Pályázati felhívás: a Városháza park tervpályázatainak Bírálóbizottsága külső, civil szakértőt keres

​​A főváros vezetésének fontos vállalása, hogy a Főpolgármesteri Hivatal parkolójából parkosított agorát alakít ki. A megújuláshoz a főváros tervpályázatot ír ki, a beérkező pályázatok elbírálását a Bírálóbizottság tagjai és meghívott külsős szakértők végzik. A Bírálóbizottság külső szakértőjeként egy fő, civil szervezetet képviselő tagot várunk a fővárosi civil rendelet alapján felállt tematikus munkacsoportokból.

„Visszaadjuk a budapestieknek a Városháza előtt most parkolóként elkerített területet, amely Budapest ideális főtere lehetne. A téren parkosított agorát alakítunk ki, amely az aktív közéleti részvétel, a nyílt társadalmi vita helyszíne lesz" - áll a Budapest Mindenkié programban.

A cél Budapest szívében, a Városháza udvarán olyan karakteres városi közösségi tér, park létrehozása, amely a jövőben a főváros reprezentatív rendezvénytereként, közösségi fórumaként, pihenőkertjeként működhet. A terület megújítása, revitalizációja a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzését is szolgálja, és példát mutat a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó közterületfejlesztéseknek.

A városvezetés fontos célja, hogy a főváros fejlesztéseinek már a kezdeti szakaszaiban bevonja a lakosság és a civil társadalom képviselőit. Annak érdekében, hogy a főpolgármesteri programban szereplő aktív közéleti részvétel, a nyílt társadalmi vita létrejöhessen, szükség van a tervpályázat bírálóbizottságában a lakosság, valamint civil társadalom igényeinek képviseletére, becsatornázására. A Városháza park és udvar megújítására benyújtott tervpályázatok Bírálóbizottságába ezért az alábbiak szerint várjuk a jelentkezőket.

Civil szervezetet képviselő tag feladata, díjazása
 • Szavazati joggal nem rendelkező külső szakér​tőként részt vesz a Városháza park fejlesztésére kiírt tervpályázat Bírálóbizottságában.
 • A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a bírálóbizottság feladata:
  • a tervpályázati kiírásban meghirdetett célt legjobban megvalósító pályaművek meghatározása az 1. díjjal kezdődő rangsorolással, valamint a jelentős részeredményeket tartalmazó pályaművek megvételére történő javaslattétel,
  • a pályaművek részletes indoklással ellátott írásbeli értékelése, minősítése és a zárójelentés elkészítése,
  • a 9. § (1) bekezdése szerinti tervpályázati eljárás esetében a szolgáltatás (továbbtervezés) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történő megrendelésére vonatkozó ajánlás elkészítése, amelyben megjelöli, hogy a nyertes vagy az első díjazott pályázót, vagy több nyertes vagy díjazott pályázó közül mely pályázókat ajánlja a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívni,
  • adott esetben arra vonatkozó ajánlás megtétele, hogy ne kerüljön sor hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.
 • A tervpályázatok bírálati időszaka: várhatóan 2022. március 21. - április 27.
 • Díjazás: ​nettó 200 ezer forint.
A jelentkezés feltételei
 • A jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező a fővárosi civil rendelet alapján felállt munkacsoportok (Zöld, Esélyteremtő és Nyitott) civil szervezet tagjának küldöttje legyen (amennyiben szervezete nem tagja még fővárosi munkacsoportnak, itt jelentkezhet);
 • a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lap, önéletrajz ÉS motivációs levél megküldése.
A jelentkezési lapot ezen a linken​​ lehet letölteni, a motivációs levél pedig térjen ki a következőkre: a tervpályázat célja alapján miért Ön lenne a legalkalmasabb bizottsági tag a civil társadalom képviselőjeként, korábbi szakmai vagy személyes tapasztalata alapján hogyan tud hozzájárulni a bizottság munkájához, és miért tartja fontosnak a projekt megvalósítását? (Max. 2000 leütés.)

A jelentkezéseket emailben várjuk a civiliroda@budapest.hu címre.

Határidő: 2021. november 25.

Pályázók kiválasztása

A pályázatokat a Nyitott Budapest Osztály osztályvezetője és az Okosvárosért és Részvételiségért Főpolgármester-helyettesi iroda várostervezési önkormányzati tanácsadója értékelik a következő szempontok alapján:
 • a motivációs levél tartalma (motiváció, összeszedettség, a jelölt kitűzött céljai - 5 pont),
 • a jelölt civil társadalomban végzett munkássága (5 pont),
 • a jelölt publikált/kutatott-e esetleg közterületek megújulása vagy klímavédelem témájában korábban (5 pont).
Az értékelések alapján az egy fő civil szervezeti képviselő tagot a részvételiségért és okosvárosért felelős főpolgármester-helyettes jelöli ki. 

A pályázókat 2021. december 9-ig értesítjük az eredményről.

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el.