Ma kezdődik a szúnyogirtás a fővárosban

2013. május 8-10. között lesz az idei első szúnyogirtás Budapesten. Az időjárási körülmények függvényében a légi irtás 18 órától napnyugtáig, a földi irtás este 22 órától hajnali 3 óráig tart.
Az elmúlt hetek időjárása és a Duna vízállása miatt jelenleg nem ajánlott a szúnyoglárvák biológiai módszerrel történő irtása.
 
A szúnyogirtás elrendelése és a kezelendő területek kijelölése minden esetben rovartani szakértő irányításával, csípésszám vizsgálat alapján történik, ezért a nyár folyamán szükség szerint további 2-8 alkalommal lesz szúnyogirtás a szúnyoginvázió mértékétől függően. A következő szúnyogirtásra a tervek szerint május 20-a körül kerül sor. Bejelentések a szunyog@budapest.hu e-mailcímen, illetve munkaidőben a 327-1414-es telefonszámon tehetők.

Háttér

A szúnyogszám meghatározása - entomológiai vizsgálatok

A szúnyoghelyzet nyomon követése minden évben áprilistól szeptember végéig tart. A Duna vízállása és a meteorológiai adatok regisztrálása mellett a tenyészőhelyeken vizsgálják a lárvaszámot, és mérik a már kirepült szúnyogok számát. A szúnyogszám meghatározása az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) által megadott módszerrel történik. A szúnyogirtás hatékonyságát a Vállalkozó által létesített és általa működtetett stabil mérőpontokon - legalább 5 helyen - CO2  tömegbefogó mérőcsapdával mérik. A szúnyogszám meghatározását irtás előtt és után is elvégzik a hatékonyság megállapítása céljából. A szúnyogirtás végzése előtt a kezelés célját, nagyságát, módszereit minden esetben az adott szúnyogfaj biológiai sajátosságainak megfelelően határozzák meg.

Szúnyogirtás integrált technológiával

A védekezés integrált módszerrel történik, melynek lényege a következőkben foglalható össze:
A Vállalkozó folyamatosan követi az aktuális szúnyoghelyzetet és az időjárási tényezőket.
Az irtás területének, technológiájának és időpontjának kijelölése entomológiai felderítésen alapul. A Duna-menti ár- és zöldterületek, szigetek kezelése légi úton történik. A lakóterületi gócok, parkok, vizes területek kezelése földi eljárásokkal történik. Erős szúnyoginvázió esetén a Duna-menti lakóterületek kezelését légi módszer mellett kiegészítésként földi eljárással is támogatják.
 
A szúnyogtenyészés kezdetén, majd ezek visszatérő szakaszaiban a főbb tenyészőhelyeket szelektív biológiai lárvairtókkal kezelik. A kirepült imágók irtása kémiai szerekkel történik. A biológiai lárvairtószer csak a fiatal egyedekre hat, ezért az év első szúnyoglárva nemzedékének kezelése különösen nagy jelentőségű, az év során ugyanis többet nem fordul elő, hogy egyidős lárvák képezzék az adott populációt. A megnyúlt tenyészési időszak miatt a védekezést az időjárástól és a Duna vízállásától függően április-május hónapban el kell kezdeni, és igen gyakran a szeptember hónapra is ki kell terjeszteni. A légi és földi irtás területeit entomológus szakértő irányításával, felmérés alapján határozzák meg.

Légi úton történő irtás

Szúnyogirtás kémiai módszerrel

Az ULV-eljárásra alkalmas készítményeket a hatályos OEK DD Tájékoztató tartalmazza. A Vállalkozó kötelessége a technikájához adaptálható alkalmas szerformák kiválasztásán túlmenően a lehető legkedvezőbb környezet-toxikológiai és rezisztencia-késleltetési követelmény biztosítása is. Az alkalmas készítményt a naplementét megelőző, illetve napkeltét követő órákban, összesen 8-12 alkalommal, hektáronként a használt készítménynek megfelelő dózisban, alkalmanként kb. 2000 hektáron kell a megfelelő területekre kijuttatni. A kezelések tervezett időpontjait úgy kell meghatározni, hogy az időjárástól és a szúnyogszámtól függően ki lehessen választani a legmegfelelőbb évi 8-12 alkalmat.

Lárvairtás biológiai készítménnyel

A hatályos OEK DD Tájékoztatóban szereplő, engedélyezett biológiai készítményeket a Duna menti lárvatenyésztő helyekre összesen kb. 500 hektáron szükséges kijuttatni. A készítmény fajlagos mennyiségét a kezelendő víz minőségétől, a lárvasűrűségtől és a lárvák fejlődési stádiumától függően kell meghatározni. A kezelések száma évente 2-4. Az irtás időpontjai az entomológiai felderítés és az időjárási tényezők alapján kerülnek kiválasztásra.

Földi módszerrel végzett irtás

Az ULV-eljárásra az OEK DD Tájékoztatóban szereplő készítményeket lehet használni. A Vállalkozó kötelessége a technikájához adaptálható alkalmas szerformák kiválasztásán túlmenően a lehető legkedvezőbb környezet-toxikológiai és rezisztencia-késleltetési követelmény biztosítása is. A földi kijuttatással végzett védekezés ULV képző generátor-feltéttel rendelkező önjáró gépegységgel történik. A kezeléseket naplemente után éjjel 2-3 óráig kell végrehajtani. A kezelések ütemezésénél a fertőzöttség mértékén és az időjáráson kívül figyelembe kell venni a szabadtéri színpadok, sporttelepek, este-éjjel nyitva tartó kerthelyiségek nyitva tartását, a méhészek értesíthetőségét. A kezelések száma egy szezonban területegységenként, a körülményektől függően: 2-8.

Értesítések

A kivitelezés ütemezéséről minden alkalommal a Vállalkozónak értesítenie kell a Fővárosi Önkormányzatot, a kerületi polgármesteri hivatalok jegyzőit, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, a kórházakat és a kerthelyiségeket.
 
            Főpolgármesteri Hivatal
            Kommunikációs Igazgatóság

Hírek

RSS megtekintés