Elkészült az új fővárosi civil rendelet tervezete

​​​Budapest vezetése számára kiemelt fontosságú, hogy partneri viszonyt alakítson ki a civil társadalommal. Annak érdekében, hogy ez a viszony mindkét fél számára kiszámítható és átlátható legyen, új keretrendszer megalkotásába fogtunk.

Meglátásunk szerint a Fővárosi Önkormányzat és a civil szervezetek intézményesített viszonya az elmúlt években érdemtelenül kiüresedett, ezért a jelenleg is hatályban lévő, a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről és pályázati rendszeréről szóló, 61/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alkalmazása helyett egy új rendelet elfogadását tűztük ki célul.

Valljuk, hogy az új fővárosi civil rendelet akkor tudja tartósan a városlakók érdekeit szolgálni, ha annak megalkotásába a budapestieket is bevonjuk, hiszen a fővárosban működő civil társadalom is az ő érdekeiket képviseli. Ezért azzal a kéréssel fordultunk Önökhöz, hogy mondják el nekünk véleményüket a leendő rendelet alapjául szolgáló koncepcióról. Nemcsak a koncepcióval kapcsolatban vártuk a visszajelzésüket, hanem az ahhoz kötődő preambulumról is, amelyben a civil szervezetekkel kapcsolatos stratégiánk főbb pontjait is nyilvánosságra hoztuk.

Köszönjük mindazoknak, akik meglátásaikkal hozzájárultak az új civil rendelet elkészültéhez, ezzel segítve egy Klímatudatos és Zöld, egy Esélyteremtő és egy Kezdeményező Budapest megteremtését!

Az új fővárosi civil rendelet tervezetének szövege ide kattintva olvasható.

A rendeletről készült koncepció társadalmi véleményezése során beérkezett észrevételekre adott válaszok ebben a dokumentumban találhatók.

Kérjük, hogy észrevételeiket 2020. november 1-e 24 óráig jelezzék a civiliroda@budapest.hu email címen