INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ONLINE LAKOSSÁGI FÓRUMA

A Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-án 166/2020 (II.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Lechner Tudásközpont által kidolgozott „Okos város fejlesztési modell módszertani útmutató" figyelembevételével új Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít.

A Stratégia Budapest Főváros Önkormányzatának 2021 - 2027 közötti időszakra szóló fejlesztési dokumentuma, amely az Önkormányzat középtávon tervezett intézkedéseit és a főváros kiemelt fejlesztési irányait fogja meghatározni.A tervezés most kezdődik, a dokumentum várhatóan ez év végén fog elkészülni.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A. § (3) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)-(2) alapján az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása előtt,

az előzetes tájékoztató

 lakossági fóruma elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

kizárólag elektronikusan: smartbp@budapest.hu 

A Stratégia készítését megelőzően fontosak tartott javasolataikat, észrevételeiket 2020. május 19. (kedd) 16 órakor tartandó on-line lakossági fórumon is elmondhatják:

ON-LINE LAKOSSÁGI FÓRUM

időpontja: 2020. május 19. (kedd) 16 óra

elérhetősége: az egyeztetés időpontjában az alábbi linkre kattintva

Ide kattintva beszéljünk Budapest jövőjéről!


- A csatlakozás előzetes technikai tesztelésére 2020. május 18. 14-15 óra között van lehetőség.
- Az előzetes tesztüzemben való csatlakozás időpontjában és a fórum ideje alatt, a +36 (30) 522 6796; +36 (30) 522 8655; +36 (30) 518 0119 telefonszámon lehet technikai segítséget kérni.
- Az on-line fórumra 15.30-tól lehet csatlakozni, előzetes regisztráció nem szükséges. A beszélgetés moderálásához azonban a csatlakozás során teljes nevének megadását kérjük.
- A fórumon a hozzászólási szándékot a chat felületen írásban kell jelezni, amelyet követően fogja a moderátor a jelentkezések sorrendjében megadni a szót. Az illetlen viselkedést tanúsító résztvevők a moderátor által kitiltásra kerülhetnek.
- Az egyeztetésről jegyzőkönyv készítése céljából esetlegesen arcképet és hangot is tartalmazó felvétel készül. Hozzászólása előtt kérjük nevét érthetően bemondani szíveskedjen.

Előzetes tájékoztató Budapest Új Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról

A lakossági fórumon történő részvétel önkéntes, részvételével egyúttal kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ