Társadalmi egyeztetés indul a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

​​A Fővárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátja a tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának a tervezetét.


A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet​ (a továbbiakban: Fkr.) módosítása, kiegészítése az életviszonyokban időközben bekövetkezett változások következtében több okból is szükségessé vált.

A rendeletnek és indokolásának társadalmi egyeztetésre bocsátott, még előkészítés alatt álló tervezete erre a hivatkozásra kattintva ismerhető meg. A végleges rendelettervezet tartalma a társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételek, valamint a döntés-előkészítés során a későbbiekben figyelembe vett szempontok alapján változhat.

A társadalmi egyeztetés körében megfogalmazott észrevételeit a RatkaiB@budapest.hu és tavaszif@budapest.hu e-mail címekre kérjük megküldeni 2022. március 6-ig (e-m​ail küldése ide kattintva​). ​

A véleményezéshez szükséges a teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A névtelenül beérkező véleményeket azok figyelembevétele nélkül töröljük, továbbá nem vesszük figyelembe azt a véleményt sem, ami sérti a közerkölcsöt, vagy nem kapcsolódik a tervezet tárgyához.

Az Fkr. kiegészítése mindenekelőtt az ún. mikromobilitási eszközök, mint pl. a kerékpár, a roller, illetve az önkiegyensúlyozó eszközök (így különösen a hoverboard, a monocycle) rohamos közterületi elterjedésével összefüggésben és az ebből fakadó konfliktusok kezelésének érdekében vált szükségessé. A rendelettervezet ezen része a 2022. december 15-i Közgyűlés által elfogadott, a Fővárosi Önkormányzat és egyes kerületi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodással összhangban került kidolgozásra a BKK szakértőivel együttműködésben. A tervezet ezen részét az együttműködési megállapodásban érintett önkormányzatok szakértőivel is egyeztettük már egy körben.

Szükséges továbbá az Fkr. kiegészítése az ún. közvetlen villamosenergia-vételezési lehetőséggel rendelkező közterületek (pl. Vörösmarty tér) használatára vonatkozó szabályokkal.

Indokolt továbbá az Fkr-ben rendelkezni arról, hogy a közterülethasználattal összefüggésben valamely magatartásra kötelező önkormányzati hatósági döntések végrehajtását a jövőben a Fővárosi Önkormányzat maga foganatosítsa.

Korábbi városvezetői döntéssel összhangban bekerülnek az Fkr-be az állati szőrme- és bőrtermékek közterületi értékesítésével kapcsolatos új – korlátozó jellegű – szabályok, és sor kerül a kérelemnyomtatvány kiigazítására is.

Végezetül – annak érdekében, hogy az épületekre kifüggesztett reklámhordozók, illetve ezek rögzítését szolgáló eszközük esetén egyértelművé váljon, a közterület határán álló épület homlokzatára való puszta kihelyezésük közterület-​használatnak minősül – pontosítani kell a közterületi reklámberendezésekkel és reklámfelületekkel kapcsolatos szabályokat.

Az Fkr. módosításával összefüggő hatáskör-átruházás miatt szükséges továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet megfelelő jogtechnikai módosítása is az 1. mellékletében foglalt táblázat kiegészítésével.

Az új rendelkezések a tervezet szerint lépcsőzetesen lépnének hatályba. Egyes technikai pontosítások a kihirdetést követő napon, az érdemi új szabályok, így a mikromobilitási pontokra vonatkozó alapvető szabályok 2022. május 1-jén lépnének hatályba, a tervek szerint addigra a Budapest Közút a BKK-val egyeztetve gondoskodni tud a kellő számú mikromobilitási pont kialakításáról. Az önkormányzati díjakra vonatkozó törvényi moratórium miatt a díjakat érintő szabályok csak ennek lejárta után, 2022. július 1-jével lépnének hatályba.

Annak érdekében, hogy a tárgyi előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés 2022. márciusi ülésének napirendjén szerepelhessen, szükséges a megalkotandó önkormányzati rendelet tervezett szövegének mielőbbi tár​sadalmi egyeztetése, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről szóló 12/2021.​ (III. 4.) önkormányzati rendelet​ szerinti civil szervezetek véleményeztetése, illetve egyébként a lakosság közvetlen tájékoztatása mielőbb megtörténhessen annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről, és a Fővárosi Közgyűlés döntéshozatalát minél szélesebb körű társadalmi egyeztetés előzze meg. 

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató és minden további szükséges információ a https://einfoszab.budapest.hu/list/rendelettervezetek-tarsadalmi-egyeztetese​ honlapon érhető el.​