Átadták az idei Bárczy István-díjakat

Átadták az idei Bárczy István-díjakat a Főpolgármesteri Hivatalban, az elismeréseket Karácsony Gergely főpolgármester és Gy. Németh Erzsébet humánterületért felelős főpolgármester-helyettes adta át.

A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, 2010-ben adták át első alkalommal. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

BÁRCZY ISTVÁN-DÍJ 2020:

Bátyai Éva, a Hegyvidéki Mesevár Óvoda vezetője

Minőségi nevelés-oktatást célzó, gyermekközpontú környezetet teremtő munkája, kimagasló vezetői tevékenysége elismeréséül.

Béres Zoltán, a XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára

Harminc évnyi, alapos felkészültséggel, igényességgel végzett szakmai munkájáért, emberi magatartásáért.

Buc-Horváth Gabriella, a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda vezetője

Negyven éven keresztül magas szakmai színvonalon végzett oktató-nevelő munkájáért, példás óvodavezetői tevékenységéért.

Czvetnics Rita, a XIII. kerületi Egyesített Óvoda Meséskert Tagóvodájának vezetője

Több évtizedes, magas színvonalú, minőségre törekvő, gyermek- és partnerközpontú óvodapedagógiai munkája elismeréseként.

Csőváriné Gurubi Judit, a Belső-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetője

Több évtizedes, folyton megújuló, példaértékű pedagógiai munkájáért, átlag feletti munkabírással végzett vezetői tevékenységéért.

Gólyáné Kaszás Erzsébet, az Óbudai Mesevilág Óvoda vezetője

Elhivatottsággal, kollégái iránti tisztelettel, rendkívüli munkabírással végzett hivatása, valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként.

Horváthné Roskovenszki Enikő, a XXIII. kerületi Török Flóris Általános Iskola igazgatóhelyettese, biológia-technika szakos tanára

Az innovatív tanulási-tanítási technikák, az újfajta tanulásszervezési módok iránt elkötelezett, folyamatos szakmai megújulást kereső, sokoldalú pedagógiai munkájáért.

Kálmán Lászlóné, a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tanítója

A kooperatív technikákra épülő tanítási modell, valamint a diszlexia-prevenció kiépítésében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért, a gyermekeket a tiszteletre, egymás elfogadására, az értékek megbecsülésére nevelő munkájáért.

Khoórné Rápolthy Beáta, a XI. kerületi Albertfalvai Óvoda vezetője

Az óvodai anyanyelvi nevelés iránt elkötelezett, a gyermekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó szakmai tevékenységéért, magas színvonalú vezetői munkájáért

Kovács Zsigmondné, a Ferencvárosi Méhecske Óvoda pedagógusa

Példamutató szakmai elkötelezettséggel, feltétel nélküli elfogadással végzett, több évtizedes, hagyományok tiszteletére épülő, értékközvetítő munkájáért.

Kövesdy Katalin, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Cseppkő Óvoda vezetője

Gyermekek felé forduló, szeretetteljes nevelési elveiért, családokkal együttműködő, támogató, áldozatos vezetői munkájáért.

Krasznavölgyi Lászlóné, a VIII. kerületi Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium nyugalmazott, szakmai gyakorlati tantárgyat tanító tanára

A gyermekeket biztos szakmai tudással felruházó, tanítványait toleráns, egymást elfogadó emberré nevelő pedagógia munkája elismeréseként.

Németh Julianna, a II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola igazgatóhelyettese, tanítója

Sokoldalú, színvonalas pedagógusi munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként.

Salamon Péterné, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese, tanítója

A tanulást a gyermekek számára élvezetessé tevő, innovatív, a modern informatikai eszközök bevonását szorgalmazó szakmai és nevelő munkája elismeréséül.

Százné Orosz Krisztina, a XV. kerületi Egyesitett Szociális Intézmény igazgatóhelyettese, a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője

A család- és gyermekjóléti alapellátás területén nyújtott kiemelkedő teljesítményű szociális munkája elismeréseként.

Tasnádi András, a XVIII. kerületi Brassó Utcai Általános Iskola igazgatója

Több évtizedes, példaértékű oktató-nevelő munkájáért, a kerületi diáksportéletben, illetve a nyári napközis táboroztatás területén végzett értékteremtő tevékenységéért.

Tillinger Péter, az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Átalános Iskola és Szakgimnázium intézményvezetője

Húszéves, környezettudatos szemléletre nevelő, kiváló oktató-nevelő munkájáért, tíz évnyi áldozatos vezetői tevékenységéért.

Tóth Gyuláné, a XXIII. kerületi II. sz. Napsugár Óvoda és konyha pedagógusa

A gyermekek esélyegyenlőségéért végzett kiváló tevékenysége, hagyománytisztelő, ugyanakkor innovatív szakmai munkája elismeréséül.

Tóthné Hömöstrei Andrea Paula, a XXIII. kerületi Fekete István Általános Iskola tanítója

Példaértékű pedagógiai elhivatottsága, magas színvonalú szakmai munkája, tízéves vezetői tevékenysége elismeréséül..

Tölgyszéki-Papp Attila, az V. kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola igazgatója

Példaértékű hivatásszeretete, széles körű szakmai tudása, felkészültsége, valamint hiteles vezetői tevékenysége elismeréseként.

Vargháné Tóth Erzsébet, a Fővárosi Önkormányzat Óvodája vezetője

Széles körű szakmai gyakorlattal rendelkező, gyermekközpontú pedagógiai munkájáért, sokoldalú, a továbbképzést kiemelten fontosnak tekintő vezetői tevékenységéért.

Végváriné Kékhegyi Erika, a Rákospalotai Összevont Óvoda intézményvezető-helyettese

Gyermekközpontú, nyitott, folyamatos megújulással végzett pedagógiai tevékenységéért, magas színvonalú vezetői munkájáért.

Zsivoráné Oláh Katalin, a XXIII. kerületi Mikszáth Kálmán Általános Iskola igazgatóhelyettese, tanítója

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek felzárkóztatása terén végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenységéért.

 

Budapest, 2020. szeptember 25.

 

Főpolgármesteri Hivatal

Sajtókapcsolati Csoport