Folyamatos a taxik ellenőrzése

Nyolc hónap alatt 4447 taxigépkocsit vizsgáltak meg Budapesti Közlekedési Központ –a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője – járműminősítő munkatársai. Amíg 2013-ban az ellenőrzésekkor sajnálatosan minden negyedik eljárásban, azaz 24,6 százalékukban szabálytalanságot tártak fel, addig a járművek minőségjavulása okán 2014-ben valamivel kevesebb, minden ötödik vizsgálat, azaz 21,4 százalékuk zárult alkalmatlan minősítéssel.
 
A taxiellenőrök továbbra is három műszakban, éjjel és nappal, munkanapokon és hétvégén is folyamatosan ellenőrzik a taxiszolgáltatók tevékenységét kiemelt figyelemmel a rögzített hatósági árak betartására. A taxiszolgáltatás-ellenőrzési csoport koordinálja a taxiszolgáltatás-ellenőrzési tevékenységet, amelyet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel, Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyeletével, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyeletével, a Fővárosi Önkormányzat taxiellenőr munkatársaival, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi és területi szerveivel és a BRFK, valamint a Repülőtéri Rendőri Igazgatósággal közösen végez a BKK. Az ellenőrök összesen 7379 próbautazásos taxiellenőrzést végeztek el 2014. április 30-áig, és csaknem minden második esetben találtak szabálytalanságot: leggyakrabban a nyugtaadási kötelezettség elmulasztását, illetve az előírtnál drágább fuvardíj felszámolását – ugyanakkor a szabálytalanságok csökkenő trendet mutatnak.
 
Az elmúlt nyolc hónapban elvégzett több mint 7000 ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a taxirendelet több elemét betartva a taxismorálban pozitív változást történt. A legjellemzőbb jogsértésnek tekinthető, a taxaméterrel történő csalás vétsége az előző évihez mérten csak kismértékben csökkent, bár március és április jelentős javulást hozott a korábbi hónapokéhoz képest.
 
•         Az észrevételek száma az előző év utolsó négy hónapjához képest 9 százalékkal csökkent, ami azt mutatja, hogy a taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozások egyre inkább törekednek a vonatkozó jogszabályok betartására.
•         A nyugtaadásra vonatkozó adatokból megállapítható, hogy míg 2013-ban a próbautazások 25 százalékában nem adtak nyugtát a személyszállítási szolgáltatás összegéről, addig 2014-ben a próbautazások 20 százalékában fordult elő ez a mulasztás.
•         Az utasok egyre jobban megismerik a BKK taxis ügyfélszolgálatát:  panaszokból idén 60 százalékkal több érkezett, mint 2013-ban. Azokat kivizsgáltuk, majd megállapítottuk, hogy a legtöbb esetben jogos sérelmet írtak le, ezért hatósági intézkedést kezdeményeztünk. A fuvardíjból visszajáró összeg átadásának elmulasztása folyamatosan javuló tendenciát mutat: az első négy hónapban a próbautazások 4 százalékában történt mulasztás, 2014-ben ellenben sikerült ezt a rendeletsértést minimalizálnunk, így a próbautazások mindössze 2 százalékában fordult elő ilyen jellegű probléma.
 
Összességében megállapítható, hogy az önálló ellenőrzés-sorozat és a különböző hatóságokkal való együttműködés elindította a várt kedvező változást a budapesti taxiszolgáltatásban. A kiemelt területek, azaz a pályaudvarok, valamit a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren kialakult kedvezőtlen állapotok felszámolására, illetve annak törvényes keretek közé szorításához több idő szükséges, hiszen ezeken a helyeken egy több évtizede fennálló helyzetnek kell megváltoznia. Fő feladatunknak tekintjük tehát ezeket az állapotokat normalizálni, ezért ezt a területet a továbbra is kiemelten ellenőrizzük.
 
A taxik ellenőrzését elsősorban a pályaudvarok, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér és a belváros taxiállomásai vagy frekventált helyei közelében végeztük. Figyelembe vettük azokat a hozzánk érkező panaszokat is, amelyekben a megkárosított utasok az indulási helyüket megjelölve kérték a túlzottan magasnak tartott fuvardíj kivizsgálását. 

Az elmúlt hónapok fontosabb eredményei

A 2013. szeptemberi 33 százalékos díjemelés és a 2013. áprilisi 5746 darab taxihoz képest mostanra a 11 százalékos volumencsökkenés hatására 13,7 százalékkal magasabb bevételt könyvelhettek el a fuvarszervezők.
 
A 2014 januárja óta elvégzett ellenőrzések eredményei alapján látszik a javuló tendencia: lassan, de biztosan csökken a kihágások száma, javulnak az eredmények. A legfontosabb adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
 
 
január
február
március
április
ellenőrzések száma
880
982
880
821
próbautazások száma
847
912
798
800
észrevételek száma
1720
1928
1263
1240
próbautazások költsége
1.820.755 Ft
1.584.290 Ft
1.416.150 Ft
1.894.100
nyugtaadás elmulasztása
271
200
83
130
visszajáró átadásának elmulasztása
20
28
8
6
taxaméteres csalás gyanúja
52
60
39
32
kerülőút alkalmazása
-
15
14
8
fuvar megtagadása
26
54
29
22
árdrágítás más tarifával
14
20
10
6
hamis számla
20
7
9
15
törölt, lejárt drosztengedély
57
67
39
48
kiállási díj alkalmazása
1
2
0
0
engedély nélküli szolgáltatás
25
24
14
19
érvénytelen adószám
17
12
9
8
panaszbejelentés vizsgálata
38
30
40
32

A vizsgálatok részletei

A taxiállomás-használati szerződés megkötése előtt a taxik komplex ellenőrzési minősítő vizsgálaton esnek át, melyen a jármű külső jellemzőit és műszaki paramétereit, a klímát, a bankkártya-elfogadást, a műszaki megfelelőséget ellenőrizzük. A 2013. szeptember 1. és 2014. április 30. közötti időszakban 4447 taxi minősítő vizsgálatát végeztük el. Ezek közül 3429 jármű felelt meg az előírásoknak, 1006-nál hiánypótlásra, javításra volt, illetve van szükség, 12 járműnél pedig véglegesen elutasítottuk a kérelmet. Azokat ugyanis javíthatatlanul alkalmatlannak találtuk a taxiszolgáltatásra.
 
A taxiszolgáltatást közvetítő és fuvarszervező működési feltételeinek előzetes vizsgálata is a BKK feladata. Az ellenőrzés kiterjed a szolgáltató pénzügyi megfelelőségének vizsgálatára, az infokommunikációs eszközükre vonatkozó műszaki előírások teljesítésére, a diszpécseralkalmazások megfelelőségére, valamint a védjegyoltalom alatt álló szabadjelző jóváhagyására. Budapesten korábban 21 fuvarszervező társaság tevékenykedett. Közülük 13 kérelmezte az előzetes minősítést.
 
2014. április 30-áig:
•         tizenegy társaság minősítése volt sikeres, és kapta meg előzetes hozzájárulásunkat;
•         egy társaság az informatikai minősítésen való alkalmatlansága miatt jelenleg ismételt auditra vár;
•         további egy, a hiánypótlás teljesítésére váró társaság a minősítési eljárásban időközben minősített cégbe olvadt.
 
Minősített és regisztrált fuvarszervezőként tevékenykedhet
•         a Főtaxi Zrt.
•         a TaxiPlus Europe Kft.
•         a Reklámtaxi Kft.
•         az RT 5 Taxi Holding Kft.
•         a Taxi 4 Kft.
•         a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
•         a Centrum Taxi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
•         a 6X6 Taxi Kft.
•         a TOP Taxi-2000000 Kft.
•         a Tele 5 Taxi Hungary Kft.
•         az MB Elit Luxury Kft.
 
Összesen 7379 próbautazásos ellenőrzést végeztünk a 2013. szeptember 1. és 2014. április 30. közötti időszakban. Ezek eredménye:
 
•         382-szer kezdeményeztük a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Hatóságánál taxiengedély visszavonását, mert az ellenőrzött taxinak nem volt érvényes taxiállomás-használati engedélye;
•         a próbautazásokon 1841 alkalommal – ez az ellenőrzések mintegy 25 százaléka – tapasztaltuk, hogy a szolgáltató a fuvarfeladat befejeztével nem ad nyugtát vagy számlát a fuvardíj átvételéről. Az illetékes hatóságokat hivatalosan értesítettük erről;
•         a próbautazások alkalmával 290 esetben tapasztaltunk olyan mértékű árdrágítást, vagyis a rendeletben rögzített hatósági ártól magasabb ár alkalmazását, a taxaméter külső befolyásolását, hamisszámla-adást, illetve a viteldíjmérő óra használata nélküli szolgáltatásvégzést. Ezek következtében a taxiállomás-használati engedélyt azonnali hatállyal felmondtuk, értesítettük a Közlekedési Hatóságot, és kértük az árdrágító szolgáltató taxiengedélyének visszavonását. Ezzel párhuzamosan eljárást kezdeményeztünk a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is a vásárlók megkárosítása miatt.
•         110 alkalommal tapasztaltunk engedély nélküli személyszállítási szolgáltatást. Ezekben az esetekben eljárás megindítását kezdeményeztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint az illetékes közlekedési hatóságnál.
 
Továbbra is folyamatosan ellenőrizzük a taxisok tevékenységét éjjel-nappal, munkanapokon és hétvégén kiemelt figyelmet fordítva a hatóságilag rögzített ár betartására. Az ellenőrzéseket a BKK rendszeresen a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel közösen végzi.

A taxirendeletről

2013. szeptember 1-jén lépett életbe a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott új budapesti taxirendelet – 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. –, melynek értelmében a taxik az eddigi maximált ár helyett fix viteldíjjal fuvaroznak. Az alapdíj 450 forint; kilométerenként 280 forintot, várakozásnál pedig percenként 70 forintot kell fizetni. A rendelet előírásai betartásának ellenőrzésére – különösen a fix ár alkalmazására – közös ellenőrzésbe kezdett a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. Budapesten 2014. január 16-ától a gyártási évtől számított 15 évesnél idősebb gépkocsikkal nem lehet személyszállítást végezni.
 
Budapesti Közlekedési Központ
 

Hírek

RSS megtekintés