Budapest Portál

Gyorsmenü

Budapest III. kerület Római-part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése 

VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Előlapok

Műszaki leírás

Mellékletek
                    1. sz. melléklet – Közműnyilatkozatok (BGYH Zrt.ELMŰ, FőgázKözép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, Magyar Telekom közműegyeztetés, közműkezelési nyilatkozat)
                    2. sz. melléklet – Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Adatszolgáltatás 2013.03.13.
                    3. sz. melléklet – Visszaduzzasztás számítás 

Rajzjegyzék

                    1. Átnézeti helyszínrajz

                    Meglévő állapot helyszínrajzai:
                    2. Hiteles térkép másolat I. 
                    3. Hiteles térkép másolat II. 
                    4. Meglévő állapot helyszínrajza I. 
                    5. Meglévő állapot helyszínrajza II. 
                    6. Meglévő állapot helyszínrajza III.

                    Helyszínrajzok:
                    7. Részletes helyszínrajz I. 
                    8. Részletes helyszínrajz II. 
                    9. Részletes helyszínrajz III. 
                   10. Részletes helyszínrajz IV.
                   11. Részletes helyszínrajz V. 
                   12. Részletes helyszínrajz VI. 
                   13. Részletes helyszínrajz VII. 
                   14. Részletes helyszínrajz, Szent János utcai DN 200 PE szennyvíz-nyomóvezeték

                    Hossz-szelvények:
                   15. Hossz-szelvény I. 
                   16. Hossz-szelvény II. 
                   17. Hossz-szelvény CS 1-0-0, CS 2-0-0 jelű csapadékvíz-csatornák M 1:1000,100 4.3.
                   18. Hossz-szelvény CS 3-0-0, CS 4-0-0 jelű csapadékvíz-csatornák M 1:1000,100 4.4.
                   19. Hossz-szelvény CS 5-0-0, CS 6-0-0 jelű csapadékvíz-csatornák M 1:1000,100 4.5.
                   20. Hossz-szelvény CS 7-0-0, CS 8-0-0 jelű csapadékvíz-csatornák M 1:1000,100 4.6.
                   21. Hossz-szelvény CS 9-0-0, CS 10-0-0 jelű csapadékvíz-csatornák M 1:1000,100 4.7.
                   22. Hossz-szelvény CS 11-0-0, CS 12-0-0 jelű csapadékvíz-csatornák M 1:1000,100 4.8.
                   23. Hossz-szelvény SZ 1-0-0, SZ 2-0-0 jelű szivárgó csatornák M 1:1000,100 4.9.
                   24. Hossz-szelvény SZ 3-0-0, SZ 4-0-0 jelű szivárgó csatornák M 1:1000,100 4.10.
                   25. Hossz-szelvény SZ 5-0-0, SZ 6-0-0 jelű szivárgó csatornák M 1:1000,100 4.11.
                   26. Hossz-szelvény SZ 7-0-0, SZ 8-0-0 jelű szivárgó csatornák M 1:1000,100 4.12.
                   27. Hossz-szelvény SZ 9-0-0 jelű szivárgó csatorna M 1:1000,100 4.13.
                   28. Hossz-szelvény SZ 10-0-0 jelű szivárgó csatorna M 1:1000,100 4.14.
                   29. Hossz-szelvény, SZNy 1-0-0 jelű nyomott szennyvízcsatorna M 1:1000,100 4.15.
                   30. Hossz-szelvény, SZNy 1-1-0 jelű nyomott szennyvízcsatorna M 1:1000,100 4.16.
                   31. Hossz-szelvény, SZNy 2-0-0 jelű nyomott szennyvízcsatorna M 1:1000,100 4.17.
                   32. Hossz-szelvény, Szent János utcai DN 200 PE szennyvíz-nyomóvezeték M 1:500,100 4.18.
                   33. Hossz-szelvény Összekötő út (Pünkösdfürdő utca – szervízút között)

                   Mintakeresztszelvények:
                   34. Mintakeresztszelvények I. 
                   35. Mintakeresztszelvények II.

                   Keresztszelvények:
                   36. Keresztszelvények I (0+000 – 0+300) M 1:100 6.1.
                   37. Keresztszelvények II. (0+350 – 0+700) M 1:100 6.2.
                   38. Keresztszelvények III. (0+750 – 1+100) M 1:100 6.3.
                   39. Keresztszelvények IV. (1+150 – 1+395) M 1:100 6.4.
                   40. Keresztszelvények V. (1+411 – 1+800) M 1:100 6.5.
                   41. Keresztszelvények VI. (1+850 – 2+250) M 1:100 6.6.
                   42. Keresztszelvények VII. (2+300 – 2+817) M 1:100 6.7.
                   43. Keresztszelvények, Szent János utcai DN 200 PE szennyvíz-nyomóvezeték M 1:100 6.8.
                   44. Keresztszelvények, Összekötő út (Pünkösdfürdő utca – szervízút között)

                   Bontási helyszínrajzok:
                   45. Bontási helyszínrajz I. (0+000 – 0+500) M 1:500 7.1.
                   46. Bontási helyszínrajz II. (0+500 – 1+000) M 1:500 7.2.
                   47. Bontási helyszínrajz III. (1+000 – 1+400) M 1:500 7.3.
                   48. Bontási helyszínrajz IV. (1+400 – 1+850) M 1:500 7.4.
                   49. Bontási helyszínrajz V. (1+850 – 2+300) M 1:500 7.5.
                   50. Bontási helyszínrajz VI.

                   Járulékos létesítmények tervei:
                   51. Csatlakozás meglévő elsőrendű árvízvédelmi töltéshez (0+000) M 1:100, 1:50 8.1.
                   52. Csapadékvíz-átemelő gépészeti terve M 1:25 8.2.
                   53. Csapadékvíz-kivezetés általános terve I. (0+000 – 1+395) M 1:100 8.3.
                   54. Csapadékvíz-kivezetés általános terve II. (1+395 – 2+804) M 1:100 8.4.
                   55. NA 1200 SENTAB-vízvezeték és mobilgát vasbeton-alaptest keresztezés terve M 1:50 8.5.
                   56. Sólyapályák kialakításának általános terve I. (0+000 - 1+395) M 1:100 8.6.
                   57. Sólyapályák kialakításának általános terve II. (1+395 - 2+804) M 1:100 8.7.
                   58. Előregyártott vasbeton tisztítóakna típusterve csapadékvíz-elvezetéshez (hordalékfogó zsomppal) M 1:10 8.8.
                   59. Előregyártott vasbeton tisztítóakna típusterve csapadékvíz-elvezetéshez M 1:10 8.9.
                   60. Csapadékcsatorna házi tisztítónyílás csomóponti vázlatterve - 8.10.
                   61. Vonalas csőterv az NA 1200 SENTAB ivóvízvezeték kiváltásáról 1+571 - 1+931 M 1:50 8.11.
                   62. Keresztszelvény - úszóműves kikötőhely áthelyezése (0+626) M 1:100 8.12.
                   63. Keresztszelvény - EVEZŐS Sörkert-nél (2+350) M 1:100 8.13.
                   64. Keresztszelvény - CSÓNAKHÁZ Étterem-nél (2+432) M 1:100 8.14.
                   65. NA 1200 SENTAB ivóvízvezeték ürítővezetéke és a tervezett védmű keresztezésének általános terve

Árvízvédelmi mű alapozásának méretezése

                  Előlap
                  Árvízvédelmi mű alapozásának méretezése
                  Mobilgát alapozásának csomóponti részlete (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.)

Talajvizsgálati jelentés

                  Talajvizsgálati jelentés a Budapest, III. Római-parton tervezett mobil árvízvédelmi fal környezetének altalajviszonyairól
                  1. Melléklet - Feltárások helyszínrajzai (1. szakasz, 2. szakasz, 3. szakasz)
                  2. Melléklet - Fúrásszelvények
                  3. Melléklet - Rétegszelvények (1. szakasz, 2. szakasz, 3. szakasz)
                  4. Melléklet - Réteghatárok szintvonalas rajzai
                  5. Melléklet - Laboratóriumi vizsgálatok
                  6. Melléklet - Terepi vizsgálatok

Kutatási jelentés

                  1. Melléklet - 1. szakasz számításai
                  2. Melléklet - 2. szakasz számításai
                  3. Melléklet - 3. szakasz számításai

 

Budapest III. kerület Római-part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése - Vízjogi létesítési engedélyezési terv