Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében

 

2021. augusztus 9-én aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00018 azonosító számú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 507 149 350 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. 02.28.

A projekt célja:

A jelenlegi kerékpáros hálózat jellemzői:

Újpesten az önálló (vagy szerviz úton vezetett) kerékpáros infrastruktúra teljes hossza 14,4 km, amely területarányosan meghaladja a fővárosi átlagot.

Önálló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező útvonalak: Megyeri híd – Külső Váci út – Óceánárok út (Megyeri útig), Berlini út – Külső Szilágyi út, Újpesti vasúti összekötő híd – Berda József utca, Ugró Gyula sor – Óceánárok utca (utóbbi a kerület beruházásában, jelentős lakossági igényre, a káposztásmegyeri és megyeri lakóközösségek közötti gyalogos és kerékpáros kapcsolatot teremtette meg).

 

A közúti rekonstrukciók során minden esetben előtérbe kerül a kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése, kerékpáros sávok illetve felfestések kialakítása (Görgey Artúr út komplex felújítása, Tél utca megújítása).

Ezeken felül a Budapesti Közlekedési Központtal egyeztetett helyszíneken lehetővé vált az egyirányú utcák esetében a forgalmi iránnyal ellentétes kerékpáros közlekedés is.

A kerékpáros hálózat nem alkot összefüggő rendszert, és további jelentős fejlesztésre szorul, mind az egységes hálózati kialakítás, mind a kerékpár tárolási lehetőségek bővítése tekintetében.

 

A helyi közlekedéssel kapcsolatos meglévő infrastruktúra befejezése és folyamatos felújítása kulcsfontosságú, vagyis a még kiépítetlen közterületeken megépülnek a hiányzó burkolatok, a kertvárosias lakóterületeken forgalomcsillapítást eredményező beavatkozásokra kerül sor, és a lakótelepeken a parkolási hiány csökkentésre, megszüntetésre kerül. Másrészt a környezetkímélő közlekedési elemek jelentős fejlesztése várható, amelynek részeként a kerületet lefedő összefüggő kerékpáros hálózat jön létre.

 

A pályázat keretében – az ITS városszerkezeti egységeivel összhangban – az alábbi területek komplex, kerékpáros infrastruktúra fejlesztését kívánjuk megvalósítani.

Újpesti öböl – Zsilip u. – Szekfű Gyula utca – Langlet Waldemár utca – Attila utca -Fóti út – Káposztásmegyeri út – Erdősor út / Ugró Gyula sor – Szilas-patakon átvezető híd – Óceán-árok u. – keleti kerülethatár – déli kerülethatár.

 

 

A pályázatban megjelölt fejlesztési terület kizárólag az Óceán-árok utcától délre fekvő területekre korlátozódik.

 

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárol és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek vagy lakó- pihenő övezetek kialakítsa a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpárosbarát hálózat kialakításának.

A kisforgalmú, kerékpározásra alkalmas útpályákon a kerékpáros a közúti forgalom részeként közlekedik, itt a forgalombiztonság növelése és a kerékpározhatóság feltételeinek megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi egyes jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is.

 

A közterületi, gyalogos- és kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések előzetes javaslata

a) A közterületi rekonstrukció lakossági vonzáskörzetében (Berlini-Brüsszeli-Bécsi-Madridi utcák, valamint Pozsonyi-Tél-Tó-Virág-Párizsi-Athéni utcák által határolt terület) a Berlini utcához igazodó akadálymentes gyalogos és kerékpáros közlekedést kell biztosítani az útpálya szükséges mértékű javításával. Az ipari tömbben (Pozsonyi-Athéni-Párizsi-Tó-Elem u.) a gyalogos és kerékpáros felületek állapotát a tervezés során kell felmérni.

b) Az Újpesti lakótelep egységben a NY-K irányú feltárást a Tél – Árpád – Görgey tengelyek biztosítják. A Tél utca és Görgey Artúr út korábbi komplex felújítása keretében kerékpársávot festettek az útburkolatra. A Tél utca esetében a Berda József utcán történő, Újpest-Várokapuig vezető szakaszát, a Görgey esetében az István úttól a Duna-partig terjedő szakaszt lenne szükséges kialakítani.

Ezen zóna nyugati oldalán lévő Duna-part a kerületi fejlesztések, a gyalogos és kerékpáros feltárás szempontjából kiemelt feladat.

A lakótelepi közegben É-D irányú kerékpáros folyosót a fővárosi, kerületközi kerékpárhálózat szerves részét képező Istvántelki-Szilágyi utcai tengely jelenti, melynek részletes kezelését ill. a keleti oldali lévő, korábban Tempo30-as övezetté minősített lakótömb belső közlekedési viszonyait a tervezési folyamat határozza meg.

A lakótelepi tömbök belsejében lévő közterületek rehabilitációja folyamatos (Templom sétány, Rózsavirág tér, Semsey Park, Kórház utcai idősek parkja), melyek keretében kerékpárosbarát közlekedési felületek és élhető szabadidős, gyalogos területek alakulnak ki. Amennyiben a tervezés egyéb forgalomcsillapítást, kerékpáros tengelyt határozna meg, úgy kialakítását a pályázat keretében valósítanánk meg.

c) A kertvárosi egységekben – amennyiben szükséges - alapvetően forgalomtechnikai beavatkozásokat (csillapított zóna, táblázás, felfestés) tervezünk megvalósítani. Egyes területeken jellemző, lakókörnyezetbe beékelődött kisipari ill. nagyüzemi tevékenységeket kiszolgáló forgalom kerékpárosbarát átalakítását tűzzük ki célul. A Fóti úti kerékpáros tengely adott, a rá közel merőleges tengelyek közül útburkolati felújításon esett át a Leiningen-Iglói-Sporttelep útvonal, azonban különös figyelmet kell fordítani az Attila utca keresztmetszeti kapacitásának, környezetének, kerékpárosbarát kialakításának.

d) A Szilas-patak menti terület szabadidős és sport szempontú rehabilitációja központi szerepet játszik Újpest életében. A patak menti területek megtisztítását követően igényes, a lakosság körében intenzíven használt Szilas Családi Park aktív színtere a közösségi életnek, a maga mini kerékpáros KRESZ pályájával (ahol rendszeresen szervez a rendőrség gyermekek számára közbiztonsági programot). Az ITS-sel összhangban, a városvezetés eltökélt a fejlesztés folytatásában, melynek keretében Újpest Önkormányzata Szilas Aktív Park részeként szeretné újraéleszteni a korábbi BMX ügyességi pálya sikerességét, valamint célja a patak revitalizációja mellett egy – XVI. kerületben már megkezdett – patak menti kerékpárfolyosó kialakítása.

e) Jelenleg egyirányú kerületi utcák további megnyitása kétirányú kerékpáros közlekedés számára.​