ezek után részletes műszaki specifikációt állított össze a BKV közreműködésével, amely pontosan leírja, milyen tervezési, előkészítési munkák szükségesek a vonal felújításához. Ahogy Tarlós István főpolgármester úr is elmondta: több ezer oldal előkészítő vizsgálat, állapotfelmérés készült el. A következő lépés az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, melyre a BKK tendert írt ki. A tender első fordulója a részben érvénytelen ajánlatok, részben túlzottan magas árak miatt eredménytelen lett, de a tender folytatásáról azonnal döntés is született, immár gyorsított, meghívásos eljárásban, az első fordulóban jelentkezett tervezők körében. Szó sincs arról tehát, hogy egy napra is leállítottuk volna a felújítás előkészítését.
 
Az M3-as metróvonal felújítása a következő, 2014-2020 közötti uniós ciklus legnagyobb fővárosi közösségi közlekedési projektje, amelynek célja, hogy a több mint 30 éves, az építés óta átfogó felújítás nélkül folyamatosan üzemelő, mára mind a pályát, az állomásokat, a gépészeti berendezéseket, mind a járműparkot tekintve korszerűtlen és rendkívül leromlott állapotú vonal a következő, 2014-2020 közötti uniós finanszírozási időszakban teljesen megújulhasson. Az átfogó rekonstrukció várható forrásigénye igen jelentős, a legkedvezőbb esetben is mintegy 100 milliárd forint körül várható.
 
Az M3-as vonal komplex rekonstrukciójának tervezésére 2013 júliusában írt ki pályázatot a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A kiírt uniós nyílt közbeszerzési eljárás során három ajánlat érkezett be, közülük egy a rendelkezésre álló forráskereten belül, míg kettő jelentősen fölötte helyezkedett el. A BKK a beérkezett ajánlatok elbírálását, a szükséges hiánypótlásokat 2013 őszén lefolytatta, ez alapján két ajánlat a törvényi előírásokra tekintettel érvénytelen, míg egy, a rendelkezésre álló forrásokat jelentősen (mintegy kétszeresen) meghaladó tervezői ajánlat érvényes lett. Mivel az érvényes ajánlat a rendelkezésre álló fedezet összegét jelentősen meghaladta, a BKK az eljárás eredménytelen lezárása mellett döntött, hiszen az uniós források nem adtak fedezetet a tervezői szerződés megkötésére. Ezzel egy időben döntöttünk ugyanakkor arról is, hogy az alkalmas ajánlatot tevőkkel a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását kezdeményezzük, így a második fordulóban gyorsított eljárásban választhatjuk ki a tervezőt. A közbeszerzési eljárások időigénye sajnos minden ilyen volumenű beruházásnál több hónapos, mivel a munkák uniós forrásokból zajlanak, az európai uniós és a magyar közbeszerzési szabályokat maradéktalanul figyelembe kell vennünk, különben támogatásvesztés következik be. Ha az előkészítést időben, 2006 körül, az M2-es metró infrastruktúrájának felújítását követően azonnal elkezdték volna, nem most kellene ezt az eljárást lefolytatni.
 
A fentiek alapján cáfoljuk, hogy az előkészítési folyamatokat akár a Főváros, akár a BKK leállította volna. A BKK a közbeszerzési jogszabályokat maximálisan tiszteletben tartva jár el, és a városvezetés irányítása mellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hosszú évekig elhanyagolt és vétkes módon időben nem megkezdett felújítási projekt a 2014-2020 közötti uniós ciklus forrásaiból megvalósulhasson.

Budapesti Közlekedési Központ  

Hírek

RSS megtekintés