Bírósági ülnökök választása

Tisztelt Budapesti Választópolgárok, Jelöltek és Jelölőszervezetek!

A köztársasági elnök 477/2019. (XI. 25.) KE határozata alapján a Fővárosi Közgyűlésnek a Fővárosi Törvényszék, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit.

2019. december 1. és 2020. február 29. napja között kell megválasztania.

Ennek érdekében ülnököt lehet jelölni a Fővárosi Törvényszékre és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.
Jelölt lehet az általános feltétel szerint minden 30. évét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint fiatalkorú elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök kizárólag pedagógus vagy pszichológus vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy lehet.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek
jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelöltállítás joga megilleti továbbá a bíróság illetékességi területén (főváros) lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárokat, a bíróság illetékességi területén (főváros) működő helyi önkormányzatokat és egyesületeket, kivéve a pártokat.

A jelöléshez, valamint a jelölt elfogadó nyilatkozatához szükséges nyomtatvány a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest V., Bárczy I. u. 1-3.), és a Budapest.hu honlapon rendelkezésre áll. A jelöléshez csatolni kell a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal és közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik, majd haladéktalanul az ülnökké történő megválasztásra jogosult közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult Fővárosi Közgyűlés részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket: végzettség, mostani vagy korábbi munkakör.

Azt a jelöltet, aki az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké választani nem lehet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó TÁJÉKOZTATÓ a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (Budapest V., Bárczy I. u. 1-3.) és a Budapest.hu honlapon, a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztató a http://einfoszab.budapest.hu/list/adatkezelesi-tajekoztatok linken megtekinthetőek.

A jelölést a Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatához kérjük mielőbb, de legkésőbb 2019. december 17-ig bejelenteni.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat és Jelölőszervezeteket hogy jelölésükkel segítsék az ülnökválasztás eredményességét. 
 
Budapest, 2019. december 4.       „

Tisztelettel:

dr. Számadó Tamás

főjegyző