Társadalmi egyeztetést indítunk a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata társadalmi egyeztetésre bocsátja partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelettervezetét.

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdése alapján, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése és 75. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat partnerségi rendeletet alkothat a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása tekintetében. 

  

A Fővárosi Önkormányzat a helyi adottságoknak megfelelően a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet vonatkozó szabályainak hatályba lépésével egyidejűleg új rendeletben kívánja szabályozni a partnerségi egyeztetés részletes szabályait. Az új rendelet megalkotására azért kerül sor, mert az Építési törvény és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései 2022. július 1-től hatályba lépnek, ami a főváros korábbi partnerségi rendeletében foglaltak felülvizsgálatát teszi szükségessé.  

  

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelet (továbbiakban: új partnerségi rendelet) a fővárosi településfejlesztési és településrendezési tervek, valamint a fővárosi településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetési szabályokat rögzíti. Meghatározza a rendelet tárgyi hatályát és a partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek körét, meghatározza a partnerek tájékoztatásának módját, szabályozza a partneri vélemény beküldésének és nyilvántartásának módját, továbbá tartalmazza, a partnerségi egyeztetés során alkalmazandó adatkezelés szabályokra történő utalást. 

 

A rendelet tervezettel kapcsolatban 2022. május 30-ig van lehetőség az írásbeli vélemények, hozzászólások megküldésére a civiliroda@budapest.hu elektronikus levelezési címre 

 

A rendelettervezet véleményezését követően - az észrevételeket, megjegyzéseket, javaslatokat figyelembe véve a Fővárosi Közgyűlés 2022. júniusi ülésén tárgyalja meg a tervezetet. 

  

Köszönjük, ha meglátásaikkal segítik a Fővárosi Önkormányzat és a lakosság közötti partnerségi együttműködés kereteinek kialakítását! 

  
 ​

A rendelettervezet szövegét ide kattintva érhetik el. 
 

Adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva érhetik el.