Idén is folytatódik a Vadvirágos Budapest program

Budapesten immár második évébe lép a Vadvirágos Budapest program, az első évet számos eredménnyel és meglepetésre három helyszínen védett növények felbukkanásával zártuk. A tapasztalatok és lakossági visszajelzések alapján 2022-ben kis mértékben módosítunk a kijelölt területeken, elhagyjuk a vártnál rosszabbul teljesítő helyszíneket és bevonunk pár ígéretesebb helyszínt a programba, amely a 6 millió négyzetméter intenzíven fenntartott fővárosi gyepnek továbbra is csupán 4,5%-át érinti. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközponttal együttműködve az idei évben is szakmai monitoring kíséri a természetesebb gyepek biológiai sokféleségének fejlődését.A Fővárosi Önkormányzat és a FŐKERT közös célja, hogy Budapest területén növekedjenek a természetes növény- és állatvilág élőhelyei, valamint növeljük a fővárosi kezelésben lévő zöldterületek és parkok ökológiai sokszínűégét. Ennek érdekében új természetvédelmi területeket jelölünk ki, új favédelmi és faültetési módszereket vezetünk be, és ebbe a (még hosszan folytatható) sorba tartozik a 2021-ben indult Vadvirágos Budapest program is. A kijelölt területeken extenzív gyepgazdálkodási programot alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy évi 8-10 helyett csak 1-2 alkalommal kaszálnak – így a növényeknek van idejük virágozni, magot érlelni és terjeszteni is. A program a kezdetektől az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Ökológiai Kutatóközponttal együttműködésben valósult meg, annak érdekében, hogy az új gyepgazdálkodási módszerről szakmailag hiteles képet kaphassunk.

A szakemberek számára az egyik legfontosabb eredmény, hogy az adott helyszínre jellemző növényfajok mindenhol megjelentek, sőt, a ritkábban kaszált gyepekben fellelhető növényfajok száma legalább duplájára, de van, ahol négyszeresére növekedett a hagyományos, intenzíven fenntartott területekhez képest. A felmérések azt is bizonyítják, hogy ezzel párhuzamosan több és többféle beporzó rovar jelent meg a vadvirágos gyepeken. Ezeken felül pedig külön öröm, hogy három helyszínen is olyan védett fajok jelentek meg, melyek a korábbi időszakban a gyakori kaszálás miatt nem tudtak kifejlődni.

Kiderült az is, hogy az egyik legnagyobb aggodalom, a kutyákra veszélyes toklászok nem szaporodtak a vadvirágos gyepekben, hiszen ezek éppen a sokszor zavart, rossz állapotú területek növényei. Jellemző, hogy az egyetlen vadvirágos rétnek kijelölt terület, ahol kisebb mértékben megjelentek toklászok (melyeket a FŐKERT munkatársai le is kaszáltak), az Óbudai-sziget egyik zavart, korábban rendszeresen letaposott része volt. A Főváros szakemberei nyomon követték a lakossági észrevételeket, folyamatos kapcsolatban voltak a kerületi önkormányzatokkal és helyi szervezetekkel, és ezek nyomán módosítottak több helyszínt vagy kezelési módot (például Bocskai úti elválasztósáv helyett Hunyadi János út; Flórián téren területcsökkentés; Óbudai-szigeten a kezelés módosítása).Az első év tapasztalatait és a lakossági észrevételeket beépítve 2022-ben a Vadvirágos Budapest program keretében 38 db „rovarbarát" zöldfelületet jelölünk ki, összesen közel 30 hektár területen, amely a 6 millió négyzetméter fővárosi kaszált gyepnek továbbra is csak 4,5%-át érinti. A kijelölésnél a parkhasználati szempontból kevéssé frekventált, félreesőbb parkterületeket, ember által nem vagy alig járt rézsűket, útközöket, növénnyel beültetett elválasztósávokat kerestek a szakemberek. Idén kis mértékben módosítunk a kijelölt területeken, elhagyjuk a vártnál rosszabbul teljesítő, pl. árnyékos helyszíneket és bevonunk pár ígéretesebb helyszínt a programba., Finomítjuk a kaszálási rendet, és új megoldásokat alkalmazunk, mint például a jobban működő területekről a kaszálék, begyűjtött magok átvitele a támogatásra szoruló területekre. Hogy minél több és pontosabb adat legyen a vadvirágos rétekről, a FŐKERT és az Ökológiai Kutatóközpont idén is mintavétellel, monitorozással lesz a sarkában a rovaroknak és növényeknek.

A Vadvirágos Budapest első évének eredményeiről és az idei helyszínekről részletes információ található ezen az oldalon, ahol az érdeklődők Budapest főtájépítészétől hasznos tanácsokat kaphatnak saját, kerti méhlegelő gondozásához is.