Lakossági fórum május 2-án: tájékoztató a településkép védelméről szóló rendelet módosításának tervezetéről

​A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendeletét. A rendeletben szabályozott keretek között kezdeményezések, illetve szakmai vizsgálatok alapján az II., III., IV., V., VIII., IX., XII., XIII. kerületet érintően bemutatásra kerülnek az örökségvédelem szempontjából védelemre érdemes ipari épületek, valamint a rendelet normaszövegében és a 4. mellékletében, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében szükségessé vált, technikai jellegű tervezett változtatások.

A 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet módosításának rendelet tervezete a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthető.

A rendelet módosításához szükséges dokumentumok készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, ezért a rendelet módosításának véleményezési szakaszában a Fővárosi Önkormányzat lakossági fórumot tart 2019. május 2-án, kedden 16 órakor a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében.

Letölthető dokumentumok: