Az aeroszolszennyezettség napi szintje változatlanul magas

A PM2,5 szennyezettséget folyamatosan mérő műszerek közzétett fővárosi adatai alapján, az elmúlt időszak 24 órára számított átlagos koncentrációi a mintavételi pontokon az alábbiak – a WHO ajánlás (25 µg/m3) fölötti értékeket kiemeléssel jelöltük:

Dátum

XVIII. ker. Gilice
tér

II. ker.
Széna
tér

VIII. ker.
Teleki
tér

II. ker.
Pesthidegkút

XV. ker. Kőrakás
park

XI. ker.
Kosztolányi
tér

 

µg/m3

2020.03.16.

16

10

13

10

19

-

2020.03.17.

21

17

19

15

26

-

2020.03.18.

34

19

20

16

31

-

2020.03.19.

29

19

28

14

34

-

Dátum

XIII. ker.
Honvéd-telep*

V. ker.
Erzsébet
tér

X. ker.
Gergely
utca

XXII. ker.
Budatétény

XXI. ker.
Csepel, Szent István út

IV. ker.
Káposztás-megyer

 

µg/m3

2020.03.16.

16

15

15

10

-

-

2020.03.17.

24

24

23

18

-

-

2020.03.18.

27

28

33

24

-

-

2020.03.19.

31

28

32

23

-

-

- : nincs PM2,5 mérés

 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat reggeli előrejelzése szerint ma a budapesti levegőminőség további stagnálása várható, a PM10 és PM2,5 koncentrációja helyenként meghaladhatja az egészségügyi határértéket. Szombat délutántól a levegő minősége várhatóan jelentősen javulni fog, a légszennyező anyagok koncentrációja bőven az egészségügyi határérték alá csökken. A további három napban a változékony, szeles időjárás kedvezően fog hatni a levegőminőségre, várhatóan alacsonyan tartva a légszennyezők koncentrációját.

A jelenlegi budapesti levegőminőségi helyzet még nem jelenti a korábban megszokott, jogszabályok szerinti szmoghelyzetet, ugyanakkor a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén egyhangúlag döntött 193/2020.(02.26.) számú határozatával arról, hogy „önként vállalt közcélú tájékoztatási feladataként tájékoztatást ad a Budapest Portálon arról, ha a környezeti levegő Budapesten folyamatosan vizsgált PM2,5 szintje – az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat közzétett adatai alapján – jellemzően meghaladja az ENSZ Egészségügyi Világszervezete egy napi határértékre tett ajánlását".

A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben további kihívást jelenthet a budapesti légszennyezettségi szint is, ugyanakkor mivel a közúti forgalom hatása most lényegesen kisebb, mint azt az átlagos munkanapokon megszokhattuk, ezért a figyelem a most meghatározó meteorológiai körülmények és a szilárd, illetve illegális hulladéktüzelés felé fordul.

Az elmúlt napokban az éjszakai és a nappali nagy hőmérsékletingadozás miatt kialakuló helyi inverziós hatás (alaphelyzetben minél magasabban egyre hidegebb a levegő, de itt az esti lehűlés során fordított rétegződés alakul ki, ami a légszennyezők koncentrációjának talajközeli növekedését eredményezi, s ez a hatás a nappali felmelegedés eredményeképp délelőttől kezdődően, legkésőbb kora délutáni órákban szűnhet meg) lett a meghatározó folyamat, amelynek hatását tovább erősíti a viszonylag száraz levegő hatása (a vízgőz relatív hiánya).

A meteorológiai körülményeken túl alapvető problémát jelent még a szilárd, illetve illegális hulladéktüzelés, különösen a peremkerületekben, valamint a budapesti levegőtisztaság-védelmi agglomeráció további 74 településén, valamint azokon az agglomerációs településeken ahol még nem tiltott, ott az avar- és kerti hulladékok égetése.

Mivel a fővárosi légszennyezettségi helyzet kialakulásához kimutathatóan hozzájárul az agglomerációs települések légszennyező hatása is, így erre tekintettel külön köszönjük, ha a budapesti agglomeráció településein élők, illetve ezen települések helyi önkormányzatai is figyelemmel követik, illetve közreműködnek a – saját településükön, szűkebb környezetükön túl – fővárosi légszennyezettségi helyzet javításában is.

A megnövekedett koncentráció esetében – a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzettől függetlenül is – elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók (gyermek, időskorú, beteg) kerüljék a szellőztetést, a szabadban való tartózkodást, illetve legfeljebb a viszonylag kedvezőbb időszakban, lehetőség szerint a kora délutáni, 13-15 óra körüli időszakban szellőztessenek.

 

A téli időszakban elsősorban a PM10 aeroszol légszennyező anyag magas szintje miatt kell meghatározott településeken  szmogriadót elrendelni. Az aeroszolok a levegőben előforduló olyan folyékony, illetve szilárd halmazállapotú részecskék, melyeknek mérete a
0,001-100 mikrométer (μm) közötti tartományba esik. Veszélyességük összefüggésben van szemcseméretükkel – a 10 μm-nél kisebb aeroszoloknál (PM10) veszélyesebb hatású azok
2,5 μm-nél is kisebb része, a PM2,5.

A PM2,5 aeroszol légszennyező anyagra vonatkozóan jelenleg sem a vonatkozó EU irányelv, sem az alapján a vonatkozó magyar jogszabály nem állapít meg egy napra vonatkozó követelményt, csak egy évre vonatkozó határértéket (utóbbi 2020. január. 1-jétől 20 µg/m3).

Ugyanakkor az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) a jogalkotók  számára javasolta a PM2,5 napi határértékének 25 µg/m3-ben való meghatározását, ami évente 3-nál több alkalommal nem léphető túl, továbbá javasolta az egy évre vonatkozó követelmény
10 µg/m3-ben való meghatározását is.

A 10 mikrométernél nagyobb porrészecskéket a légutak természetes védekező működése kiszűri, a kisebb méretűek lejutnak a mélyebb légutakba.

Ennél még veszélyesebb hatású a 2,5 mikrométernél (μm) kisebb ú.n.: „kisméretű szálló por" frakció. A kisméretű szálló por hatását befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele. A porrészecskék baktériumokat, vírusokat, gombákat, valamint további káros anyagokat kötnek magukhoz, és elősegítik azok bejutását a szervezetbe.

 

A frissülő információk a Budapest Portálon (http://budapest.hu/Lapok/szmog.aspx )

További hiteles tájékoztatás:

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján: mérési eredményekről és további információkról:

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján: