Bírósági ülnökválasztás 2023.


Tisztelt Budapesti Jelöltek, Jelölő Állampolgárok és Jelölőszervezetek!

 

A köztársasági elnök 39/2023. (III. 6.) KE határozata alapján a Fővárosi Közgyűlésnek

2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja között

kell ülnököket választania a Fővárosi Törvényszékre.

 

Ennek érdekében a Fővárosi Törvényszékre ülnökök jelölését várjuk az alábbi II. pontban megjelölt személyektől, szervezetektől.

I. Jelölt lehet, azaz jelölhető minden olyan magyar állampolgár, aki

– 30. évét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el,

– nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá

– büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök a megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint fiatalkorú elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök kizárólag az lehet, aki

– pedagógus,

– pszichológus,

– a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás vagy gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozik vagy dolgozott korábban.


II. Ülnök jelölésére főszabály szerint a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és egyesületek (kivéve a pártokat) jogosultak.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik. A jelentkezéseket elsősorban e bíróságra várjuk.


A jelöléshez, valamint a jelölt elfogadó nyilatkozatához szükséges nyomtatvány a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest V., Bárczy I. u. 1-3.), és a Budapest.hu honlapon (ezen oldal alján) rendelkezésre áll.

A jelölés bejelentésének tartalmaznia kell a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, majd haladéktalanul az ülnökké történő megválasztásra jogosult közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult Fővárosi Közgyűlés részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket: végzettség, mostani vagy korábbi munkakör.

Azt a jelöltet, aki az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké választani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó Tájékoztató a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest V., Bárczy I. u. 1-3.) és a Budapest.hu honlapon (ezen oldal alján) tekinthető meg, a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.

A jelölést a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatához​ postai úton vagy személyesen kérjük mielőbb, de legkésőbb

2023. április 14ig

bejelenteni.

 

Kérem a Tisztelt Jelölő Állampolgárokat és Jelölőszervezeteket, hogy jelölésükkel segítsék az ülnökválasztás eredményességét.

 

Tisztelettel:

Számadó Tamás dr.
főjegyző


Figyelem! A Központi Ügyfélszolgálat április 14-én zárva tart. Ezen a napon a jelentkezést személyesen leadni a II-es számú kapu portáján lehetséges (Városház utca 9-11.).​


Dokumentumok