Ellenőrzés két keréken: közös akcióban a Készenléti Rendőrség és a közterület-felügyelet kerékpáros járőrei

Közös kerékpáros járőrözést lát el augusztus elsejétől Budapest Főváros Közterület- felügyeletének kerékpáros járőrszolgálata a Készenléti Rendőrség kerékpáros rendőreivel. A közös akcióra minden szerdán, csütörtökön és pénteken, elsősorban a Városliget területén kerül sor.

A Készenléti Rendőrség lovas és kerékpáros rendőrei már 2012. július 01-jétől naponta látnak el járőrszolgálatot Budapest turisztikailag frekventált területein és ehhez csatlakoztak a BFKF felügyelői. A közös munka célja a turisztikai, idegenforgalmi szempontból kiemelten jelentős területek közbiztonságának megerősítése, a zöldterületek épségének megóvása, a köztisztasági és állattartási szabályok érvényesítése és a közterületek jogszerű használatának  (árusítás, behajtás, várakozás) ellenőrzése lesz. Kiemelt feladat Budapest közbiztonsági helyzetének, közrendjének javítása, az állampolgárok biztonságérzetének pozitív irányba történő befolyásolása.
 
A közterület-felügyelők a rendőrökhöz hasonlóan a közbiztonság fokozott védelméért lesznek jelen a Városligetben. A felügyelők már a korábbi években is végeztek kerékpáros járőrszolgálatot, viszont a rendőrséggel közösen hatékonyabbá, eredményesebbé  tehetők az intézkedések.
 
A járőrök a kétkerekű járgányokkal sokkal könnyebben tudnak mozogni a terepen. A kerékpáros járőrözés a látható, aktív-cselekvő jelentéttel hozzájárul a lakosság és a látogatók biztonságérzetének növeléséhez, a főváros közrendjének javításához. 
 
A kerékpáros járőrszolgálat ellátására olyan – önkéntes alapon jelentkező – felügyelőket választottunk ki és készítettünk fel, akik a mindennapokban is aktív kerékpáros életet élnek, és szakmai rátermettségük, konfliktuskezelő képességük alkalmassá teszi őket e kiemelt feladat sikeres végzésére.
 
Természetesen a Városligetbe látogatók bátran fordulhatnak felvilágosításért, segítségért is munkatársainkhoz. A közös szolgálattal a lakosság és a látogatók biztonságérzetének növelését, a főváros közrendjének javítását, a jogkövető állampolgárok nyugalmát kívánjuk biztosítani.
A járművek a járőrszolgálatot ellátók részére a közúti forgalomban történő közlekedés előírásai alapján lettek felszerelve.
 
Budapest Főváros Közterület-felügyelete és a Készenléti Rendőrség a tapasztalatok elemzését és értékelését követően dönt a közös kerékpáros járőrözés további folytatásáról.
 
Budapest Főváros Közterület-felügyelete