Lakossági fórum a fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről augusztus 29-én

Időpont: 2019. augusztus 29. (Csütörtök) 15 óra
Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal, díszterem (Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. II. kapu)

​Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján Budapest Főváros Önkormányzata megindította az alábbi tervek véleményezési szakaszát az alábbi témákban:

  • Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzat eseti módosítása a Budapest XV. kerület egyes területeire vonatkozóan (teljes eljárás),
  • Duna-parti építési szabályzat módosítása, hibajavítások (állami főépítészi eljárás).

A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.

A tervek egyeztetése a 16/2019. (IV.24.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet szerint történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a

2019. augusztus 29-én 15.00 órától tartandó lakossági fórumon vagy

2019. szeptember 6-ig  elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.).

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy az Ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.

(A lakossági fórum plakátja itt letölthető.)