A Budapesti Önkormányzatok Szövetségének Elnökségi ajánlásai a koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatban

A Budapesti Önkormányzatok Szövetségének Elnöksége ülésén a járvány helyzet miatt ajánlásokat fogalmazott meg a tagszervezetek számára és javaslatokat tett a központi kormányzat részére. Az intézkedések célja a fertőzések terjedésének kockázatát szolgálják.

A mai napon ülésezett a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének Elnöksége. A járványra való helyzet miatt a következő ajánlásokat fogalmazta meg a tagszervezetek számára:

  1. Az önkormányzati fenntartásban álló bölcsődék és óvodák esetén az intézményvezetők – a házirendtől eltérve – bármely indokra történő hivatkozással engedélyezhessék az intézménybe járó gyermekek távolmaradását.

  2. Az önkormányzatok a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt, uszodát és egyéb sportlétesítményt, és mondjanak le valamennyi önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényt.

  3. Az önkormányzatok szervezzék meg a közétkeztetésben résztvevők minél szélesebb körű azonosítását annak érdekében, hogy a közétkeztetésben részesülők részére az ételek házhozszállítás vagy elvitel útján történő biztosítása megoldható legyen.

  4. Az önkormányzatok vezessenek elkülönített nyilvántartást a koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben felmerült költségeikről.

A BÖSZ elnöksége március 16. napjára rendkívüli közgyűlést hívott össze, annak érdekében, hogy közös ajánlást fogalmazzanak meg a bölcsödék, óvodák alap-és középfokú oktatási intézmények bezárása érdekében.

Az Budapesti Önkormányzatok Szövetségének Elnöksége egyúttal felkéri a Kormányt, hogy

  1. fontolja meg, milyen önkéntes munkaügyi intézkedésekkel, egyebek mellett eltolt munkakezdéssel, illetve távmunkavégzéssel biztosítható, hogy a közösségi közlekedésben a reggeli csúcsforgalom enyhíthető legyen;

  2. a veszélyhelyzet fennállása alatt különösen tartózkodjon az elszámolás akadályozásától, biztosítva a hulladékgazdálkodás szereplőinek folyamatos likviditását; valamint

  3. a háziorvosokat haladéktalanul lássák el megfelelő védőeszközökkel, kézfertőtlenítőkkel, és biztosítsák számukra a háziorvosi rendelőkben lévő betegek biztonságos elkülönítésének feltételeit.

Budapest, 2020. március 13.

Főpolgármesteri Hivatal
Sajtókapcsolati Iroda