Közlemény a fővárosi szúnyogirtásról

A Fővárosi Önkormányzat szerződést kötött nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével a Rovért Kft.-vel a Fővárosi csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018-2022 évekre tárgyban. A szerződés 2018-2022 évekre vonatkozik, azaz 2019. évben is a Rovét Kft. végezi a Fővárosi Önkormányzat területén a csípőszúnyog-irtást. 2019. június hónapra a csatolt táblázat szerint végzik az irtást.

A szerződés szerinti főbb feladatok a következők:

  • elvégzi az előzetes és folyamatos entomológiai felmérést, melynek alapján kijelöli az irtás területét, meghatározza a technológiát és az irtások időpontját;

  • a Duna-menti ár- és zöldterületeken, szigeteken imágóirtást végez légi úton ULV eljárással, kémiai inszekticiddel;

  • a lakóterületi gócokban, parkokban, vizes területeken az imágóirtást földi úton ULV és melegköd-képző eljárással végzi havi ütemezés szerint. Az ütemezés munkatervét a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig a Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátja;

  • a Duna árterületének lárvatenyésző helyein biológiai lárvairtást végez légi úton, ULV eljárással és/vagy granulátum szórással. A kezelések pontos időpontját folyamatos entomológiai vizsgálat alapján határozza meg;

A feladatok végrehajtásának ellenőrzését a Fővárosi Önkormányzat végzi.

 

Németh László

főosztályvezető

Városigazgatóság Főosztály