VÁROSLIGET ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (VÉSZ) MÓDOSÍTÁSA

A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén döntött a Városliget területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatosan, arról, hogy kezdeményezi a Városliget Építési Szabályzatáról szóló 32/2014. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: VÉSZ) módosítását az alábbiak szerint:

  • 937/2019. (11.05.) Főv. Kgy. határozat: „A Fővárosi Közgyűlés nem ért egyet azzal, hogy a Városligetben a Liget Budapest Projekt keretében olyan beruházások kerüljenek megvalósításra, amelynek a kivitelezése érdemben még nem kezdődött el, ezen belül különösen nem ért egyet a Fővárosi Közgyűlés azzal, hogy az Új Nemzeti Galéria megépítésre kerüljön. A Fővárosi Közgyűlés kifejezi egyetértését azzal, hogy a meg nem kezdett kivitelezésű nagylétesítmények tervezett helyszínén zöldfelület kerüljön kialakításra."

  • 940/2019. (11.05.) Főv. Kgy. határozat: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy indítsa meg a hatályos Városligeti Építési Szabályzat azon rendelkezéseinek módosításához szükséges eljárásokat, amelyek a Városliget közpark jellegének visszafordíthatatlan károsítását jelenleg lehetővé teszik."

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (7) bekezdés 5. pontja értelmében felhatalmazást kapott a Fővárosi Önkormányzat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Liget törvény) 7. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a VÉSZ megalkotására.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a VÉSZ módosításnak tervezete.

A terv elektronikusan a http://budapest.hu/telepulesrendezesitervek/Lapok/default.aspx linken érhető el az Egyeztetés alatt álló tervek címszó alatt.

A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) alapján a VÉSZ módosításnak

munkaközi véleményezése (PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE),

kizárólag elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül:
időpontja: 2020. május 18 – június 3. elektronikus úton a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre megküldve lehetséges.

A témával kapcsolatban javaslataikat, észrevételeiket az on-line lakossági fórumon is elmondhatják:

ON-LINE LAKOSSÁGI FÓRUM

időpontja: 2020. május 26. (kedd) 16.00 óra

elérhetősége: az egyeztetés időpontjában az alábbi linkre kattintva

Ide kattintva Városliget Építési Szabályzat módosítása!

- Az on-line fórumra 15.30-tól lehet csatlakozni, előzetes regisztráció nem szükséges. A beszélgetés moderálásához azonban a csatlakozás során teljes nevének megadását kérjük.
- A fórumon a hozzászólási szándékot a chat felületen írásban kell jelezni, amelyet követően fogja a moderátor a jelentkezések sorrendjében megadni a szót. Az illetlen viselkedést tanúsító résztvevők a moderátor által kitiltásra kerülhetnek.
- Az egyeztetésről jegyzőkönyv készítése céljából esetlegesen arcképet és hangot is tartalmazó felvétel készül. Hozzászólása előtt kérjük nevét érthetően bemondani szíveskedjen
A lakossági fórumon történő részvétel önkéntes, részvételével egyúttal kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ