Partnerségi egyeztetés a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területére vonatkozó településrendezési eszközökről

A Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete által kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területére vonatkozóan tárgyalásos eljárás keretében módosítjuk Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét és Fővárosi Rendezési Szabályzatát.

Lehetőséget adunk munkaközi véleményezésre 2021. március 1. és 15. között, kizárólag elektronikus úton. A módosítással kapcsolatos véleményét, észrevételét a varosrendezes@budapest.hu email-címre küldheti el.​


További részletekért kérjük, olvassa át a teljes felhívást, amit az alábbiakban közlünk.
BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK (TSZT 2021) és BUDAPEST FŐVÁROS RENDEZÉSI SZABÁLYZATÁNAK (FRSZ) ESETI MÓDOSÍTÁSA XIX. KERÜLET, DÉL-PESTI CENTRUM UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI CENTRUM TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
 
A Fővárosi Közgyűlés a 1638/2020. (XII.18.) határozatával döntött a „Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének, és Fővárosi Rendezési Szabályzatának Budapest XIX. Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum területére vonatkozó módosítási kérelméről”, amely alapján megindítja az 50/2015 (I.28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzatáról (továbbiakban: FRSZ) szóló 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelet eseti módosítási eljárását.

A tárgyi eseti módosításhoz kapcsolódó beruházást Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 427/2020. (IX.24.) Önk. határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
Ezért a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum TSZT 2021 és FRSZ módosítási eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás szerint történik.

A módosításról szóló tervdokumentáció a Budapest portál/ településrendezési tervek/ egyeztetés alatt álló tervek címszó alatt szerepel, az alábbi linken megtalálható:

A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) alapján a Fővárosi településrendezési eszközök (TSZT 2021 és FRSZ) eseti módosításának

munkaközi véleményezése (partnerségi egyeztetése),
kizárólag elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül:
2021. március 1 – 15. között

elektronikus úton a varosrendezes@budapest.hu​ e-mail címre megküldve lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.