Megkezdődött az egykori Cséry-telep egy részének kármentesítése

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a STRABAG Építőipari Zrt. 2019. október 22-én kezdte meg a Budapest XVIII. kerület Ipacsfa utcában az egykori Cséry-telep részét képező Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló telek teljes kármentesítését.

Az előzetes környezetvédelmi vizsgálatok eredményeként kiadott hatósági kötelezésnek megfelelően – a Cséry-telepre épült - az egykor aszfaltkeverő üzemnek helyet adó Ipacsfa utca 14. szám alatti telek határán belül – határvonalat végig követve – résfalas lezárás készül a talajszinthez képest 9 -12 méter mélységig. A résfallal érintett területek talajcseréje során a résfal és a telekhatár közötti 7-14 m szélességű sávban a vállalkozó kitermeli és a mostani 2,2-4,6 m vastagságú szennyezett, salakos feltöltés helyett tiszta talaj kerül a helyére.

A talajvíz védelme érdekében a kármentesítési munkálatok részeként a teljes területet lefedő (zöldfelületekre is) csapadékvíz elvezető rendszer, illetve talajvízfigyelő monitoring kút rendszer létesül, amely figyelemmel kíséri az esetleges további szennyező anyagok bemosódását a talajvízbe. A résfalas körbehatárolás pedig meggátolja a talajvíz további kiáramlását a telekingatlanról.   

A kármentesítés és a projekt során érintett növényzetet (fák, zöldterületek) a munkálatokat követően – a helyi szabályozás szerinti 35% mértékű zöldfelületi mutatót is meghaladóan – újratelepítjük, ez által összesen – a telekingatlant körbehatároló véderdősávval együtt - több mint 13 500 m2 zöldfelületet hozunk létre.

A kármentesítési és kivitelezési munkálatokból fakadóan a környező utakon ideiglenesen megnövekedett teherforgalomra kell számítani, amely miatt a környéken élők türelmét és megértését kérjük.

Az átmeneti forgalom növekedés kizárólag az Ipacsfa utca – Közdűlő út – Besence utca-t érinti, Méta utcai kihajtással.  Az elszállítás során érintett Budapest XVIII. kerület Méta utca-Besence utca kereszteződésében a Fővárosi Önkormányzat beruházása keretében előzetesen lámpás kereszteződés valósult meg a kármentesítési és kivitelezési munkálatokból fakadó forgalom szabályozására, segítve a helyi lakosok és az átmenő forgalom akadálytalan és biztonságos közlekedését a kivitelezési időszakra is.

A projekt keretében a jelenleg használaton kívüli telken egy úgynevezett Logisztikai és Szolgáltató Központ létesül, amelynek egyik elsődleges célja a dél-pesti kerületek hulladékgyűjtésből adódó forgalomterhelésének és a hulladékbegyűjtő járművek - az általuk megtett távolság csökkenésével - károsanyag kibocsátásának jelentős mérséklése, ezzel is hozzájárulva Budapest Főváros környezetvédelmi erőfeszítéseihez.

A dél-pesti régióban a közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd (kommunális) hulladékot a begyűjtést végző kukásautók jelenleg közvetlenül a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe, vagy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba szállítják. A begyűjtött hulladék ártalmatlanító helyre való szállítása Budapest közútjainak terhelésével jár.

A Központ részét képező hulladékátrakó-állomás éves szinten 110 000 tonna kommunális hulladék tömörítését teszi lehetővé egy teljesen zárt, bűz-, és pormentes technológiával, alacsony zajkibocsátás mellett.  Egy tömörített hulladékot szállító gépjármű ennek eredményeként közel két hulladékgyűjtő jármű rakományát tudja környezetkímélőbb és a fővárosi közúthálózatot részben tehermentesítő módon a hulladékártalmatlanítás helyszínére eljuttatni.

A Központ részeként létesülő átrakóállomással így csökken a hulladék begyűjtését és szállítását végző célgépek szállítási ideje és a szállítási út távolsága, amelynek eredményeként az FKF a dél-pesti térségben végzett lakossági hulladékbegyűjtést kevesebb kukásautóval és gyorsabban tudja elvégezni, ezáltal a járművek károsanyag kibocsájtása mellett a kerületek belső forgalomterhelése is csökken.

A Központ részeként gépjavító műhely, gépkocsi-, és konténer mosó, mérleg és szociális épület is létesül.

A környező kerületek lakosságának jobb kiszolgálását biztosítja a projekt keretében megvalósuló újabb korszerű 1900 m2 alapterületű hulladékudvar. A szakképzett személyzet által működtetett zárt hulladékátvevő helyen a háztartásokban keletkező veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő, valamint újrahasznosítható hulladékok átvétele történik.

A kerületben ugyanezen projekt keretében 2015-ben nyitotta meg kapuit a Főváros egyik Szemléletformáló és Újrahasználati Központja. Ezen típusú létesítmények egyrészt hulladékudvarként működnek, ahol a budapesti lakosok leadhatják csomagolási és egyéb, anyagfajtánként szelektíven gyűjtött veszélyes, továbbá speciális kezelést igénylő hulladékaikat. Az átvett hulladékokat zárt környezetben ideiglenesen tárolja az üzemeltetésüket ellátó FKF Nonprofit Zrt. majd átadja – anyagfajtától függően – újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra. Másodlagos funkciójuk az újrahasználat; a már megunt vagy feleslegessé vált, ugyanakkor más számára még használható tárgyak díjmentes átvétele. A cél az átvett tárgyak minél nagyobb arányban a lakossághoz való visszajuttatása, ezzel a hulladékkeletkezés csökkentése, az újrahasználati arány növelése. Harmadlagosan pedig a Központok modern oktatótermei lehetőséget biztosítanak környezetvédelmi, szakmai konferenciák, a fővárosban és különösen a környező kerületekben élő vagy tanuló gyermekek részére interaktív tanórák megtartására.

A szemléletformaló központ és a hulladékudvarok üzemeltetésével a Fővárosi Önkormányzat és az FKF egyik célja az, hogy az illegális hulladéklerakást minél nagyobb mértékben megelőzze helyben is, támogatva a lakosok életkörülményeinek folyamatos növekedését.

A Fővárosi Önkormányzat a „KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan aláírta a Budapest XVIII. ker. Ipacsfa utca 14. (hrsz. 140018/2) ingatlanon Logisztikai és Szolgáltató Központ kivitelezése és a létesítmény helyszínéül szolgáló telekingatlan kármentesítése, valamint a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése” tárgyú vállalkozási szerződést. A kivitelezési munkálatokra - az eredményesen zárult nyílt uniós közbeszerzési eljárás alapján - Budapest Főváros Önkormányzata a STRABAG Építőipari Zrt.-vel   2019. október 8-án kötött vállalkozói szerződést. A szerződés összértéke nettó 6 728 133 653 forint, amelyből a kármentesítési munkálatokat fedező nettó 1 801 326 090 forintot Budapest Főváros Önkormányzata saját forrásból biztosítja. A tervezési és kivitelezési munkák értéke nettó 4 926 807 563 forint, amelynek a finanszírozása a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű projekt keretéből valósul meg. A projekt teljeskörű befejezésének határideje: 2021. november 7.

 

Hírek

RSS megtekintés