Átadták az idei Bárczy István-díjakat

A Bárczy István-díj

Átadták az idei Bárczy István-díjakat a Főpolgármesteri Hivatalban; az elismeréseket Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes adta át.

A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben adták át első alkalommal. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

Budapest Főváros Közgyűlése Bárczy István Díjat adományozott:

Ammerné Nagymihály Emília, a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatója részére. A sajátos nevelési igényű gyermekekért végzett áldozatos gyógypedagógusi és szaktanácsadói munkájáért, valamint kiemelkedő intézményvezetői tevékenységéért.

Balassa Lászlóné, a soroksári III. sz. Összevont Óvoda vezető helyettese részére. A gyermekekért végzett magas szintű, elkötelezett szakmai munkájáért, vezetői tevékenysége elismeréseként.

Balla Béláné, a Rákospalotai Összevont Óvoda intézményvezetője részére. A gyermekek egyedi értékeit hangsúlyozó, 27 éves óvodapedagógusi tevékenységéért, a szülői közösséggel, munkatársaival és a kerülettel 14 éve eredményesen végzett intézményvezetői munkájáért.

Bárkányi Gabriella, a XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára részére. Példaértékű hivatástudattal, gyermek- és szakmaszeretettel végzett, kimagaslóan eredményes pedagógusi munkájáért, közösségépítő tevékenységéért.

Bencze Péter, a XXII. kerületi Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője részére. Mindig megújulni képes, minőségre törekvő, elkötelezett szakmai tevékenysége, valamint átlag feletti munkabírással végzett, gyermekközpontú vezetői munkája elismeréseként.

Bódi Csilla, a VI. kerületi Bajza Utcai Általános Iskola igazgatója részére.Több évtizedes, magas szakmai színvonalon végzett, innovatív szemléletű mesterpedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként.

Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója részére. Kiváló szakértelemmel és emberséggel végzett igazgatói munkájának, valamint példamutató szakmai tevékenységének méltó elismeréseként.

Ferenczi Kinga, az V. kerületi Bástya Óvoda intézményvezetője részére. Az óvodapedagógusi pályán eltöltött 40 éves kiváló munkája, valamint széles körű szakmai ismereteken és felkészültségen alapuló vezetői és szakértői tevékenysége elismeréseként.

Györeiné Boross Csilla, az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője részére. Újbuda köznevelésében folytatott szakmai munkájáért, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek érdekeit szem előtt tartó, elkötelezett intézményvezetői tevékenységéért.

Hargitai Éva, a XVI. kerületi Jókai Mór Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára részére. A természettudományok megszerettetését célul kitűző, a környezetvédelmet szem előtt tartó, a hagyományok átadására törekvő, áldozatos pedagógusi munkájáért.

Hirholczné Faragó Tünde, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője részére. A koranyelvi és kompetenciaalapú óvodai nevelést szívügyének tekintő, elhivatott óvodapedagógusi és vezetői tevékenységéért, valamint alternatív pedagógiák adaptálójaként és köznevelési szakértőként végzett kiemelkedő munkájáért.

Indráné Matolcsy Gabriella, a II. kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola igazgatója részére. A tanintézményben eltöltött 36 éves pedagógusi pályafutása, valamint az iskola megújításáért végzett több mint 20 éves, önzetlen vezetői munkája elismeréseként.

Kis Róbert, az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóhelyettese, biológia-kémia szakos tanára részére. Példás szakmai felkészültséggel, eredményesen folytatott oktatói munkájáért, valamint nagy igyekezettel és lelkiismeretesen végzett vezetői tevékenységéért.

Kiss Tünde, a VII. kerületi Molnár Antal Zeneiskola, Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója részére. A jövő generációjának zeneértő emberekké való nevelése érdekében folytatott, kiemelkedő oktatómunkája, valamint több mint 15 évnyi eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Koltainé Balogh Katalin, XIII. kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő Tagóvodájának vezetője részére. Négy évtizedes, magas színvonalú, minőségre törekvő óvodapedagógusi munkájáért, gyermek- és partnerközpontú vezetői tevékenységéért.

Magyar Márta, a XVIII. kerületi Kandó Téri Általános Iskola nyugalmazott intézményvezetője részére. Hivatásszeretettel, szakmai igényességgel, innovációs lendülettel végzett pedagógiai tevékenysége, valamint 30 évnyi iskolaigazgatói és kerületi munkaközösség-vezetői munkája elismeréseként.

Mihályné Molnár Zsuzsanna, a VIII. kerületi Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium nyugalmazott mérnöktanára részére. Türelemmel, következetességgel végzett, biztos szakmai tudást adó oktatói tevékenysége, valamint egymás elfogadására és tiszteletére irányuló nevelőmunkája elismeréseként.

Moss László, az V. kerületi Eötvös József Gimnázium igazgatója részére. A tehetséggondozás terén végzett áldozatos szaktanári munkájáért és kiemelkedően eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.

Rakonczai György, a XI. kerületi Mechatronikai Szakgimnázium matematikatanára részére. Nagyfokú empátiával, segítőkészséggel és kiváló szakmai tudással végzett tanári és osztályfőnöki munkája, valamint mintaként szolgáló emberi magatartása elismeréseként.

Sallai Ildikó, a Csepeli Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítője részére. A hátrányos helyzetű családok és gyermekek megsegítése érdekében végzett elhivatott szakmai munkájáért.

Sinkovicsné Király Angéla, a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda szakmai óvodavezető-helyettese részére. Példaértékű gyermekszeretetet, empátiát és elkötelezettséget tükröző óvodapedagógusi munkájáért, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.

Szabó Mónika, a XII. kerületi Táltos Óvoda vezetője részére. Hagyományokra épülő, magas szakmai színvonalat képviselő nevelőmunkája és innovatív vezetői tevékenysége elismeréséül. (A díjat későbbi időpontban veszi át)

Törökné Horváth Andrea, a VII. kerületben található Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanítója részére. A gyermekek teljes személyiségének fejlesztését, valamint az anyanyelvi nevelést szívügyének tekintő, szakmai alázattal végzett pedagógusi munkája elismeréseként.

Vásárhelyi Gabriella, a XIX. kerületi Hungária Általános Iskola és Kollégium tanítója részére. Több mint három évtizeden át nagyfokú hivatástudattal és türelemmel végzett, magas színvonalú oktató-nevelő munkája elismeréseként.

Wollner Krisztina, a XV. kerületi Hétszínvirág Összevont Óvoda Patyolat Tagóvodájának vezetője részére. A néphagyományok megőrzését hangsúlyozó, több mint 30 éves szakmai munkájáért, valamint a nyitott óvoda elvét valló vezetői tevékenységéért.

Kitüntetés pedagógusoknak

Hírek

RSS megtekintés