Közlemény a Széchenyi lánchíd felújításáról

Megjelent a Széchenyi lánchíd felújítására vonatkozó 1248/2019. (IV.30.) Korm.határozat, valamint a Clark Ádám tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításával kapcsolatos 1221/2019. (IV.23.) számú Korm.határozat. A Széchenyi lánchíd felújításának támogatására a Kormány eredetileg 6 milliárd forintot szándékozott biztosítani.

A Kormány a 1447/2018. (IX. 18.) határozatában döntött a Széchenyi lánchíd felújítása fővárosi forrásának 7.000 MFt-tal történő forráskiegészítéséről a híd járdáinak kiszélesítése, mint új elemnek figyelembe vételével.

A Főmterv Zrt. megbízásából a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke mérések alapján vizsgálta, hogy a hídszerkezet hogyan képes elviselni a járdaszélesítésből adódó többlet terheket. Tekintettel a vizsgálat eredményeire — mely szerint a járda szélesítése már a láncok jelentős statikai megerősítését is, és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukálna —műszaki, városképi és finanszírozási okokból a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján a Kormány a 1248/2019. (IV.30.) Korm.határozatában visszavonta a Széchenyi lánchíd járdaszélesítésének többlet támogatását. Ezért a járdák felújítása továbbra is a jelenlegivel azonos módon 2,2 méter szélességben valósul meg.

Jelenleg folyamatban van a Széchenyi lánchíd, Várhegyi alagút és Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújításának közbeszerzési eljárása.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a Lánchíd felújításával összhangban megvizsgálta a hídhoz kapcsolódó közterületek — a Clark Ádám tér és a Széchenyi tér, Petőfi Sándor utca — rekonstrukciójának és fejlesztésének a Széchenyi lánchíd felújításával egyidejű lehetőségét. A Kormány erről az 1221/2019. (IV.23.) Korm.határozatban hozott döntést.

A Lánchíd járdaszélesítéséről szóló 1248/2019. (IV.30) Korm.határozatban szereplő 1 milliárd forintot a szélesítés visszavonásával egyidejűleg a Kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosó kialakítására is sor kerül.

 

        Gulyás Gergely                                                                                                                                     Tarlós István

Miniszterelnökséget vezető Miniszter                                                                                                        Főpolgármester