Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes reagálása az atlatszo.hu cikkére

Az atlatszo.hu portálon 2018. február 22-én Végtelen történet: újabb tanácsadói testülettel mondatná ki a főpolgármester, mi legyen a Római sorsa címmel félrevezető, az elmúlt hónapok szakmai munkáját aláaknázni kísérlő írás jelent meg. A cikk írója a Fővárosi Önkormányzatot előzetesen nem kereste meg, a magát tárgyilagosnak feltüntetni kívánó írását meg nem nevezett informátoraira hivatkozva jelentette meg. Az újságíró ezzel nem csupán szakmája íratlan normáit szegte meg tőle nem szokatlan, ám a tájékoztatás szó értelmét még komolyan vevő számára megszokhatatlan módon, hanem szándékosan rossz színben kívánta feltüntetni a többlépcsős szakmai konzultációban résztvevő szaktekintélyek tevékenységét.

Mivel a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének ügye a budapesti projektek esetében általában nem tapasztalható mértékű, indulatos vitákat keltett, és a védmű legjelentősebb, mintegy 3,5 km hosszú, a Dunával párhuzamos szakaszának nyomvonal-meghatározása holtpontra került, Tarlós István főpolgármester 2017. november végén egy többlépcsős szakmai konzílium megrendezését tartotta tanácsosnak. A grémium munkájában való részvételre felkérést kaptak a vízügyi és néhány járulékos szakma jeles képviselői, név szerint a következő szakmai kiválóságok:

 • Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes
 • Benkő Melinda professzor
 • Bogárdi István professzor
 • Csemez Attila professzor
 • Csoma Rózsa egyetemi docens
 • Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnökkamara elnöke
 • Kertai István nemzetközi vízügyi szakértő
 • Koncsos László professzor
 • Reich Gyula, az OVF Tudományos Tanácsa képviselője
 • Sármay András, Fővárosi Önkormányzat
 • Takács Attila adjunktus

 A listából jól látható, hogy a Fővárosi Önkormányzat mindössze egy tagot jelölt a testületbe.

A cikkben a grémium tagjaiként nevesített egyéb személyek egyáltalán nem tagjai a szakmai testületnek. A grémium munkáját megfigyelőként nyomon követi és az üléseken is részt vehet a parti, valamint a Nánási úti nyomvonalat támogató civilek egy-egy képviselője is.

Érdekesnek tartjuk, hogy az újságíró mindazokat inkompetensnek tekinti, akik nem a tiltakozók álláspontját képviselték, és e szerint minősíti a grémium tagjait.

A cikk címében és szövegében szereplő állítást, miszerint újabb tanácsadói testülettel mondatná ki a főpolgármester, hogy mi legyen a Római sorsa, a leghatározottabban visszautasítjuk. Tarlós István főpolgármestert semmilyen kényszerítő körülmény nem kötelezte arra, hogy a szakmai grémiumot életre hívja, mint ahogy nem szólt kényszerítő körülmény korábban a Lányi András-féle tanulmány elkészítését célzó felkérés mellett sem. A cél az – és ezzel a munkában részt vállaló valamennyi érintett tisztában van –, hogy a konzultáció eredményeképpen megfogalmazott szakmai javaslattal, őszinte, elfogulatlan szempontok alapján megkönnyítsék a Fővárosi Közgyűlés végleges döntését a védmű nyomvonaláról. A döntés joga és egyúttal kötelessége ugyanis e választott testület (a félreértések elkerülése végett: a Fővárosi Közgyűlés) elidegeníthetetlen kompetenciája.

A főpolgármester tehát épp azt várja az általa összehívott grémiumtól, ami egy szakmai tanácsadó testület feladata lehet: szakmai javaslatot, a döntést pedig az arra hivatott szerv, tehát a Fővárosi Közgyűlés fogja meghozni.

                                                                                                                              dr. Szeneczey Balázs

                                                                                                                              főpolgármester-helyettes