A főpolgármester beszéde: 30 éves a magyar önkormányzatiság

Karácsony Gergely főpolgármester beszéde a Magyar Önkormányzati Szövetségének ünnepi rendezvényén:

Tisztelt Közgyűlés,

Nagykövet Úr,

Kedves Polgármester-társak,

Hölgyeim és Uraim,

 

 • Születésnapi ünnepségre jöttünk, a magyar önkormányzatiság születésnapjára.
 • Ahogy a családi ünnepségeken is szokás, ilyenkor az ember gyakorta felcsapja a fotóalbumot, előhívja emlékeit.
 • Hogy felidézze a mögöttünk hagyott időt, elmerengjen a megtett útról, hogy visszamosolyogjon a kezdetekre.
 • Ha így vesszük, rögtön megállapíthatjuk, hogy a kedves ünnepeltet bizony megviselte ez a 30 év.
 • Mélyen ülő tekintetéből fásult rosszkedv árad.
 • Pedig ha a kezdeteknél, a születésnél ütjük fel az albumot, egészen más reményekkel szembesülhetünk.
 • Ha az önkormányzatokról szóló törvény megalkotásának pillanatát, az erről szóló parlamenti vitát idézzük föl, az a zavarba ejtő érzésünk támadhat, mintha egy más korba, másik országba csöppentünk volna.
 •  Pedig itt történt ez is, a mi életünkben, a mi hazánkban.
 • Elolvasva az akkori vita dokumentumait, mai vitáink fénytörésében rácsodálkozhatunk, hogy a korabeliek egyáltalán nem vakon alkották meg az új önkormányzatiságot.
 • Ráadásul olyan vitában, amelyben az önkormányzatok funkciójáról vallott karakteres felfogások ütközéséből végül a nagy többség által elfogadott kompromisszum született.
 • Kompromisszum – milyen keveset használt fogalom is manapság.
 • Pedig milyen nagy szükség lenne rá.
 • Az önkormányzatokról szóló törvény 30 évvel ezelőtti parlamenti vitája egymásra figyelő érveléssel, helyenként akadémiai színvonalú értekezések keretei közt zajlott.
 • Egymásra figyelés. Színvonalas érvelés.
 • Letaglózó ezzel szembesülni most, az igazságon túli politika világában, ahol a vitapartnerek meggyőzése helyett a legyőzésük lett a norma.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim

 

 • Az egykor volt normák és egykor volt kompromisszumok fokozatosan tűntek el az életünkből.
 • Ha el is tűntek, le nem mondhatunk róluk.
 • Talán éppen ez, a magyar demokráciát összetartó elvekhez való ragaszkodás ma az önkormányzatok legfőbb feladata.
 • Célunknak és feladatunknak annak szolgálatát kell tekintenünk, hogy egymástól eltérő világnézetű emberek, egymást tiszteletben tartva, egyenlő polgártársakként élhessenek együtt.
 • Nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is megmutatni, lehet másként, tisztességgel és becsülettel vezetni a ránk bízott településeket.
 • Mert ezzel járulunk hozzá Magyarország újrademokratizálásához és a politikai kultúraváltáshoz.
 • Ahogyan Sólyom László fogalmazott egyszer: „a helyi közösségek az igazság helyei, ahol a feladatok és megoldásaik is politikai szólamoktól függetlenek".
 • Márpedig az igazság helyeinek megóvása, vagyis a helyi autonómiák megőrzése nem politikai szimpátiák kérdése, nem világnézeti kérdés.
 • Hiszen az önkormányzatiság olyan kereszténydemokrata hagyomány, amelyet szabadságpártiak és szociáldemokraták óvtak és fejlesztettek az elmúlt évtizedekben.
 • A 30 évvel ezelőtti parlamenti vitában még oly sok összeakadt nyelvet okozó fogalom, a szubszidiaritás elve, XI. Pius pápa enciklikájából fakad.
 • A közvetlen indok, ami a pápát arra ösztönözte, hogy a kisegítés elvét megfogalmazza, az államok önkénye volt.
 • Azokkal az államokkal szemben fogalmazta meg, amelyek kiüresítették és elnyomták azokat a jogokat, amelyek megilletik az egyéneket és az általuk alkotott szabad társulásukat.
 • Ahogyan a gondolatot továbbfejlesztő XII. Pius pápa írta: „jogtalan átadni egy nagyobb és magasabb rendű közösségnek azt, amit a kisebb közösségek is el tudnak látni. Mindez egyszersmint a társadalom helyes rendjének felforgatása és súlyos megkárosítása:"
 •  Ha van tehát dolgunk, kedves polgármester-társak, hát ez az:
 • fellépni, kiállni, összekapaszkodni a társadalom helyes rendjének súlyos megkárosítása ellen.
 • Megint csak Sólyom Lászlót idézve: „ha a kormányzati hatalom mértéktelenül központosít – akkor belátjuk annak a jelentőségét, hogy a helyi önkormányzatok is ellensúlyt képeznek. Ennek a szerepnek a megőrzéséért állandóan küzdeni kell."
 • Igen, helye és ideje is van ennek a küzdelemnek.
 • Már megint, mondhatnánk, mert nem először fordul elő ez velünk.
 • Furcsaság csak annyi talán, hogy megküzdeni azokkal kell most, akik pár éve még maguk is a küzdők sorába tartoztak.
 • Válság sújtotta az országot 2009-ben is, és akkor, 11 éve , először, de lehet, hogy nem utoljára az önkormányzatok szerveztek tüntetést az Országház elé.
 • Fideszes politikusok kezdeményezésére, Debrecen akkori polgármestere tiltakozott az önkormányzatok bevételeinek megkurtítása ellen.
 • 12 pontos nyilatkozatot hirdetett.
 • Mondok is mindjárt belőle párat:
 •  Itt van például ez: Minden önkormányzatnak joga van az élethez, sorsáról csak lakói dönthetnek.
 • Aztán: A magyarok legfontosabb városa a főváros, Budapest.
 • Minden településnek joga van az iskolához.
 • Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához.
 • Minden önkormányzatnak joga van a jövedelemhez.
 • Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvényes keretek között, ha az állam a létét, a törvényességet vagy az alkotmányosságot veszélyezteti.
 • Szép gondolatok, én ma is azonosulni tudok velük.
 • A kérdés immár csak annyi, hogy akik tudták ellenzékből, miért cselekszenek pont ellentétesen hatalomban?
 • Ha jogunk van az iskolákhoz, miért vették el?
 • Ha jogunk van a jövedelemhez, miért sarcolják?
 • Ha jogunk van a vagyonhoz, miért hordják szét?
 • És ha a legfontosabb város Budapest, miért folytatnak ellene politikai hadjáratot?
 • A kérdések persze tűnhetnek költőinek.
 • De a válasz ott van az utolsó pontban: minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra.
 • Ellenállni a megosztásra való törekvés ellen kell.
 • Ellenállni a vidék-Budapest ellentét újratöltésének muszáj.
 • Ellenállni az önkormányzatok politikai alapú kivételezése és kivéreztetése ellen szükséges.
 • Különösen igaz ez most, járvány és a nyomában érkező gazdasági válság idején.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim

 

 • Az önkormányzatok szerte az országban erejükön felül küzdenek a járvány ellen és szembesülnek a gazdasági válság pusztító hatásaival.
 • Életeket és egzisztenciákat igyekszünk menteni.
 • És miközben semmilyen körülmények között nem létezhet ennél fontosabb feladat, a magyar kormány magára hagyta az önkormányzatokat.
 • Támogatás és együttműködés helyett sarcpolitikával sújtja őket.
 • Harcot és sarcot, ennyi, amit kapunk a legnehezebb időkben.
 • Pedig sem a járvány, sem a gazdasági válság kezelése nem lehet sikeres az önkormányzatok ellenében, csakis velük partnerségben.
 • Ennek igazságáról tanúskodik nem csak a járvány második hullámában tapasztalt fejetlenség, de a válságkezelés eddigi kudarca is:
 • a bezuhanó GDP, az elszabadult infláció és a támogatás nélkül maradt állástalanok tömegei.
 • Felelőtlen politika ez, amelynek vesztesei a válság által veszélyeztett emberek és vállalkozások lehetnek.
 • Mi, önkormányzatok azonban nem mást akarunk, csakis azt, ami a működésünk alapelvét leíró fogalomból fakad.
 • Subsidium – segítség, támogatás.
 • Ezt akarjuk.
 • Segíteni az egzisztenciájukat féltő polgároknak, támogatni a bajba jutott vállalkozásokat a településeinken.
 • Az önkormányzatok bevonása a garancia arra, hogy a válságkezelő támogatások végre ne csak kiváltságos kevesek gazdagodását, hanem a többség javát szolgálják.
 • Ezért kezdeményezzük, hogy az Európai Unió által Magyarországnak adott válságkezelő támogatást legalább fele részben az önkormányzatokon keresztül, lakosságarányosan használja fel a kormány.
 • Ennek a kezdeményezésnek támogatásra hívom a települések vezetőit és a településeinken élő polgárokat is.

   

Tisztelt ünnepi közgyűlés,

 

 • Az államot célnak tekinteni, melynek mindent alá kell rendelni és amelyre mindennek irányulnia kell, annyit jelent, mint ártani a nemzet valódi és tartós jólétének".
 • XII. Pius pápa szavai ezek is.
 • Amikor járvány és válság egyszerre fenyegeti a nemzet jólétét, különösen erővel hat a tanítás.
 • Össze kell hát kapaszkodnunk, mert fővárosa, városai és falvai nem a kormánynak vannak, hanem a nemzetnek.
 • Így aztán felelősséggel is a nemzetnek tartozunk.
 • Megőrizzük és erősítjük az autonómiánkat, és messzire látszó, messzire hallatszó szövetségben védjük meg az érdekeinket.
 • Ennek az erős szövetségnek a kerete a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
 • A szervezet új tagokkal erősödött az elmúlt hetekben, megtiszteltetés számomra, hogy olyan tapasztalt és elkötelezett vezető, mint Gémesi György barátom mellett társelnökként szolgálhatom a magyar önkormányzatiságot.
 • Igen, Budapestnek is itt helye.
 • Mert Budapest a nemzet fővárosa.
 • Ezért Budapest soha nem lehet önző, különösen nem olyan időkben, amikor a nemzet megosztott, a szabadság megtépázott, a köztársaság pedig hajléktalan a saját hazájában.
 • Úgy kell dolgoznunk közösen, egységben, hogy a magyar önkormányzatok – Bibó István szavaival – a szabadság kis körei legyenek szerte az országban.
 • Ehhez pedig ma, a 30. évfordulón kissé át kell alakítanunk a jókívánságainkat és úgy kell fogalmaznunk::
 • Boldog újjászületésnapot magyar önkormányzatiság!
 • Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

Budapest, 2020.09.29.