Vendéglátó teraszokkal kapcsolatos kérelmek ügyintézése

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 2020. 09. 29. napján elfogadta a 47/2020. (X. 5.) önkormányzati rendeletét az egyes rendeleteknek a járványhelyzet által fokozottan sújtott ágazatokban a fővárosi vállalkozások bevételkiesés okozta terheinek enyhítését célzó módosításairól.

Vendéglátó teraszokkal kapcsolatos kérelmek ügyintézése érdekében az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket:

2020. szeptember 1. és 2021. március 31. közötti időszakra a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro- vagy kisvállalkozásnak nem kell megfizetnie a vendéglátó üzlet előkertje, terasza, illetve az azokhoz kapcsolódó eszközök után megállapított közterület-használati díj 10%-át meghaladó összeget, továbbá vendéglátó üzlet előkertje, terasza, illetve az azokhoz kapcsolódó eszközök után a fenti rendelet hatálybalépése előtt már megfizetett díjnak a mentesség alá eső részét a közterület-használónak kérelmére vissza kell fizetni.

A vendéglátó teraszokkal kapcsolatban beadott kérelem ügyintézéséhez az alábbi nyilatkozat, illetve dokumentumok csatolása szükséges az ügyfél részéről:

  • hiánytalanuk kitöltött, 3000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott kérelemnyomtatvány;

  • nyilatkozat arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek-e;

  • kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti dokumentumok csatolásával mikro- és kivállalkozás voltának igazolása.”