A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ felhívása

​​Tisztelt Budapestiek!

A részvételiség jegyében közös gondolkodásra hívjuk azokat a „kultúracsinálókat”, alkotókat és kultúrafogyasztókat, elméleti és gyakorlati szakembereket, felelős gondolkodókat, véleményformálókat, akik számára fontos a Főváros kulturális sokszínűségének megtartása, fejlesztése, benne a roma értékek megjelenítése.

A roma kultúra szerves, elidegeníthetetlen része a magyar és európai kultúrának. A Főváros vezetése ezért kiemelt feladatának tartja, hogy a fővárosi roma társadalom kulturális-közművelődési területen megjelenő szükségletének megfelelően 2021-re megújítsa a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szakmai munkáját, többek között a közösségformálás, az esélyegyenlőség és az együttműködés jegyében. Mert Budapest mindenkié.


Háttér

A Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet 4.§ (2) szerint az egyéb közművelődési feladatok megvalósítását a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású intézményei, többek között a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (továbbiakban: FROKK) végzi.

A FROKK költségvetési szerv, Alapító Okirata szerinti tevékenységei közé tartozik többek között a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, kiállítási és könyvkiadási tevékenység, üdülő szálláshely-szolgáltatás, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés, esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok, a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése.

A FROKK 2021-ben új helyszínen folytatja majd működését, mely lehetőséget teremt funkcióinak átgondolására, a roma közéletben betöltött szerepének aktivizálására.


Cél

A felhívás célja párbeszédet kezdeményezni arról, hogy a FROKK az alapításakor meghatározott feladatokat, a roma kulturális értékek megjelenítését magas szinten ellátó, az információ szolgáltatásban, a fővárosi roma társadalom irányában aktív kommunikációt folytató, innovatív kulturális tartalmat közvetítő, a romák társadalmi integrációját és az esélyegyenlőség megteremtését elősegítő szerepét hogyan tudná a leghatékonyabban betölteni.

A felhívás ösztönözni szeretné a szakmai munka, a lehetséges együttműködések, a szolgáltatások újragondolását, mely egyben lehetőséget adhat a szervezeti felépítés és a feladatellátás átstrukturálására is.


A fejlesztendő, kidolgozandó területek

Szeretnénk megismerni a FROKK működésével kapcsolatos elvárásokat, igényeket, célokat az alábbi területeken: az intézmény szerepe, küldetése, új kihívások definiálása, a fejlesztés irányai (az alapító okirat szerinti tevékenységekhez kapcsolódó lehetséges programok, projektek, ezek rendszeressége, célcsoportok meghatározása, bevonása), a szakmai kapcsolatok fejlesztése (együttműködések, lehetséges partnerek), az intézmény funkcionális szervezeti felépítésének modellje, a fejlesztés várható eredményei.

Olyan, az intézmény jövőbeli profiljára vonatkozó innovatív elképzeléseket, javaslatokat várunk, melyek a közművelődési szakmai szempontok mellett a potenciális közönség megszólításának eszközeit is figyelembe veszik.

Kulcsszavak: szakmaiság, partnerség, komplexitás, koherencia, célcsoport meghatározás, ismertség, eredményesség.


Jogszabályi háttér

1997. évi CXL. törvény, 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet, 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, 2011. évi CXCV. törvény


A beküldés módja

A javaslatokat elektronikusan a frokk_otlet@budapest.hu e-mail-címre kell beküldeni.


Beküldendő dokumentumok

minimum:

• a javaslattevő rövid bemutatkozása (elérhetőség megjelölése);
• a javaslat elektronikus formátumban, melynek terjedelme legfeljebb 1000 szó;
kitöltött, aláírt nyilatkozat a beküldött javaslat felhasználásához történő hozzájárulásról.

+ kiegészítő mellékletek igény szerint


A benyújtás határideje

2021. január. 10.


További információ

A beérkezett javaslatokat összesítjük, egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen röviden ismertetjük őket.

További információkat a fenti email címen kérhetnek, illetve ide várjuk a felmerülő kérdéseket is, melyekre szintén nyilvánosan válaszolunk, hozzájárulva a téma ​társadalmi vitájához.

Kérjük, olvassák el figyelmesen a felhívással összefüggő adatkezelési tájékoztatót.