Fővárosi Közgyűlés: döntés a 3-as metró felújításáról

Rendkívüli ülést tartott 2014. augusztus 25-én a Fővárosi Közgyűlés. Megválasztották a Fővárosi Választási Bizottság új tagjait, döntöttek a 3-as metrót érintő felújítási kérdésekről.

Az ülés kezdetén a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek a napokban 68. éves korában elhunyt Németh Angéla olimpiai bajnok gerelyhajítóra, Budapest díszpolgárára.

A Fővárosi Közgyűlés 20 igen szavazattal, 9 tartózkodással megválasztotta a Fővárosi Választási Bizottság új tagjait és póttagjait. A testület tagja lett dr. Temesi István, dr. Orosz Mária és dr. Vértesy László, póttag pedig dr. Tóthné dr. Solt Mária és dr. Tóth Ildikó.

Elfogadták 28 igen, 2 nem szavazattal az M3-as metróvonal infrastruktúrájának és járműparkjának megújításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló javaslatot. Tarlós István főpolgármester és pénzügyi helyettese, Bagdy Gábor előterjesztésre rögzíti: az M3-as metróvonal, mint Magyarország legforgalmasabb vasútvonalának a felújítása elengedhetetlenül szükségessé vált. Emlékeztetnek rá, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2011 óta gondosan előkészítette a vonal felújítását, ideértve a szerelvényeket is. Kitértek rá, hogy 2010 előtt a metró felújításáról a Fővárosi Közgyűlés semmilyen elvi döntést, gyakorlati, forrásbiztosítással járó döntést nem hozott, uniós támogatásra nem pályáztak, tervezési, engedélyezési munka nem indult. Minden rendelkezésre álló dokumentum, elkészült tenderdokumentáció azóta készült el, a pályázat benyújtására 2011-ben került sor. Emlékeztetnek arra is, hogy a kormány a lehetőségek közül a járműpark felújítása mellett foglalt állást, és engedélyezi az ehhez szükséges hitelfelvételt.

A járművek élettartam-növelő felújításának műszaki tartalmát a BKV kidolgozta, ez alapján a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárás a finanszírozási kérdések tisztázása után indítható. A járműpark teljes felújításával a kocsik élettartama minimum 20 évvel meghosszabbítható.

Az előterjesztés arra is emlékeztet, hogy megtörténtek a szükséges lépések az infrastruktúra felújítására is, a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK már megkötötte a szerződést a vonal teljes felújításának tervezésére, a kivitelezési tender megindításához szükséges összes terv elkészítésére és az engedély megszerzésére. A vonalfelújítás finanszírozásával kapcsolatban tárgyalásokat kell folytatni a Kormánnyal.

A járműfelújítási tender mielőbbi indítása érdekében a tárgyalásokat még 2014 őszén le kell folytatni, erre a közgyűlés mai döntésével felhatalmazta a főpolgármestert. A konkrét hitelfelvételről a potenciális finanszírozókkal történő egyeztetések és kormányzati tárgyalások lezárása után lehet konkrét döntést hozni.

Hírek

RSS megtekintés