Közös célunk az élhető Nagykörút

A Nagykörút újratervezésének egyik első lépéseként online kérdőívben kérdeztük a budapestieket a Nagykörút jelenlegi helyzetéről, hogy az itt közlekedő, lakó vagy épp bevásárló emberek miért szeretik a Nagykörutat, milyen problémákat látnak, illetve milyen jövőképet képzelnek el a körútnak. Több mint 4200-an mondták el a véleményüket a kérdőív kitöltésével, ami október 27. és november 11. között volt elérhető.

Amit szeretünk és amit nem szeretünk a Nagykörúton

A tervezés fontos része a jelenlegi helyzet feltárása, ezért a kérdőívben több szempontból is vizsgáltuk, hogy mi az, amit az erre járók jónak vagy épp rossznak tartanak a Nagykörúton. Elmondható, hogy a legtöbb probléma egyrészt a közlekedésből eredő zaj- és légszennyezésből, másrészt a közterületek, épületek és üzletek elhanyagolt, rendezetlen állapotából ered. A válaszok alapján a legfontosabbnak ítélt problémák:

  • Sok a torlódás, zsúfoltak az utak: 90%
  • A közterületek piszkosak, sok a szemét, büdös van: 88%
  • A fák rossz állapotban vannak, kevés a növény: 84%
  • Rossz a levegő, nagy a zaj az autók miatt: 82%
  • Az épületek rossz műszaki állapotban vannak, a homlokzatok koszosak, balesetveszélyesek: 81%
  • A kirakatok rendezetlenek, koszosak, mindent elborítanak a reklámok, óriásplakátok: 79%

A felmérésből kiderül, hogy a Nagykörút hangulata és a szép épületek jelentik a körút legnagyobb vonzerejét – még akkor is, ha azok mára sokat vesztettek korábbi fényükből... Ez a pozitív megítélés azonban éles kontrasztban áll azzal, hogy kikapcsolódásra mennyire nem jó hely a Nagykörút. A Nagykörút kereskedelmi helyzetére vonatkozó felmérés alapján egyértelmű, hogy egy élhetőbb, kedveltebb Nagykörúthoz szükség van a körúti üzletek, szolgáltatások újrapozícionálására.

Élhető Nagykörút – konszenzus van a jövőképről

Az első kérdőív célja egy átfogó jövőkép meghatározása volt, ami kijelöli azt az irányt, melyet a továbbiakban a Főváros a kerületekkel együttműködve a Nagykörút komplex megújításának tervezésekor képviselni szeretne. A megfogalmazott alternatívák közül a legnagyobb támogatást (82%) az a jövőkép kapta, mely szerint a Nagykörút a közterületek megújításával és újraosztásával, több zöldfelülettel és pihenőhellyel biztosítson megfelelő lakókörnyezetet a budapestiek számára. Alig lemaradva ezt követi az a cél, mely szerint a Nagykörút egy összetett közlekedési tengely legyen, ahol a közösségi közlekedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés is fontos az autók mellett (80%). A válaszadók többsége, 70%-a egyértelműen elutasította azt a jövőképet, mely szerint a Nagykörút elsősorban közúti főútvonal legyen, biztosítva a gördülékeny áthaladást autóval.

Összességében elmondható, hogy az élhető Nagykörút jövőképben – a közlekedési szokásoktól függetlenül – széles konszenzus van, tekintettel arra, hogy a Nagykörúton jellemzően autóval közlekedő válaszadók majdnem 60%-a is támogatja mind a négy, nem a közúti közlekedést előtérbe helyező víziót.

A folytatásban is cél a széleskörű részvételiség

A felmérésben a tervezési folyamattal kapcsolatos részvételiségi igényekre is kíváncsiak voltunk. A válaszadók többsége a közösségi médiából (60%) és tematikus honlapról (58%) szeretne tájékozódni a tervezésről – ezt a célt szolgálja a projekt kezdete óta működő tematikus oldal, ahol a tervezési folyamat mellett számos érdekes háttércikk is olvasható. Az aktuális hírekről pedig a Városháza Facebook-oldalán is rendszeresen beszámolunk. A válaszadók döntő többsége (77%) a folytatásban is az online kérdőíves felmérést tartja a legfontosabb vélemény-nyilvánítási formának – természetesen a tervezés későbbi fázisában, 2021 tavaszán, a most meghatározott jövőkép alapján kidolgozandó eszközökről is véleményt nyilváníthatnak majd a budapestiek.

A felmérés eredményeit az alábbi cikkben részletesen is bemutatjuk: https://enbudapestem.hu/2020/12/kozos-celunk-az-elheto-nagykorut-mutatjuk-az-elso-online-kerdoiv-eredmenyeit/

 

Főpolgármesteri Hivatal
Sajtókapcsolati Csoport