TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelek!

 
2020. május 18-tól kezdődően — a korona-vírus veszélyhelyzet időtartama alatt — a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) értelmében hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető több olyan tevékenység, amelyhez eddig engedélyt kellett kérni.

A rendelet hatálya a fővárosi főjegyző által államigazgatási hatáskörben ellátott alábbi ügyekre terjed ki:
 1. Kereskedelmi üzletek engedélyezése a Margitszigeten
 2. Szálláshely-szolgáltatás, valamint közösségi szálláshelyek engedélyezése a Margitszigeten
 3. Alkalmi és rendszeres zenés, táncos rendezvények engedélyezése a Margitszigeten
 4. Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése a Margitszigeten
 5. Ipari tevékenység engedélyezése a Margitszigeten  
 6. Erdőgazdálkodási tevékenység engedélyezése védett természeti területen természetvédelmi kezelési, növényegészségügyi vagy erdővédelmi okból
 7. Védett természeti területen engedély megszerzése
 • kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez;

 • gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz;

 • a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;

 • termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához;

 • az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;

 • nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint — a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével — erdőterületen tűz gyújtásához;

 • növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához;

 • horgászathoz;

 • közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;

 • járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó — külön jogszabályokban erre feljogosított — személyek járművei kivételével

Fontos, hogy a rendelet csak az eljárást egyszerűsíti, az adott tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést. Tehát a bejelentésben minden olyan információt (mellékletet) meg kell adni, amelyeket egyébként az engedélyezéshez is szükségesek.

A bejelentést elektronikus úton — ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján — lehet megtenni.

E-mailen a bejelentést az engedelybejelentes@budapest.hu e-mail címre lehet küldeni. A beérkezésről automatikus visszaigazolást küldünk.

A bejelentést a főjegyző megvizsgálja, ellenőrizve, hogy az abban foglaltak megfelnek-e a tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek.

Amennyiben a főjegyző nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, akkor az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul.

A főjegyző — többek között — akkor tilthatja meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén — az eddigi szabályok szerint — teljes körűen le kell folytatni az engedélyezési eljárást.

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal