A főváros a jövőben elszállíttatja a közlekedést akadályozó járműveket

December 1-től elszállítják a budapesti közterületekről azokat a szabálytalanul parkoló vagy üzemképtelen gépkocsikat, amelyek akadályozzák a közösségi közlekedést. Az erről szóló négyoldalú megállapodást pénteken írta alá Budapest Főváros Közterület-felügyelete, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Két évvel ezelőtti hivatalba lépésem előtt olyan programot hirdettem meg, amely a fővárosban a biztonságra és a rendre épül, az elmúlt két esztendő számos intézkedése ezt a célt szolgálta – mondta a tegnapi aláírást megelőző sajtótájékoztatón Tarlós István, Budapest főpolgármestere. Hozzátette, a város az azt megelőző húsz évben – köszönhetően a liberális, „mindenki azt teszi, amit akar” elveknek – a züllés szélére került. A közterületeken és közutakon a rendezetlenség lett a norma, az utak járhatatlanok voltak, luxusterepjárók foglalták el a gyalogátkelőhelyeket, fedél nélküliek riasztották el a lakosokat az aluljárókból, közterekről. Mindezt elősegítette a korabeli jogszabályok erőtlensége, ellentmondása, a párhuzamosan működő, a feladatokat egymáshoz toló, nem a megoldást kereső szervezetek, valamint a szankciók alkalmazhatatlansága, és a megelőzés teljes hiánya.

Tarlós István kitért rá, hogy két évvel ezelőtt rendteremtést hirdettek, azzal a céllal, hogy ne csak jogi előírásokkal és szankciókkal érjék azt el, hanem szemléletváltozással. A főváros ennek érdekében új városüzemeltetési modellt alakított ki – megerősítve a tulajdonosi kontrollt, növelve a működési hatékonyságot –, újraszervezte a közlekedési intézményrendszert, megerősítette a közterületek rendjét, kiemelten a legfontosabb közlekedési, rekreációs és turisztikai helyszíneken. A közterületek rendjének védelmében megalakították a közterület-felügyelet épületében működő Fővárosi Ügyeleti és Információs Központot (FÜIK) , amely koordinálja és informálja a közterületeken feladatot ellátó közszolgáltatási és rendészeti szerveket. A cél az volt, hogy a város működését zavaró minden tényezőt a polgároktól vagy egyéb szervezetektől származó információk alapján hatékonyan megoldják.

Tarlós István közölte: a jövőben a közlekedést akadályozó járműveket el fogják szállíttatni. Ehhez a közterület-fenntartó egy speciális gépjárművet bocsátott rendelkezésre, amelyet a katasztrófavédelem vizsgáztatott le a megkülönböztető jelzés (kék lámpa) használatára, és amelyet utóbbiak fognak üzemeltetni. A gépkocsik elszállításánál jelen lesz mindig a helyszínen egy közterület-felügyelő, aki szabálysértés esetén intézkedhet. A vonatkozó jogszabály szerint a szabálysértési bírság megfizetése mellett a gépjármű tulajdonosának számolnia kell az elszállítási költségek megfizetésével is, amely a fővárosban jelenleg 20.000 forint alkalmanként. Ehhez a díjtételhez kapcsolódik még a gépjármű őrzése és tárolása, mely 1200 forint naponta. (A szabálytalanul parkoló gépjárműveket a BKK-Közút Zrt. XVIII. kerület, Gerely u. 1/A szám alatti telephelyére viszik. Ezzel kapcsolatban további információt a FÜIK telefonszámán +36-301-7500, és a közterület-felügyelet honlapján lehet megtudni.)

A helyszíni bírság 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedhet, ha azonban eljárásra kerül a sor, elérheti a 150.000 forintot is. Amennyiben nem szabálytalan parkolásról, hanem baleset helyszínéről van szó, akkor a rendőrségi eljárást követően a közlekedési útvonalból a lehető legrövidebb időn belül biztonságos helyre elszállítják a járművet, majd átadják azt a tulajdonosának, vagy a felelős őrzést végző rendőrhatóságnak.

A főváros vezetése mindent megtesz, hogy a BKV üzemszerű működését biztosítsa – mondta Zsolnai József, a főváros közbiztonsági tanácsnoka, a Fővárosi Közgyűlés Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának vezetője. Emlékeztetett rá, hogy idén eddig csaknem negyedmilliárd forintos kárt okoztak a fém- és kábeltolvajok a közlekedési társaságnak, veszélyeztetve a cég üzemszerű működését. A nyár végén fővárosi munkacsoport alakult a probléma megoldására. Felvették a kapcsolatot Pócs János fideszes országgyűlési képviselővel, aki a fémtörvényt, mint önálló képviselői indítványt jegyzi, és aki a fémfelvásárlás állami monopóliumát szorgalmazza, amit a főváros is támogat. A fémfelvásárlásnál megszüntetnék a készpénzes fizetést, csak banki átutalással lehet majd a számlát kiegyenlíteni. Zsolnai József hangsúlyozta, a BKV-t megkárosítani akaró elkövetőeknek a jövőben nagyobb kockázattal kell számolniuk. 

Varga Ferenc tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója ismertette, hogy a speciális műszaki mentő járművet több célra is fogják használni. Elsősorban a közúti baleseteknél a tűzoltói beavatkozásokhoz, a magasból történő mentés esetén a helyszín megközelíthetőségéhez – ha parkoló gépkocsik miatt azt nem lehet megközelíteni –, a főközlekedési utakon lévő, illetve a közösségi közlekedést gátló forgalmi akadályok felszámolása mellett. A jármű üzemeltetése a katasztrófavédelemnek nem jelent pluszköltséget, az FKF Zrt. adta át, az üzemeltetési költségeket a BKK állja. A járművön egy tűzoltó és egy közterület-felügyelő fog szolgálatot teljesíteni. Az elszállítási körülményeket videóra veszik és teljes körűen dokumentálják. A speciális jármű egyébként csúszó platós, daruja 8 méteres hatótávolságú és 5 tonnát tud megemelni.

A négyoldalú együttműködésnek köszönhetően fontos előrelépést tettünk annak érdekében, hogy a budapesti közösségi közlekedést zavartalanná tegyük – mondta Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója. Az év első tíz hónapjában 517 olyan eset volt, amikor szabálytalanul parkoló autók akadályozták a BKV járműveinek továbbhaladását, legtöbbször a Margit híd budai hídfőjénél (17-es villamos), a Mária utcában (83-as troli) és a belvárosban a 15-ös busz vonalán.
 
A FÜIK, a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ működése: A Főváros vezetése által megfogalmazott városrendészeti és városüzemeltetési feladatok eredményes végrehajtásának érdekében Budapest Főváros Közterület-felügyelete (BFKF) 2011-től megkezdte a Vészhelyzeti Információs Központ feladatainak, tevékenységének és jövőbeni lehetőségeinek újragondolását, ennek eredményeképpen született meg a FÜIK. A központ hatékonyan és gyorsan tud kapcsolatot teremteni a budapesti rendvédelmi szervek és hatóságok (ORFK, BRFK, FKI, NAV, ÁNTSZ, fogyasztóvédelem, kerületi önkormányzatok és közterület-felügyeletek), a közműszolgáltató szervezetek (BVK Holding Zrt. /FKF, FŐTÁV, BTI, BGYH, FŐKERT, FTSZV, FŐKÉTÜSZ/, BKK Zrt. /BKV, BKK-Közút Zrt., Parking Kft., Taxi Kht./, ELMŰ, FŐGÁZ, FCSM), és társadalmi szervezetek (mint például a Budapesti Polgárőr Szövetség, a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége) ügyeleti és diszpécseri szolgálataival. Mindezeken kívül a jövőben a FÜIK tevékeny részt vállal az FKI (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság)-BKK-FKF-BKV-BFKF szervezetek együttműködésével, a biztonságos és akadálymentes közösségi közlekedés megteremtése érdekében kötött együttműködés céljainak elősegítésében. A FÜIK közvetlenül elérhető a 301-75-00 telefonszámon. A közterület-felügyelet intézkedési körébe tartozó bejelentéseket saját maga kezeli, intézkedik. Az egyéb bejelentéseket is felveszi és továbbítja az intézkedésre jogosult szerveknek, hatóságoknak, szervezeteknek.  A Budapesti Temetkezési Intézet legnagyobb alapterületű és forgalmú temetőjében, a Kozma utcai Újköztemetőben és a kiemelt alujárókban lévő térfigyelő rendszer által közvetített információk mellett a Szabó Ervin térre telepített, közlekedési útvonalakat figyelő kamerák, valamint a jövőben kiépítendő információs pontokra, a Bubi kerékpárkölcsönző-rendszer állomásaira telepítendő térfigyelő rendszerek képei is követhetőek lesznek a közterület-felügyeletnél. Az URH-készülékei által kibocsátott GPS-jelek alapján a központban a járőrök pontos helyzetét is meg tudják határozni.
 

Hírek

RSS megtekintés