Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hivatalos állásfoglalása a római-parti védműről

A római-parti védművel kapcsolatban a következő rövid információt közvetítjük.

2014. július 7-én megérkezett az Országos Vízügyi Főigazgatóság hivatalos állásfoglalása a nyomvonalról.

„A Bizottság a számára feltett fő kérdést illetően, miszerint „part menti védmű épüljön, vagy pedig a Nánási út – Királyok útja nyomvonalon történjék-e a védekezés” határozottan állást foglal, hogy az öblözetet a Duna felől védő műnek a mértékadó árvízi terhelés kivédésére alkalmas szerkezetben, a szükséges biztonsággal a parton kell megépülnie.
A Tudományos Tanács megállapításaival az OVF teljes mértékben egyetért.”

A Főigazgatóság részleteket illető észrevételeit a Főváros akceptálja. A vízjogi engedély fentiek alapján nyerhet majd értelmet.

Ami a fakivágásokat illeti, a II. kerület csak hiánypótlás miatt nem adta ki az engedélyt. Az OVF állásfoglalás és a vízjogi engedély hiányában a Főváros nem is kívánt még fakivágási engedélyt kérni, azt a tervező kérte. Újságértesüléssel ellentétben a III. kerületi önkormányzattól „megbízó levélre” nincsen szükség. Megbízó levelet a Főváros ad majd. A III. kerület tulajdonosi hozzájárulását a vízjogi engedély alapján biztosíthatja.

Megjegyezzük még, hogy a főpolgármester és a közgyűlés valóban szorgalmazza védmű építését, ahogy Demszky Gábor és az MSZP is szorgalmazta – szintén a parti változatot – csak éppen 15 évig nem oldotta meg.

A végleges műszaki és a tájépítészeti tervet elválaszthatatlanul fogja a Főváros a lakossággal megismertetni.
 
Főpolgármesteri Hivatal