Kiírta a főváros a Környezetvédelmi Alap 2013-as pályázatát

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendelet 4.§ a) pontja, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII: törvénynek 58. § (4) bekezdésére Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.
 
Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében:
 
• a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása;
• az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok támogatása;
• helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint tanösvények létrehozását segítő programok, akciók támogatása;
 
A pályázat témaköreire összesen 26 604 ezer forint áll rendelkezésre.
 
A pályázat részletes kiírását és az űrlapokat a www.budapest.hu honlapról lehet letölteni, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) lehet beszerezni (hétfő: 8.00-18.00, kedd-csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00).
 
A pályázatot postán az alábbi címre kell eljuttatni: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala „Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013.” 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A pályázatokat 2013. szeptember 6-ig lehet beküldeni (a beadási határidőt a feladási postabélyegző dátuma igazolja), vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába. A borítékra kérjük ráírni: Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2013.
 
A kiíró a pályázatokat 2013. november 30-ig bírálja el, a pályázók értesítéséről 2013. december 31-ig gondoskodik.
 
Fővárosi Közgyűlés
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság