Fővárosi Közgyűlés: döntés a városigazgatósági koncepcióról

Bagdy Gábor és Szalai-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettesek, Tarlós István főpolgármester, Sárádi Kálmánné dr. főjegyző és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes (b-j)
Csaknem hatvan előterjesztést tárgyalt meg mai rendes ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Elfogadták a januártól létrejövő Városigazgatóság koncepcióját, eszerint ez a holding fogja össze a jövőben valamennyi településüzemeltetési feladatot végző önkormányzati társaság működését. Pályázatot írtak ki öt színház vezetésére, döntöttek a MOL Bubi közbringarendszer bővítéséről.
 
Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a budapesti városigazgatósági koncepció alapelveiről szóló előterjesztést. A dokumentum rögzíti: a 2010-ben létrehozott Budapesti Városüzemeltetési Központ (BVK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) létrehozása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján, a jelentősen megváltozott jogszabályi környezet, az uniós normák miatt „indokolt és előremutató a városüzemeltetés, a közösségi közlekedés szakmai és gazdasági hatékonyságának elemzése, értékelése, a kialakított rendszer működőképességének felülvizsgálata”. Az új koncepció alapja, hogy a két holding helyett a Főváros a jövőben egy holding jellegű társaság keretében, ahhoz integráltan látná el a közfeladatokkal és közszolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi hatáskörét. Ez új lehetőséget nyújt a városüzemeltetésre vonatkozó várospolitika alakításában és érvényre juttatásában. A koncepció szerint a 2015. január 15-én létrejövő Budapesti Városigazgatóság Zrt. fogja majd össze valamennyi településüzemeltetési feladatot ellátó önkormányzati társaság működését. A Városigazgatóság vezetője dr. Bán Tamás lesz. Szintén elfogadta a közgyűlés a közlekedésszervezési koncepció alapelveit, amely alapján felülvizsgálják a BKK funkcióit és feladatait.

Tarlós: a tulajdonos csupán visszaveszi tulajdonosi jogait

Tarlós István főpolgármester a vitában jelezte: az elmúlt időszak fővárosi fejlesztései nem egy kollektíva és nem egy személy érdemei. A fejlesztések ügyében egy irányba haladunk, ez nem fog változni a jövőben – hangsúlyozta. Megjegyezte: példátlannak tartja azt a megnyilvánulást, hogy „bárki is a Fővárosi Önkormányzat állományából külföldi banknál kilincseljen, hogy az ő személyéhez kössenek egy a várost megillető támogatást”. Nem ördögtől való, amit tervezünk, csupán arról van szó, hogy a tulajdonosi jogokat a törvény által címzett jogos tulajdonos visszakéri. Ez anomália lenne? – tette fel a kérdést a főpolgármester. Hozzátette: nem akarják a BKK-t szétszedni, az általuk elindított projekteket sem veszik el tőlük. „De azt akarjuk, hogy ez a cég az eredeti elképzelések szerint működjön, nem akarjuk, hogy a BKV kiszolgáltatott, rabszolga cég szerepébe süllyedjen. Az elmúlt négy évben végbement fejlődésekkel kapcsolatban senki nem vitatja a BKK-nak és vezetőjének tulajdonított érdemeket. De nem lehet azt állítani, hogy minden egy cégen, egy emberen múlott” – fogalmazott Tarlós István.
 
Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése

Pályázat öt színház vezetésére

Pályázatot ír ki a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, az Örkény István Színház, a Szabad Tér Színház és a Vígszínház ügyvezetői tisztségére. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása ugyanis 2015. január 15-én - a Vígszínház esetében 2015. június 30-án - lejár. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján fogják meghirdetni, pályázni az ezt követő 30 napon belül lehet. Az új intézményvezetők öt évre kapnak megbízást.
 
Bán Teodóra maradt további öt évre a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) Nonprofit Kft. ügyvezetője, erről döntött Tarlós István főpolgármester előterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen. A BFTK szervezi többek között az őszi CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál és a Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeit.

A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen döntött Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán területért felelős főpolgármester-helyettes előterjesztéséről, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatójának megbízásáról is: a vezető Kaposi Dorka művészettörténész, múzeumpedagógus lett. A megbízatása öt évre szól. A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 2014. október 3-án nyílt meg Budapesten. Az ötödik kerületi, Deák Ferenc utca 17. szám alatt található galéria 3 és 22 év közötti gyerekeknek és fiataloknak kínál különféle művészeti programokat.

Bővítik a részvételi kört a Budapesti Ösztöndíj Programban

Módosította a közgyűlés a Budapesti Ösztöndíj Programról szóló rendeletet, hogy a programban minél több hallgató vehessen részt. Az életkori határt 25-ről 30 évre emelik, átfogóbb szakdolgozati témákat jelölnek meg, a résztvevő hallgatók körét pedig kiterjesztik. A program célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, gyakorlatát. A programban évente legfeljebb húszan vehetnek részt, akik 10 hónapra bruttó 50 ezer forint ösztöndíjat kapnak.
 
Tarlós István főpolgármester, Szalai-Bobrovniczky Alexandra és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettesek (j-b)

Együttműködés Budapest és a szlovéniai Lendva között

Jóváhagyta a közgyűlés a Budapest és a szlovéniai Lendva község közötti együttműködési megállapodást. A felek közötti együttműködés kiterjed a kulturális élet, a határokon túl élő magyarokkal való nemzeti összetartozás és a szlovén lakossággal meglévő jó viszony erősítésére és a kulturális örökség, az anyanyelv megőrzésének területére. Emellett kiemelt figyelemmel kísérik és segítik a határokon átnyúló turizmus fejlesztését. Az együttműködést kiterjesztik egyebek között az oktatási, ifjúsági és sportterületre, a gazdálkodás és a környezetvédelem témakörére, és e területeken közösen pályáznak európai uniós forrásokra.

Kezességvállalás a BKV hiteleire

Döntött arról a közgyűlés, hogy tulajdonosi kezességet vállal a BKV 3,9 milliárd Ft összegű hitelfelvételéhez. Az előterjesztés emlékeztet arra, hogy 2012-ben megújították a közlekedési vállalat lejáró hiteleit, miután a cég a finanszírozó bankokkal megállapodott az összesen 61,7 milliárd forint hitelének törlesztésre vonatkozó fizetési moratóriumról. Ez alapján idén négy bank felé összesen 9,4 milliárd Ft törlesztése esedékes, a BKV viszont nem rendelkezik az ehhez szükséges pénzeszközökkel, ezért van szükség a tulajdonos önkormányzat kezességvállalására.
 
Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése

Bővülhet a MOL Bubi közbringarendszer

Huszonegy gyűjtőállomással és ötven új kerékpárral bővül a Mol Bubi közbringarendszer a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján. A beruházás késedelmes teljesítése miatt kiszabott 180 millió forintos kötbérből 153 milliót fordítanak a huszonegy új, érintőképernyős terminál és az ötven új kerékpár üzembe helyezésére. A tervezett új gyűjtőállomásokat is magába foglaló rendszer határvonala Pesten így eléri majd a II. János Pál pápa teret és a Corvin negyedet. Új állomások épülnének Dél-Buda irányába is. Az új gyűjtőállomások a megrendelést követő fél éven belül építhetők ki. A kibővült rendszer - 97 gyűjtőállomás és 1150 kerékpár üzemeltetési díja havonta 2,7 millió forinttal, évente mintegy 33 millió forinttal növekszik. A Mol évi 122 millió forinttal támogatja az üzemeltetést.
 

Hírek

RSS megtekintés