Átadták az idei Bárczy István-díjakat

Karácsony Gergely főpolgármester és Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes átadta a Bárczy István-díjat a Városházán. A kitüntetést azok a budapesti pedagógusok kapják, akik hosszú ideje kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, és ezzel a főváros fejlődéséhez is.


Bárczy István-díjat kapott:

Adorjánné Mátyási Edit, a XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola tanítója, a több mint három évtizedes pedagógiai pályafutása, a művészeti nevelés elkötelezett híveként folytatott kimagasló, lelkiismeretes tanítói munkája elismeréseként.

Barabásné Murgács Kinga, az Óbudai Gyermekvilág Óvoda intézményvezetője, a fővárosi óvodai élet több mint negyvenévnyi lelkiismeretes szolgálatáért, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséért végzett szakmai és vezetői tevékenységéért.

Békyné Csabai Éva, a XXII. kerületi Gádor Általános Iskola igazgatóhelyettese, a fenntarthatóság területén és a környezeti nevelésben végzett kiemelkedő tanári és vezetői munkája elismeréséül.

Czanka Lajosné, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda nyugalmazott vezetője, a több mint harmincéves óvodapedagógia munkája, kiemelkedő szakmai tudása, elhivatottsága és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáért végzett vezetői tevékenysége elismeréseként.

Doba Csilla, a XII. kerületi Normafa Óvoda vezetője, hivatása iránt elkötelezett, kimagasló nevelő munkájáért, a környezeti és egészséges életmódra való nevelést szorgalmazó vezetői tevékenységéért.

Ferenczi Judit, a Kosztolányi Dezső Gimnázium intézményvezető-helyettese, a szakmai megújulás, a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt elkötelezett pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként.

dr. Gencsev Plámenné, a IX. kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, több mint negyvenéves, nagy szakértelemmel és lelkesedéssel végzett szakmai munkája, az iskolai innováció, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja és esélyegyenlősége érdekében folytatott vezetői tevékenysége elismeréseként.

dr. Herczeg Krisztián, a Cseppkő Gyermekotthoni Központ igazgatója, a szociális és gyermekvédelmi területen nagy odaadással, elhivatottan végzett kiemelkedő munkájáért, példaértékű hozzáállásáért.

Horváth Zsolt Gyuláné, a XVI. kerületi Napsugár Óvoda intézményvezetője, a gyermekek környezettudatos nevelése iránt elhivatott, negyvenéves pedagógiai munkájáért, magas szakmai színvonalon, példamutató hivatástudattal végzett vezetői tevékenységéért.

Jánosné Szedlacsek Éva, a XI. kerületi Gazdagréti Óvoda vezetője, a személyiségközpontú óvodai nevelés iránt elkötelezett, a gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó, magas színvonalú vezetői munkája elismeréséül.

Juhász Ildikó, az I. kerületi Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Toldy Ferenc Utcai Óvodájának pedagógusa, a környezettudatos nevelésben, szemléletformálásban elért kimagasló eredményeiért, több évtizedes, innovatív és példaértékű pedagógiai munkájáért.

Kökény Anikó, az V. kerületi Bástya Óvoda vezetőhelyettese, több mint negyvenesztendős, kiemelkedő és lelkiismeretes szakmai munkája elismeréséül.

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó, a XX. kerületi József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola nyugalmazott ének-zene tanára, karnagya, ének-zene szaktanácsadó a művészeti oktatásban több mint negyven éven keresztül, magas szakmai színvonalon végzett munkája, kimagasló karvezetői tevékenysége elismeréséül.

Kuba Gábor, a XVIII. kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola intézményvezetője, a több évtizeden keresztül végzett, elkötelezett pedagógiai munkássága, kiemelkedő szakmai tevékenysége, innovatív vezetői munkája elismeréséül.

Mészáros Csaba, a Madách Imre Gimnázium igazgatója, kiemelkedő, példamutató és innovatív vezetői, valamint magas szintű pedagógiai munkájáért, értékteremtő és közösségépítő tevékenységéért.

Molnár Gabriella, a XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Csupa-Csoda Tagóvodájának vezetője, harmincötéves, magas színvonalú óvodapedagógusi tevékenysége és eredményes, korszerű ismeretek befogadására nyitott vezetői munkája elismeréseként.

Nagy Róbertné, a XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Napraforgó Tagóvodájának vezetője, a négy évtizedes, magas színvonalú óvodapedagógusi, eredményes fejlesztőpedagógusi és korszerű neveléspolitikai elveket képviselő vezetői munkája elismeréseként.

Palatinus Antalné, az Újpesti Virág Óvoda vezetője, több mint három évtizedes, szívvel-lélekkel végzett szakmai munkájáért, példamutató és emberséges vezetői tevékenységéért.

Papp Krisztina Mária, a II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, több mint negyven éven keresztül a szociális és gyermekvédelmi ágazatban végzett, kiemelkedő szakmai munkájáért, módszertani szakértői tevékenységéért.

Párkány Imréné, a Kispesti Arany Óvoda vezetője, az integrált együttnevelés területén végzett innovatív, közel fél évszázados óvodapedagógiai és több évtizedes, kiemelkedően sikeres vezetői munkája elismeréseként.

Petrőczy Tibor, a XVII. kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola biológia szakos tanára és igazgatója, több évtizedes, kiemelkedő pedagógusi életútja, a természettudomány iránt elkötelezett szakmai tevékenysége és gyermekközpontú intézményvezetői munkája elismeréseként.

Sebestyén Irén, az Újpalotai Összevont Óvoda tanügyi óvodavezető-helyettese, a lelkiismeretes óvodapedagógusi tevékenysége, szakmai elhivatottsága, áldozatos vezetői munkája elismeréseként.

Szigeti Barnabásné, a XXI. kerületi Cseperedő Bölcsőde kisgyermeknevelője, harmincöt éve töretlen lelkesedéssel, magas színvonalon, lelkiismeretesen végzett bölcsődei nevelő munkája elismeréseként.

Szojka Andrea, a Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető-helyettese, a kitűnő pedagógiai érzékkel, nagy szakmai hozzáértéssel, végtelen türelemmel végzett oktató-nevelő munkája, példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként.

Tószegi Attila, a Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola igazgatója, a tehetséggondozás iránt elkötelezett, az oktatás megújításáért, a megszerzett szakmai tudás és tapasztalat átadásáért végzett innovatív pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként.