Felhívás XIII. kerületi civilegyeztetésre a Szent István- szobor Szent István parkban történő elhelyezésről

Időpont: 2020.02.12. 17:30 Helyszín: Újlipótvárosi Klub-Galéria, 1136 Budapest, Tátra u. 20/b.

A Fővárosi Közgyűlés 2017-ben döntött Szent István-szobor felállításáról a XIII. kerületi Szent István parkban (136/2017. (I.25.) sz. Főv. Kgy. határozat). Ennek érdekében 2019 során nyílt, országos pályázat lebonyolításával került kiválasztásra Harmath István szobrászművész alkotása, amely a 818/2019. (V.29.) sz. Főv. Kgy. határozat értelmében 2019. novemberében került volna elhelyezésre a park területén.

A felállítás előtt azonban a helyi lakosság azzal a kéréssel fordult a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy függessze fel a szobor elhelyezését, mivel a szobor a park legnagyobb, egybefüggő zöld területére került volna, ami csorbította volna a park használatát.

A helyi civil szervezetek kérését meghallgatva 2019. november 5-én a Fővárosi Közgyűlés 931/2019. (XI.05). sz. határozatában úgy döntött, hogy Szent István szobrának a Szent István parkban való elhelyezésére irányuló munkálatokat felfüggeszti.

Továbbá, hogy a Fővárosi Önkormányzat a szobor alkotójával, a BTM-Budapest Galériával, a helyi civil szervezetekkel, valamint Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzattal helyszíni szemle keretében megvizsgálja az elkészült alkotás Szent István parkon belüli, másik helyszínen történő felállításának lehetőségeit (932/2019. (XI.05.) sz. Főv. Kgy. határozat).

A Fővárosi Önkormányzat az érintettekkel való eredményes egyeztetés érdekében előzetes helyszíni szemlét tartott szakintézményeivel, amely során az került megállapításra, hogy esztétikai és zöldfelületi szempontokból a Szent István parkban kizárólag a Pozsonyi úthoz közeli, úgynevezett „óra parcella" részén található olyan terület, amely alkalmas lehet az alkotás elhelyezésére megfelelő tereprendezéssel. A területen két lehetséges helyszín kínálkozik a szobor felállítására:

„A": félköríves, burkolt terület, ahol jelenleg padok állnak;

„B": a Herzen utcához közeli, jelenleg elkerített parkrész füves területe.

Jelen felhívás célja, hogy 2020. február 12-én 17.30 órakor az Újlipótvárosi Klub-Galériában (1136 Budapest, Tátra u. 20/b.) megrendezésre kerülő civil egyeztetésre hívja azokat a helyieket, akik a helyszínjavaslatok kapcsán szeretnék elmondani véleményüket. Kérjük, hogy a résztvevők az egyeztetésre konkrét állásponttal érkezzenek. 

SZENT ISTVÁN SZOBOR ÚJ HELYSZÍNÉNEK CIVILEGYEZTETÉSE

KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKÉRTŐI ÁLLÁSFOGLALÁS

PARKFENNTARTÁSI SZAKVÉLEMÉNY

ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁSI KEZELŐI SZAKVÉLEMÉNY