Fővárosi Közgyűlés: döntöttek a jövő évi közüzemi díjakról

Döntöttek a jövő évi közüzemi díjakról, változnak a lakásrezsi-támogatás szabályai. 260 milliós tulajdonosi kölcsönt kap a Vidámpark, a BKV megállóira is kiterjesztik a dohányzási tilalmat. A közgyűlés Sárádi Kálmánnét választotta új főjegyzőnek.
 
Megszüntette a Fővárosi Közgyűlés – 24 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett – a Kossuth Lajos téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark létrehozására fővárosi önkormányzat és a Parking Kft. között megkötött koncessziós szerződést. A korábbi tervek szerint ez év végére készült volna el a Kossuth tér alatti mélygarázs a Parking beruházásában.
 
György István városüzemeltetési főpolgármester-helyettes szerint az előterjesztésnek az a célja, hogy a korábbi projektet jogilag egyértelműen lezárják, a korábban elhatározott PPP-konstrukció ugyanis nem volt jó. A főpolgármester-helyettes hangsúlyozta: az elfogadott előterjesztés nem tér ki arra, miként rendezzék a Kossuth teret, és azt sem mondja ki, hogy ne épüljön meg a létesítmény, illetve ne alakítsanak ki parkot a felszínen

Elvi döntés a PeCsa és a Trafó összevonásáról

Elvi döntést hozott a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy a hatékonyabb feladatellátás érdekében a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.-be olvadjon be. A döntést a közgyűlés 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodással hozta meg.
 
Csomós Miklós kulturális főpolgármester-helyettes azt hangsúlyozta, most csak elvi döntést hoznak a beolvadás koncepciójától, amely alapos előkészítést igényel, és már megkeződött. Nem zárta ki, hogy a PeCsa működtetésére pályázatot írnak ki, bár ezzel kapcsolatban "még sok kérdést kell tisztázni". "Nem vagyunk túl jó anyagi helyzetben, olyan intézkedéseket is kényszerülünk meghozni, amelyek nem feltétlenül a szívünk szerint valók" - fogalmazott.
 
Ugyancsak határoztak a városatyák a Budapest Galéria Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásának koncepciójáról, a javaslatot 18 igen szavazattal fogadták el, 13 nem ellenében.
 
Az egyesülésekről szóló végleges előterjesztéseket a 2011. évi fővárosi költségvetést követő 30 napon belül tárgyalhatja a közgyűlés.

A fővárosé marad a Flórián Üzletközpont

Fővárosi tulajdonban marad a Flórián Üzletközpont, erről egyhangúlag döntött a Fővárosi Közgyűlés. A főváros az ingatlant még 2008 nyarán nyilvánította forgalomképessé és elkezdődött az értékesítés előkészítése. A 2010 májusi szakvélemény szerint az ingatlan értéke 1,7 milliárd forint. Az eladásra többször is pályázatot írtak ki, ám azok eredménytelenül zárultak.
 
Az elfogadott előterjesztés szerint a Flórián Üzletközpont folyamatos bevételt termel a fővárosnak (2009-ben 239 milliót, 2010 első nyolc hónapjában 152 millió forintot), ezért javasolt az ingatlant fővárosi tulajdonban tartani.

Tulajdonosi kölcsön a Vidámparknak

A Fővárosi Közgyűlés arról is határozott, hogy 260 millió forint tulajdonosi kölcsönt ad a Budapesti Vidám Park Zrt.-nek az operatív működéshez szükséges kiadások fedezésére. A társaság ezzel zavartalanul kezdheti meg a 2011-es szezont. A súlyos pénzügyi gondokkal küzdő intézménynek augusztusban 100 millió forintot ítélt meg a testület, amelyet a banki folyószámla hitelkeret csökkentésére használhatott, októberben pedig további 100 millió forint tulajdonosi hitelt kapott ahhoz, hogy november végéig működni tudjon.

Körforgalom épül az Újköztemető előtt

A Fővárosi Közgyűlés döntött arról is, hogy a rákoskeresztúri Újköztemető főbejárata előtti körforgalom létesülhet 400 millió forintból, a jövő évi költségvetés terhére. A keretösszeg tartalmazza a kiviteli tervek, a lebonyolítás és a közművek kiváltásának költségét, a közbeszerzési eljárás előkészítését azonnal meg lehet kezdeni. A beruházás jövőbeni feladatait a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. veszi át. (A BKK e témában kiadott közleményét itt olvashatja.)
 
A körforgalom kiépítése után megszűnhetnek a dugók, javul a temető megközelíthetősége és a gyalogoskapcsolatok, és kevésbé lesz balesetveszélyes az érintett terület. A főváros ezen túl a temetőn belüli közlekedési rend átalakítását is tervezi, valamint megújulhat a sírkert főbejárata is.

Változnak a lakásrezsi-támogatások

A közgyűlés egyhangúlag szavazta meg a 2011. évi lakásrezsi-támogatások alakulásáról szóló javaslatot. Az előző évekhez képest emelkedik a folyósítandó támogatás összege, valamint emelkedik a kompenzációra jogosultak jövedelemhatára is.
 
A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás célja, hogy a legalacsonyabb jövedelmű budapesti háztartásokat megvédje az eladósodástól, megakadályozza lakhatásuk ellehetetlenülését, fenntartsa az érintettek rezsifizetési képességét és készségét és ezzel elősegítse, hogy a Fővárosi Önkormányzat közszolgáltató társaságai e körből is hozzájussanak szolgáltatásaik ellenértékéhez.
 
A támogatás forrását az érintett szolgáltatók fedezik (mintegy speciális, csoportosan célzott díjkedvezmény formájában) és egyben a forrást biztosító egyes szolgáltatók kapják is vissza a Hálózat Alapítványon keresztül a nyújtott támogatást a támogatáson felül megfizetendő díjakkal együtt.   
 
A fővárosi díjkompenzációt a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben, de továbbra is csökkenő mértékben vették igénybe a rászoruló háztartások (2008: 35 000 háztartás, 2009: 34 000 háztartás, 2010 /augusztusig/: közel 30 000 háztartás), azonban az egyes díjkompenzáció fajták felhasználása – a rendeleti szabályozás 2009. évi változása miatt – jelentősen átalakult. Korábban lehetséges volt ”kettős támogatás” igénybe vétele: ha valaki megfelelt a távhődíj-kompenzáció feltételeinek is és a víz-csatorna-szemétdíj-kompenzáció feltételeinek is, akkor mindkét támogatást igénybe vehette. A támogatási rendszer egységesítése következtében 2009-ben ez a lehetőség megszűnt, mindenki csak egy féle kompenzációt vehet igénybe.
 
Emelkedik a kompenzációra jogosultak jövedelemhatára: a távhőszolgáltatási díjkompenzáció esetében a korábbi 60 000 forint/fő összegről 65 000 forint/fő összegre; a gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelők vagy  egyedül élők esetében a korábbi 65 000 forint/fő összegről 70 000 forint/fő összegre; a víz-csatorna-szemétdíj-kompenzáció esetében az egyéb feltételek mellett a korábbi 60 000 forint/fő összegről 65 000 forint/fő összegre, a gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelők vagy egyedül élők esetében a korábbi 65 000 forint/fő összegről 70.000 forint/fő összegre.
 
Az öregségi nyugdíjminimum jelenleg 28 500 forint, így az új jövedelemhatárok az öregségi nyugdíjminimum 2-2,5-szerese körül alakulnak. Ezzel lehetővé válik, hogy a kormányzati energiaár-támogatás további ”visszavonása” esetén a visszavonással érintett háztartások tehernövekedését némileg csökkentse a főváros.
 
Az előző évekhez képest emelkedik a folyósítandó támogatás összege is: a távhőszolgáltatási díjkompenzáció esetében a májustól decemberig folyósított 2500 forint 3000 forintra, a június-november hónapokban havonta folyósított 800 forint 1000 forintra, a január-április hónapokban folyósított 4500 forint 6000 forintra. Így a havi kompenzáció együttesen 27 800 forint/háztartás/év összegről 36 000 forint/háztartás/év összegre nő. A víz-csatorna-szemétdíj-kompenzáció esetében a havi 650 forint vízdíj kompenzáció megemelkedik 725 forintra, a havi 650 forint csatornadíj kompenzáció 725 forintra, a havi 500 forint szemétdíj kompenzáció pedig 550 forintra. Így a havi kompenzáció 1800 forintról 2000 forintra emelkedhet, éves szinten pedig együttesen 21 600 forint/háztartás/év összegről 24 000 forint/háztartás/év összegre nő.
 
Ezzel a távhőszolgáltatási díjkompenzációra jogosultak összesen 36 000 forint + 16 000 forint = 52 000 forint éves támogatásban, a víz-, csatorna-, szemétdíj díjkompenzációra jogosultak pedig összesen 24 000 forint + 12 000 forint = 36 000 forint éves támogatásban részesülhetnek.

Dohányzási tilalom a megállókban

A Fővárosi Közgyűlés egyhangú döntése értelmében február elsejétől tilos lesz a dohányzás a közösségi közlekedési eszközök megállóiban. A testület először a játszótereken tiltotta meg a dohányzást, a nyáron pedig döntött az aluljárókban történő dohányzás tilalmáról.
 
A javaslat szerint a rendelet megszegőit a közterület-felügyelők 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethetik. Egy másik javaslatot elfogadva a közgyűlés megtiltotta az aluljárókban történő alkoholfogyasztást is.

Döntött a közgyűlés a jövő évi közüzemi díjakról

A Fővárosi Közgyűlés megállapította a 2011-re vonatkozó közszolgálati díjakat. Emelkedik a szemétszállítás és -kezelés díja, az ivóvíz- és a csatornadíj, valamint a kéményseprés és a kegyeleti szolgáltatások ára. A BKV tarifái 2011-ben nem emelkednek. A díjemelésekről szóló döntéseket személyeskedő viták előzték meg.
 
A Fővárosi Közgyűlés 2010-ben nem emelte a szemétszállítás- és kezelés díját. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. csökkentette költségeit, és így fenn tudta tartani a társaság eredményes működését. 2011 fordulópont lesz, mert megkezdődött a főváros tulajdonában lévő cégek működésének optimalizálása.
 
A hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem színvonalának fenntartása idén csak az inflációt kismértékben meghaladó díjemelés mellett valósítható meg. Az elfogadott javaslat szerint a szemétszállítás ára 5,27 százalékkal nő. Ez egy négytagú családnak egy átlagos (110 l) kuka heti egyszeri ürítése esetén havi 126 forint többletkiadást jelent. Ami az idén havonta átlagosan 2383 forintba került, azért jövőre 2509 forintot kell majd fizetni.
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. javaslata szerint a lakosság 2,7 százalékkal fizet többet 2011-ben, mint ebben az évben, az ipari-közületi fogyasztók viszont 6,4 százalékkal. A vállalati fogyasztók visszaigényelhetik a forgalmi adót, így jelenleg gyakorlatilag 20 százalékkal alacsonyabb vízdíjat fizetnek.

A csatornadíjak jövőre 19,5 százalékkal emelkednek majd. Ez úgy lehetséges, ha megváltozik a szennyvízbírságról szóló kormányrendelet, és a budapesti szennyvízelvezetési program befejezéséig, legkésőbb 2013. december 31-ig meghosszabbítják a türelmi időt. Akkor ugyanis a fővárosnak csak 3 százalékos szennyvízbírságot kellene fizetnie 100 százalék helyett.
 
A kéményseprés 3,8 százalékkal kerül többe jövőre, a kegyeleti közszolgáltatások pedig átlagosan 9,6 százalékkal drágulnak. Ezen belül a hagyományos temetésért 5,5 százalékkal a hamvasztásosért 3,4 százalékkal szórásos temetésért pedig 6 százalékkal kell majd többet fizetni.

Felmentették a tűzoltóparancsnokot

Felmentette Bende Péter fővárosi tűzoltóparancsnokot szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés; a tábornok nyugállományba vonul. Bende Péter január 25-én tölti be 58. életévét, s a hatályos, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerint nyugdíjba kell vonulnia. A tűzoltó tábornok január 26-val megy nyugdíjba, addig ellátja feladatait.
 
Bende Péter 1979. május elsején tette le a tűzoltóesküt. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságra 1980-ban került, gazdasági és műszaki területeket irányított. 1994-ben lett parancsnokhelyettes, 2000. február elseje óta parancsnokként irányítja a szervezetet.
 
 Az ülésen Hoffmann Imre katasztrófavédelmi főigazgató-helyettes méltatta Bende Péter munkásságát, kiemelve, hogy az elmúlt években a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság vezetőjeként segítette a főváros környéki önkéntesek munkáját, jó kapcsolatot alakított ki a nemzetközi szervezetekkel és nagy tekintélyt szerzett a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökeként.
 
Bende Péter elköszönt a közgyűléstől, és azt mondta, a legszebb beosztás a fővárosi tűzoltóparancsnoké. Hangsúlyozta: a főváros folyamatos támogatása nélkül nem tudtak volna működni, és arra kérte Tarlós István főpolgármestert, hogy ugyanígy támogassa az új parancsnok munkáját is.
 
Bende Péter nyugdíjba vonulása után Varga Ferencet, a fővárosi tűzoltóparancsnok eddigi mentési helyettesét bízzák meg a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság vezetésével, január 26-i hatállyal. Varga Ferenc korábban a III. kerületi  parancsnokságot vezette.

Új főjegyzője van Budapestnek

A közgyűlés Sárádi Kálmánné személyében szerdán megválasztotta Budapest új főjegyzőjét. A testület október végén írt ki pályázatot a főjegyzői pozícióra, miután Tiba Zsolt lemondott tisztségéről. A kiírt pályázatra 21 fő jelentkezett, a feltételeknek 16 fő pályázata felelt meg. A személyes interjúkat követően Tarlós István főpolgármester Sárádi Kálmánnét javasolta a posztra.
 
Az új főjegyző december 20-tól látja el feladatait. A közgyűlés a főjegyző illetményét 608 700 forintban határozta meg.

Közgyűlési hírek

A veszélyhelyzet óta először ülésezett a Fővárosi Közgyűlés, ahol Karácsony Gergely főpolgármester expozéjában köszöntötte a képviselőket, foglalta össze az elmúlt hónapok eseményeit és jelölte ki a Budapest újraindításához szükséges lépéseket.
Főpolgármester-helyettesé választották Gy. Németh Erzsébetet, Tüttő Katát, Dorosz Dávidot, Kiss Ambrust és Kerpel-Fronius Gábort.
A fővárosi közgyűlés alakuló ülése is új esélyt teremt. Esélyt arra, hogy a következő fél évtizedben Budapest legyen zöld. Hogy Budapest legyen szabad. Budapest legyen otthonos. Budapest legyen olyan okos város, amelynek van szíve
Tarlós István közleményben tudatja, hogy a listavezetésből származó fővárosi képviselői mandátumát nem kívánja átvenni.
Megválasztotta a Fővárosi Választási Bizottság tagjait és póttagjait szerdai rendkívüli ülésén a Fővárosi Közgyűlés.
Egyebek mellett döntöttek arról is, hogy a tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai.
Mintegy tíz százalékkal csökkent a fővárosi regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban az előző év adataihoz képest. Erről számolt be a Fővárosi Közgyűlésnek Terdik Tamás, Budapest rendőrkapitánya. A Közgyűlés egyebek mellett döntött arról, hogy a Bálnát eladják az államnak, illetve díszpolgári címeket ítélt oda.
Elfogadták Budapest idei költségvetését, döntöttek arról, hogy Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot hoznak létre a főpolgármester vezetésével. Jichák Rabin park lesz Zuglóban, Széll Kálmán-szobrot állítanak a róla elnevezett téren.
Döntöttek arról, hogy Nemesdy Ervin lesz a Budapesti Közlekedési Központ új vezérigazgatója, aki az év végéig kidolgozza a szervezet reorganizációjára vonatkozó javaslatot. A közgyűlés határozott a fővárost és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források idei megosztásáról is.
Döntöttek arról, hogy újrastrukturálják az elektronikus jegyrendszer projektet, amelynek határidejét 2020 végéig hosszabbították meg. Tarlós István főpolgármester jelezte: gazdasági helyettesével együtt feljelentést tett az ügyben. A Főváros jövőre 647,7 millió Ft többletfedezetet biztosít egy egyszeri intenzív patkánymentesítésre.
A gyorshajtások miatt állandó közlekedésbiztonsági kamerákat szerelnek fel a Szentendrei úton és a Váci úton. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozása miatt módosították a fővárosi szmsz-t. 2019-től bővül a helyi iparűzési adó alól mentesülő vállalkozások köre.
Egyhangúlag támogatták, hogy Terdik Tamás legyen az új budapesti rendőrfőkapitány. Testvérvárosi megállapodást kötött Betlehemmel Budapest. Hétmilliárd forint kormányzati pluszforrás jut a Lánchíd és a Váralagút felújítására, amelynek nettó kivitelezési ideje 18 hónap lehet.
A közgyűlés a csillaghegyi öblözet árvízvédelmi fejlesztésének részeként a pünkösdfürdői védmű megvalósítására további 1 milliárd forintot biztosít többletfedezetként – erről 20 igen, három nem szavazattal, négy tartózkodás mellett döntöttek.
A testület támogatta, hogy a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatban a Dunával párhuzamos védmű a kerítések nyomvonalában húzódjon, ezt a változatot terveztetik tovább. Eredménytelennek nyilvánították a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós eljárást.
Döntöttek a Széna tér és a Vörösmarty tér felújításáról. Újbudán és Zuglóban a kerületek kérésére újabb fizetőparkolási övezeteket alakítanak ki. Budapest együttműködési megállapodást kötött Sanghajjal és Taskenttel.
Döntöttek az M3-as metróvonal öt állomásának speciális akadálymentesítéséről. Júliustól drágul a taxizás, az alapdíj 700 Ft-ra nő, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal emelkedik. A Lánchíd felújítása szeptemberben kezdődhet. Döntöttek Budapest nyolc új díszpolgáráról.
Elfogadták Budapest idei költségvetését, amely a bevételeket 245,4 milliárd, a kiadásokat 376,8 milliárd forintban határozta meg. Egyhangúlag fogadták el a képviselők a BRFK tavalyi évről szóló beszámolóját, döntöttek arról, hogy a Főváros felszámolási eljárás keretében szerezné meg a Rác fürdő és hotel tulajdonjogát.
Módosítottak a közbeszerzési rendszer működésén, elfogadták az idei forrásmegosztást. A főpolgármester tárgyalhat a kormánnyal a Bálna eladásáról. Bővült a fizetőparkolás a III. kerületben, valamint jóváhagyták az idei átlagos 12%-os bérfejlesztést a BKV-nál. Zárt ülésen öt új Csengery-díjasról is határoztak.
Négymilliárd forintból fejlesztik a csillaghegyi öblözet árvízvédelmének keretében az Aranyhegyi-patak menti és a pünkösdfürdői védvonalat. A lengyel-magyar barátságot kifejező emlékpark épül Budafokon, elnevezést kap 11 eddig névtelen közterület, valamint zajrendeletet fogadtak el a Margitszigetre.
Döntöttek arról, hogy Budapest együttműködési megállapodást köt Buenos Airesszel, valamint módosították a szmogriadórendeletet, tovább korlátozva a riadó idején használható gépjárművek körét a fővárosban.