Társadalmi egyeztetésre bocsátjuk a budapesti szmogriadóról szóló terv módosítását

A Fővárosi Önkormányzat módosítja a budapesti szmogriadóról szóló rendeletet, amelynek tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsátja.  

A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló rendelet [69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy.] legutóbbi módosítása során arról, hogy mely környezetvédelmi osztályú gépjárművek forgalmának korlátozására ne terjedhessen ki a főpolgármesteri államigazgatási hatósági döntés, a forgalomkorlátozással is járó riasztási fokozat esetén. Az akkori rendeletmódosítás során a Közgyűlés döntött arról is, hogy legalább háromévenként felülvizsgálja a nem korlátozható gépjárművek körét. A feladatvégrehajtás időszerűségén túl is indokolttá vált a szmoghelyzet riasztási fokozatában a korlátozottak körének bővítése, mivel a korlátozottak aránya 40-41% közé csökkent 

Műszaki, környezetvédelmi és jogi szempontból indokolttá váló döntési javaslatok: 
  • a következő legszennyezőbb környezetvédelmi osztály – az EURO 3-as benzines, ami megfelel a forgalmi engedély V.9 mezőbe jegyzett 6-os jelű kódnak – általános korlátozás alá vonása; 
  • a korábban egységesen kedvezményezettként kezelt különböző hibrid osztályúak közül a 
    – viszonylag elenyésző arányú – hibrid-dízel vegyesüzeműek kedvezményének megszüntetése is; 
  • az első tapasztalatok után a háromévenkénti felülvizsgálati időszakot két évre csökkenteni; 
  • a funkcionális kivételi körbe tartozó (l. 10. §) személytaxi-szolgáltatást végző gépjárművek hatályon kívülre helyezése; 
  • kisebb technikai módosítások – intézménynév, ill. hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok megnevezésének – átvezetése. 
A fenti javaslatok elfogadása esetén a korlátozott gépjárművek aránya 51%-ra fog ismét emelkedni. A gépjárművek környezetvédelmi tulajdonsága szerinti szabályozási elv alkalmazásának célja, hogy Budapest lakosságában tudatosuljon, hogy szmogriadó esetén a fővárosi gépjárműforgalom minél nagyobb hatású csökkentése alapvető fontosságú. A kivételi körbe – a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírtakon kívül – csak a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb besorolású gépjárművek kerülhetnek adott helyzet fennállása esetén. 

A rendeletmódosítás továbbá fel kívánja hívni a figyelmet a gépjárművek párhuzamosan javuló környezetvédelmi tulajdonságára, és az egyéni döntések (a gépjármű-választás, -használat) társadalmi szinten összeadódó kedvezőbb vagy kedvezőtlen hatásaira is. 

A rendeletmódosítást megalapozó döntéselőkészítéshez szükséges adatokról és javaslatokról bővebben erre a hivatkozásra kattintva tájékozódhat​, a rendelettervezet módosításának szövegét ide kattintva, a teljes rendelettervezetet pedig ide kattintva töltheti le 

A módosítással kapcsolatos írásbeli véleményeket 2022. június 13. 9 óráig lehet szerkeszthető elektronikus formában a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának elektronikus levélcímére elküldeni: ugyfelszolgalat@budapest.hu. 

A társadalmi egyeztetés során alkalmazott adatkezelésről ide kattintva tájékozódhat.