Fővárosi kitüntetések 2006

Díszpolgári cím 2006
Bacsó Péter
filmrendező
 
A XX. század második felének Magyarországát, jellegzetes alakjait, társadalmi viszonyait bemutató szatirikus filmjei, valamint Budapest mindennapjainak hiteles filmbeli ábrázolása elismeréseként.
 
Hankiss Elemér
szociológus
 
A hazai és nemzetközi tudományos életben kutató szociológusként betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.
 
Oláh György
Nobel-díjas kémikus
 
A kémiai tudományok területén elért kiemelkedő nemzetközi sikereiért, valamint a tudományos életben betöltött jelentős szerepéért.
 
Dr. Ranschburg Jenő
gyermekpszichológus, egyetemi tanár
 
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek nevelése, védelme és a családi életre nevelés érdekében kifejtett több évtizedes pedagógusi és pszichológusi munkája elismeréseként.
 
Sajdik Ferenc
grafikusművész, karikaturista
 
Nagysikerű rajzfilmjeiért, a karikatúra eszközével megfogalmazott humanista gondolataiért, valamint a Budapestet ábrázoló, a főváros szeretetét sugárzó képeiért
 
Szabó Magda
író
 
Eredeti és hiteles lélek- és jellemábrázolásai, a magyar és nemzetközi irodalmi életben betöltött kimagasló szerepe, valamint egész életműve elismeréséül.
Pro Urbe Budapest díj 2006
 
Amadinda Ütőegyüttes
 
A kortárs és tradicionális ütőhangszeres zene megismertetésében, valamint a magyar és nemzetközi művészeti életben betöltött különleges szerepéért.
 
Bródy János
zenész
 
A magyar nyelvű popzene meghonosítójaként, az Illés és a Fonográf zenekarral, később önálló előadóként elért sikerei elismeréseként.
 
Gálvölgyi János
színművész
 
Budapest kulturális életét gazdagító művészi munkája, színpadi- és filmszerepei, valamint a magyar közönség jókedvre derítése érdekében folytatott áldozatos tevékenysége elismeréseként.
 
Dr. Golub Iván
főigazgató
 
A főváros kórházügyében kifejtett, magas szintű vezetői tevékenysége, valamint sikeres szakmai munkája elismeréseként.
 
Szirtes Tamás
rendező, színházigazgató
 
A zenés színházi műfaj magyarországi meghonosításáért, valamint Budapest kulturális és művészeti életét gazdagító több évtizedes rendezői tevékenységéért.
 
Ungváry Rudolf
gépészmérnök, író
 
Budapest szellemi ellenálló-képességét és a polgári szabadság-eszményt megtestesítő félévszázados irodalmi, publicisztikai, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként
 
Budapestért díj 2006
 
Bodó Sándor
etnográfus, muzeológus, múzeumigazgató
 
A Budapesti Történeti Múzeum kiemelkedő tudományos kutatási, várostörténeti és közművelődési tevékenységének, nemzetközi színvonalú kiállítási munkájának szervezéséért, irányításáért.
 
Cseh László
úszó
 
A magyar versenyúszásban betöltött szerepéért, a 2006-os budapesti Európa-bajnokság legeredményesebb férfi versenyzőjeként, valamint olimpiai bronzérmesként megszerzett nemzetközi elismertségéért.
 
Erick van Egeraat
építész
 
Nemzetközileg elismert építészként a fővárosban megalkotott építészeti remekek megtervezéséért.
 
dr. Fodor Péter
könyvtárigazgató
 
A budapesti lakosság művelődése, tanulása érdekében végzett munkájáért, a Fővárosi Könyvtár 100 éves hagyományainak folytatásában, továbbfejlesztésében, a könyvtári hálózat korszerűsítésében vállalt szerepéért.
 
Gergényi Péter
rendőr vezérőrnagy
 
Budapest rendőrfőkapitányaként a főváros közbiztonságának megszilárdítása érdekében végzett intenzív és innovatív munkájáért. (2010-ben visszavonva)
 
Gerő András
történész
 
A főváros történelmének, építészetének, kultúrájának, társadalmának kutatásáért és eredményeinek magas színvonalú megjelenítéséért.
 
Horváth Ákos
tűzoltó hadnagy
 
2006. augusztus 8-án a Budapesti Műszaki Egyetem épületében keletkezett tűz oltásakor, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények között bekövetkezett hősi halála emlékére.
 
Katona András
közlekedési mérnök
 
A Közlekedési Múzeum nemzetközi színvonalú megújításáért, a budapesti tömegközlekedés, a városi közlekedés történeti értékeinek felkutatásáért és megismertetéséért.
 
Kovács Ágnes
úszó
 
A magyar versenyúszásban betöltött szerepéért, Európa- és világbajnokként, valamint olimpiai aranyérmesként megszerzett nemzetközi elismertségéért.
 
Dr. Muszbek Katalin
igazgató főorvos
 
A Magyar Hospice Alapítvány megteremtésében, működtetésében, fejlesztésében vállalt meghatározó szerepéért.
 
Pintér Gábor
tűzoltó főhadnagy
 
2006. augusztus 8-án a Budapesti Műszaki Egyetem épületében keletkezett tűz oltásakor, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények között bekövetkezett hősi halála emlékére.
 
Reppman Károly
tűzoltó hadnagy
 
2006. augusztus 8-án a Budapesti Műszaki Egyetem épületében keletkezett tűz oltásakor, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények között bekövetkezett hősi halála emlékére.
 
Richard Joos
igazgató
 
A Budapest és Stuttgart közötti fürdővárosi kapcsolat megteremtésében és ápolásában betöltött meghatározó szerepéért.
 
Rózsa István
kulturális producer
 
A főváros kulturális életében betöltött több évtizedes szervezői tevékenységéért, a legendás „Tabán koncertek” sikeres újraindításáért.
 
Sattupathu Vaidyanatha Mani
ügyvezető igazgató
 
A fővárosi egészségügy, oktatás, valamint gyermeksport területén betöltött széleskörű támogató tevékenységéért.
 
dr. Szilágyi Mihály
főosztályvezető
 
A főváros árvízvédelme érdekében kifejtett több mint három évtizedes tevékenysége elismeréseként.
 
Tamás Béla
ügyvezető igazgató
 
A városrendezés területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Tosics Iván
szociológus
 
Budapest Városfejlesztési Koncepciója kidolgozásának irányításáért, a főváros és agglomerációja szociológiai kutatásában kifejtett eredményes munkájáért.
 
Vajda Ferencné
városvédő, helytörténész
 
A Budapesti Városvédő Egyesület ifjúsági munkájának szervezéséért, több évtizedes városvédő és honismereti munkájáért, a határon túli magyar fiatalok körében végzett ismeretterjesztő és városismertető munkájáért.
 
Dr. Zacher Gábor
orvos
 
A hajléktalanok, szenvedélybetegek, belgyógyászati balesetet szenvedők körében végzett gyógyító munkájáért, magas szintű felvilágosító, tanácsadó tevékenységéért.
 
2006. évi Úszó Európa Bajnokság Szervező Bizottsága
 
A kiemelkedő színvonalú, nemzetközileg is elismert sportesemény nagysikerű megszervezéséért, lebonyolításáért.
 
A Critical Mass kerékpáros felvonulás szervezői
 
A városi kerékpározás, mint alternatív közlekedési lehetőség népszerűsítőjeként a fővárosiak közlekedési kultúrájának javításáért tett erőfeszítéseik elismeréseként.
 
A Nyócker! című animációs film alkotói
 
Budapest tipikusan nagyvárosi jelenségeit, a konfliktusok, társadalmi tünetek ironikusan romantikus, életszerű formában történő megjelenítéséért.
 
Baltazár Színház Alapítvány
 
A fogyatékos emberek világát bemutató, számukra teljes értékű életet és önkifejezési, alkotási lehetőséget nyújtó színházi munkáért, a társadalmi esélyegyenlőség erősítéséért.
 
Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola nevelőtestülete
 
A két tanítási nyelvű oktatás magas szintű végzéséért, a széleskörű nemzetközi kapcsolatok létrehozásáért és ápolásáért, a nevelés és oktatás harmóniájának megteremtéséért
 
Főváros Szolgálatáért díj 2006
 
Dr. Csonkás István
ügyosztályvezető (Szervezési Ügyosztály)
 
A Szervezési Ügyosztály vezetőjeként végzett sokrétű, az egész Hivatal működésére kiható, nagy tapasztalattal és hozzáértéssel végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
 
Dr. Váriné dr. Kőnig Edit
ügyosztályvezető (Lakás Ügyosztály)
 
A Lakás Ügyosztályon végzett magas színvonalú és eredményes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Babják Valéria
vezető-főtanácsos (Igazgatási és Hatósági Ügyosztály)
 
Az Igazgatási és Hatósági Ügyosztályon anyakönyvvezetőként végzett eredményes közigazgatási munkájának elismeréseként.
 
Dobos Györgyné
alosztályvezető (Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály)
 
A Fővárosi Önkormányzat vállalkozásaival és vagyonkezelésével kapcsolatos pénzügyi és gazdasági feladatok magas színvonalú ellátásáért, sikeres vezetői és szakmai munkájáért.
 
Drechsler István
főtanácsos (Illeték Ügyosztály)
 
A Fővárosi Illetékhivatalnál végzett magas színtű szakmai munkája, valamint kiemelkedő társadalmi tevékenysége elismeréseként
 
Fővárosért Emlékzászló díj 2006
 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
A fővárosi és a hazai büntetés-végrehajtásban betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
 
Főváros Közbiztonságáért Emlékérem díj 2006
 
Dr. Bende Péter
tűzoltó vezérőrnagy
 
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnokaként Budapest tűz elleni védelmének irányításában betöltött sikeres vezetői tevékenységéért.
 
Bendes Győző
határőr dandártábornok, határőrségi főtanácsos
 
A Budapesti Határőr Igazgatóság vezetőjeként a közrend biztosítása érdekében folytatott hatékony szervezői tevékenysége elismeréseként.
 
Dr. Dobozi József
rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos
 
A Rendészeti Biztonsági Szolgálat parancsnokaként a közbiztonság és a közrend fenntartásában való közreműködéséért.
 
Gergényi Péter
rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos
 
Budapest rendőrfőkapitányaként a főváros rendvédelmének és közbiztonságának megteremtésében vállalt kiemelkedő és sikeres vezetői tevékenysége elismeréseként (2010-ben visszavonva)